PADÊ-vertegenwoordiger: Degenen die niet terugkeren naar Shengal kunnen hun land verliezen

  • Zuid-Koerdistan

Na de Yazidi Genocide door ISIS, die op 3 augustus 2014 begon in de regio Shengal (Sinjar), werden tienduizenden gedwongen hun huizen te ontvluchten. Een groot deel van de Yazidi’s die de regio niet wilden verlaten, werden ondergebracht in de kampen Çem Mişko, Keber 1, Keber 2, Bacid Kendale, Şariye, Xankê, Qadiya en Erbad. Hoewel er acht jaar zijn verstreken sinds de genocide en Shengal is bevrijd, blijven de Yazidi’s vechten om te overleven in de kampen in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). In een interview met ANF Nieuwsagentschap vertelt Merwan Shengali van de Yazidi Partij voor Vrijheid en Democratie (PADÊ) over de achtergronden van deze situatie.

‘De meerderheid woont nog in dezelfde tent’

Shengalî wees erop dat de Yazidi’s in de kampen onder zeer slechte levensomstandigheden moeten leven: “Ze hebben problemen op alle gebieden van het leven. De meesten van hen wonen bijvoorbeeld nog steeds in de tenten die ze in 2014 hebben gekocht. Veel tenten zijn afgebrand tot op de dag van vandaag en er zijn ernstige veiligheidsproblemen in de tenten. Kortom, het leven in de kampen is geen leven.”

Over de redenen waarom deze Yazidi’s toch niet terugkeren, zei Shengalî: “Een van de redenen is dat de begrotingsmiddelen [van de Iraakse staat] die zijn toegewezen voor de bouw van de regio nog steeds niet worden besteed aan Shengal. Het Autonome Bestuur van Shengal kan tot op zekere hoogte in de behoeften van de bevolking voorzien met de middelen en mogelijkheden die haar ter beschikking staan, maar onze faciliteiten zijn ontoereikend en als de Iraakse regering geen steun biedt, kunnen mensen niet terugkeren en kunnen de problemen met infrastructuur en diensten niet worden opgelost opgelost.”

“Dubbele standaard van de centrale overheid”

Merwan Shengalî wees erop dat er ernstige problemen zijn op het gebied van openbare diensten, met name water en elektriciteit, en dat het Autonome Bestuur van Shengal deze problemen niet alleen kan oplossen. Shengalî benadrukte dat de centrale regering in Bagdad de bevolking van Shengal net zoveel moet steunen als de terugkeer van Irakezen naar hun land: “Helaas hanteert de regering dubbele maatstaven en wordt de bevolking van Shengal deze steun onthouden. We willen dat de Iraakse regering alle soorten materiële en morele steun bieden aan degenen die willen terugkeren naar Shengal, vooral de betaling van een vergoeding voor de veroorzaakte materiële schade.” De politicus legde uit dat dit geen belemmering is om terug te keren, terwijl de benoemde gouverneurs van Shengal altijd verbonden zijn met sommige politieke krachten en alleen hun klantenkring promoten.

“Er is geen veiligheidsprobleem in Shengal”

Over de beschuldigingen dat er geen veiligheid in de regio is, zei Shengalî: “Er is geen veiligheidsprobleem in Shengal, zelfs het geluid van kogels is niet te horen. We vragen degenen die deze beweringen hebben gedaan om de volgende vraag te beantwoorden: Is Zuid-Koerdistan veilig? ISIS voert elke dag aanvallen uit in alle regio’s van Irak. Bovendien, hoe kan men spreken van veiligheid wanneer het grondgebied van Zuid-Koerdistan zowel op het land als vanuit de lucht wordt bezet? Shengal maakt ook deel uit van deze regio, en dit is het Midden-Oosten. Het is al met al een regio waar elke dag aanvallen en doden kunnen plaatsvinden. Shengal is echter veiliger dan andere regio’s van Zuid-Koerdistan, omdat Shengal op zijn eigen kracht vertrouwt. Als dit niet het geval was en er een andere macht in Shengal was, zouden mensen Shengal hebben verlaten als er iets was gebeurd. Maar dat is er nu niet, mensen vechten terug ondanks allerlei aanvallen van de Turkse staat.”

‘De mensen die niet terugkeren, kunnen hun land verliezen’

De vertegenwoordiger van PADÊ benadrukte dat de Yazidi’s uit eigen wil moeten terugkeren en niet onder druk van de VN of Irak, en vervolgde: “Na alle eerdere genociden en verdrijvingen die de Yazidi’s hebben meegemaakt, keerden degenen die hun land verlieten niet terug en hun eigendom en land werden aan anderen overgelaten. Hetzelfde gevaar bestaat nu. Degenen die nu niet naar Shengal terugkeren, kunnen later hun land verliezen.”

Shengalî wees erop dat soennitische Arabieren, sjiieten en Turkmenen zijn teruggekeerd naar Til Afar: “Als deze etnische groepen terugkeren en de Yazidi’s niet, dan is daar gevaar. Omdat de niet-opgeëiste gebieden in beslag kunnen worden genomen.”

“Waarom worden degenen die gered zijn uit de handen van ISIS niet naar Shengal gebracht?”

Ten slotte benadrukte de PADÊ-vertegenwoordiger een belangrijk detail in het beleid ten aanzien van Shengal. Hij meldde dat Yazidi-vrouwen en kinderen die zijn bevrijd uit de handen van ISIS opzettelijk naar het buitenland worden gebracht in plaats van terug te kunnen keren naar Shengal: “De bevrijde mensen worden naar het buitenland gebracht voor behandeling. Dit maakt deel uit van het beleid om mensen uit Shengal te verdrijven Ze willen niet dat de gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende herinneringen hier levend blijven.”

Bron: ANF