Partijen en NGO’s in Noordoost-Syrië roepen op tot actie tegen Turkse invasieaanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Politieke partijen en maatschappelijke organisaties hielden een gezamenlijke persconferentie in het Diplomatic Research and Consultancy Centre in Qamishlo en veroordeelden de invasieaanvallen van de Turkse staat op Zuid-Koerdistan en Noord- en Oost-Syrië.

Adnan Izo, hoofd van het Bureau Juridische Zaken van de Conservatieve Partij, las namens de partijen en organisaties de gezamenlijke verklaring voor, waarin het volgende stond:

“Het Turkse regime toont zijn fascistische inzicht door zijn vijandigheid tegenover rechtvaardigheid en de rechten van volkeren en door het schenden van de soevereiniteit van staten zoals vastgelegd in internationale verdragen.

De Turkse staat, die democratische inspanningen afwijst als strijdig met zijn belangen, neemt zijn toevlucht tot oorlog wanneer hij door de wil van het volk wordt verslagen.

Het Turkse regime is de belangrijkste oorzaak van de instabiliteit in de regio door de invasies die het uitvoert met de steun van terroristische groeperingen, door oorlog en haat te zaaien onder de volkeren, door de soevereine rechten van staten te schenden en interne crises te creëren.

Het Turkse regime, dat zijn media bewapent vóór het leger, schendt de soevereiniteit van de Iraaks-Koerdische regio door een nieuwe invasieaanval te lanceren onder het voorwendsel van oorlog tegen de guerrilla’s die het Koerdische volk beschermen in de Medya-verdediginszones en onder het voorwendsel van een veilige grenszone tussen Turkije en Irak.

Om een einde te maken aan de zaak van het Koerdische volk, dat zijn rechten wil krijgen, richt dit fascistische regime de grootste slachtingen aan en gebruikt het internationaal verboden wapens.

Met al zijn pogingen probeert het de Koerdische strijdkrachten in een oorlog tegen de guerrilla te lokken, een intra-Koerdische oorlog.

Als Koerdische, Arabische, Syrische en Assyrische politieke partijen en organisaties in Rojavayê (West) Koerdistan en Noord-Oost Syrië, veroordelen wij de aanvallen van de invasie scherp.

Wij roepen de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU), alle vreedzame en democratische landen en krachten op om de aanvallen van Turkije tegen ons volk te voorkomen en om de Koerdische kwestie op een democratische en rechtvaardige manier op te lossen.

We roepen de strijdkrachten van Koerdistan op om geen partner te zijn in de aanvallen van de Turkse staat tegen de guerrillastrijders.

We roepen de Iraakse regering en de regering van Bashurê (Zuid-)Koerdistan op om deze aanvallen af te wijzen, geen oorlog te voeren en bij de VN-Veiligheidsraad een klacht in te dienen over de aanvallen van Turkije op hun grondgebied.

We roepen al onze mensen op om zich in alle gebieden te mobiliseren om de aanvallen van de Turkse staat op alle gebieden te stoppen.”

De partijen en maatschappelijke organisaties die de verklaring hebben ondertekend zijn de volgende:

1- Democratische Uniepartij (PYD)

2- Democratische Groene Partij

3- Democratische Koerdische Vredespartij

4- Communistische Partij van Koerdistan

5- Syrisch Koerdische Democratische Partij (Partij)

6- Syrische Koerdische Democratische Partij

7- Linkse Syrische Koerdische Partij

8- Democratisch Linkse Syrische Koerdische Partij

9- Toekomst van Syrië Partij

10- Koerdische Democratische Veranderingspartij

11- Koerdische vernieuwingspartij

12- Koerdische Arbeiderspartij

13- Arabisch Nationaal Comité

14- Syrische democratie- en moderniteitspartij

15- Syrische Koerdische Democratische Alliantiepartij

16- Syrische hervormingspartij

17- Assyrische Democratische Partij

18- Koerdische Broederschapspartij

19- Syrisch-Koerdische Democratische Roj-partij

20- Beweging voor een Democratische Samenleving (TEV-DEM)

21- Kongra Star

22- Conservatieve Partij

23- Koerdische Toekomstbeweging

24- Rojavayê Koerdistan- Democratische Partij van Koerdistan

25- Tensiq El Weteniye – Beweging voor Democratische Verandering

26- Syrische Eenheidspartij

27- Koerdische Nationale Eenheidspartij

28- Koerdische Democratische Partij-Syrië (partij)

29- Syrisch-Koerdische Democratische Uniepartij (Yekîtî)

30- Linker Revolutionaire Beweging van Syrië

31- Suraya-partij