Partijen in Zuid-Koerdistan dringen er bij de Iraakse regering op aan de blokkade van Maxmur te stoppen

  • Zuid-Koerdistan

De Koerdische Democratische Volkspartij, de Koerdische Arbeiderspartij en de Koerdische Communistische Partij, die zich verenigden onder de vlag van de Raad van Linkse Partijen van Koerdistan, reageerden op de Iraakse blokkade van het vluchtelingenkamp Maxmur.

De linkse partijen veroordeelden de blokkade van het kamp door Iraakse militairen die het met prikkeldraad en torens wilden omringen.

“Al enkele dagen probeert het Iraakse leger het kamp binnen te dringen en het onder controle te krijgen”, zeiden de partijen en merkten op dat het kamp onder bescherming stond van de Verenigde Naties, maar desondanks tientallen keren was gebombardeerd door de Turkse staat, waarbij een aanzienlijk aantal vrouwen, ouderen en kinderen omkwamen.

Met verwijzing naar de voortdurende dreiging van ISIS-restanten voor het kamp, bestempelden de partijen de poging van de Iraakse regering als “illegaal”.

De drie partijen herinnerden aan de dreigementen van de Turkse staat tegen het kamp en waarschuwden dat “de controle over het kamp door het Iraakse leger het gevaar verder zou vergroten”.

De drie partijen riepen alle betrokken partijen op om een einde te maken aan de inspanningen om het kamp onder controle te krijgen en respect te hebben voor de rechten en wetten van vluchtelingen.

De linkse partijen riepen ook de Verenigde Naties op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van het kamp te waarborgen.