Patriarchaal geweld bestrijden met georganiseerde strijd

25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, staat voor de deur. In een interview met ANF Nieuwsagentschap sprak Arzu Temo, een van de voorzitters van de vrouwenorganisatie Sara, over de huidige situatie in het noorden en oosten van Syrië en de door Turkije bezette gebieden daar.

“We beperken ons niet tot campagnes”

De Vrouwenorganisatie Sara strijdt dagelijks tegen patriarchaal geweld. Temo doet verslag van de activiteiten van Sara: “Onze activiteiten beperken zich niet tot campagnes. We willen bewustzijn creëren en een gemeenschappelijk leven opbouwen door middel van trainingen en seminars. We proberen ook de samenleving te sensibiliseren met brochures over geweld tegen vrouwen en laten zien hoe je geweld kunt bestrijden en een goed en gelijkwaardig leven kunt opbouwen. We bezoeken vrouwen thuis en vrouwen bezoeken onze centra. We zetten ons in voor vrouwensolidariteit, bewustwording en organisatie van vrouwen. We begeleiden vrouwen in rechtszaken om de waarheid te achterhalen en gerechtigheid te garanderen.”

“Vooral vrouwen zijn het doelwit van de Turkse staat”

Vrouwen in Noordoost-Syrië zijn een constant doelwit van de Turkse staat, vervolgt Arzu Temo: “In 2023 hebben we gezien hoe vrouwen zijn onderworpen aan een speciale oorlogspolitiek. Het aantal vrouwen dat door de Turkse staat wordt aangevallen en vermoord is ook toegenomen. Vrouwen die aan de top van de samenleving stonden, werden vermoord. Het waren vrouwen die de samenleving stimuleerden om zich te organiseren, die mensen bewust maakten en die vochten tegen geweld. Het waren vrouwen die iets belangrijks tot stand brachten. Hoe bedreigend, intimiderend en onderdrukkend de aanvallen ook waren, vrouwen reageerden met verzet, strijd en rebellie en lieten hun leidende positie in de sociale strijd gelden. Zonder de bevrijding van vrouwen, die in de voorhoede van de samenleving staan en de helft van de samenleving uitmaken, kan de samenleving niet bevrijd worden.

Oorlogstrauma’s compliceren de situatie

Vrouwen en kinderen lijden het meest onder de sfeer van oorlog. Vrouwen en kinderen die hun familie, hun land en hun huis zijn kwijtgeraakt, hebben een groot trauma. Vrouwen hebben veel werk gestoken in hun land en hun huizen, dus ze vinden het moeilijk om zich aan te passen aan hun nieuwe leven.

Vrouwen en kinderen die moeten migreren raken ook fysiek en mentaal uitgeput. Voor een kind is de scheiding van school, vrienden, het centrum van zijn leven en zelfs zijn speelplaats een belemmering voor zijn ontwikkeling. Het kost veel tijd om de psychologische gevolgen van migratie te boven te komen, en de demografische verandering die daaruit voortvloeit is ook een onaanvaardbare factor.

Geweld is op het hoogste niveau in de bezette regio’s van Rojava

Natuurlijk moeten de problemen waarmee vrouwen onder de bezetting te maken hebben in termen van verschillende dimensies worden beschouwd. Het geweld tegen vrouwen als gevolg van de bezetting is gezien in Efrîn, Girê Sipî en Serêkaniyê. Elke dag wordt minstens één vrouw het slachtoffer van geweld. Het is erg moeilijk om de bezette gebieden te bezoeken. We kunnen niet direct ingrijpen. Vrouwen worden verkracht, levend verbrand en vermoord, maar we hebben geen duidelijke gegevens. We hebben tenminste contact met de vrouwen in Noord- en Oost-Syrië, we hebben de mogelijkheid om hier direct in te grijpen. Het is niet mogelijk om direct te weten te komen wat er in de bezette gebieden gebeurt, maar zelfs als er geen duidelijke cijfers zijn, bereikt informatie ons. Het is belangrijk om statistieken op te stellen, maar dat is niet genoeg om het geweld te voorkomen. Leden van mensenrechtenorganisaties die naar de regio reizen, moeten contact opnemen met internationale instellingen voor terrorismebestrijding en de informatie aan hen doorgeven. De Turkse staat moet worden vervolgd. Als de Turkse staat niet wordt gestraft, kunnen de misdaden die tijdens de bezetting zijn gepleegd niet aan het licht komen, en dus zullen deze daden onbestraft blijven.”

Stijging patriarchaal geweld in zelfbesturende regio’s

Arzu Temo meldde dat het geweld tegen vrouwen in de zelfbesturende regio’s in Noord- en Oost-Syrië tot april 2023 relatief laag was, maar dat de cijfers in mei stegen. Temo becommentarieerde deze ontwikkeling als volgt “Bloedbaden, verkrachtingen en geweld tegen vrouwen namen toe met de intensievere uitvoering van de speciale oorlogspolitiek van Turkije. Vrouwen werden vermoord in de ‘naam van eer’ volgens de patriarchale mentaliteit gebaseerd op zogenaamde tradities. Waarom nam het geweld tegen vrouwen toe in het midden van het jaar? Natuurlijk vroegen we ons af op welke gebieden ons bewustmakings- en organisatiewerk misschien ontoereikend was, zodat het geweld kon toenemen. We moeten zelfkritisch kijken naar veel vragen, zoals of de seminars die we organiseerden niet toereikend waren, waar we faalden, of we niet in staat waren om alle lagen van de samenleving te bereiken of dat we de zaken niet goed opvolgden en daardoor geen gerechtigheid konden bereiken.”

Het minste geweld in de regio Cizîrê

Temo deed verslag over de regio Cizîrê: “Met de verwezenlijking van de vrouwenrevolutie hebben vrouwen de ketenen van de slavernij verbroken. Veel vrouwen zeiden nee tegen geweld en stonden op tegen het patriarchaat. Ze bundelden hun krachten en vochten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Hoe groter de strijd, hoe groter het geweld van de tegenstanders. Daarom is het noodzakelijk om tegen de patriarchale mentaliteit te strijden om gelijke voorwaarden tussen de seksen te creëren. Vergeleken met het Midden-Oosten en Syrië in het algemeen, kunnen we zeggen dat het geweld in de regio Cizîrê sinds 2011 is afgenomen, vooral met de aanname van vrouwenwetten in 2014. De implementatie van de vrouwen- en familiewet in de regio Cizîrê is meer dan 60 procent. Helaas hebben we in de Eufraatregio nog niet het gewenste resultaat bereikt. Met de lopende discussies proberen we de obstakels voor de uitvoering van de wetten te overwinnen. Er zijn nog steeds veel moorden op vrouwen in Raqqa, die herhaaldelijk worden voorgesteld als zelfmoorden. We kunnen deze bloedbaden voorkomen door de stem van gerechtigheid te verheffen tegen geweld en het familierecht op dergelijke plaatsen te handhaven.”

Met betrekking tot de komende dag van strijd tegen geweld tegen vrouwen, legde Arzu Temo uit: “Onze strijd tegen geweld zal doorgaan. We hebben de geur van vrijheid geroken, maar we zijn nog niet volledig bevrijd. We moeten nu de ketenen van slavernij verbreken. We moeten het geweld tegen vrouwen bij de wortel aanpakken en nee zeggen tegen geweld.”

Vrouwenvereniging Sara

De Vrouwenorganisatie Sara werd ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op 1 juni 2013 opgericht na een voorbereidend proces dat in 2011 van start ging. In 2014 vaardigde het zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië de vrouwenwet uit en in 2022 werd deze bijgewerkt tot de familiewet, waarin de rechten van vrouwen worden gegarandeerd en uitgebreid. Sara was betrokken bij het opstellen van de familiewet en voert actief campagne in de gemeenschap om verkrachting, vrouwenmoord, polygynie en kindhuwelijken te voorkomen. De organisatie opende in 2014 haar eerste kantoor in Kobanê en heeft nu vestigingen in Hesekê, Sirîn, Ain Issa, Raqqa en Aleppo.

Veel vrouwen gedood bij aanvallen

Volgens de mensenrechtenorganisatie van de regio Cizîrê zijn tussen 1 januari en 14 november minstens zeven vrouwen gedood en drie vrouwen gewond geraakt door gewapende drones van de Turkse staat. Elf vrouwen werden gedood en tien gewond door artillerieaanvallen en explosies van Turkse explosieven. 24 vrouwen werden op verschillende locaties vermoord. Vier vrouwen pleegden zelfmoord. Vijf vrouwen werden ontvoerd en twee vrouwen werden gearresteerd in Efrîn, minstens één vrouw werd verkracht door vertegenwoordigers van de bezettingstroepen in het bezette gebied.