‘Peace in Kurdistan’ brengt hulde aan Sarah Parker

  • Engeland

Peace in Kurdistan campagne eert de in Londen overleden activiste en internationaliste Sarah Parker in een verklaring naar aanleiding van haar overlijden.

De verklaring luidt als volgt:

“Het is met immens verdriet dat we kennis nemen van haar overlijden, en we betuigen onze oprechte deelneming aan Sarah’s dierbaren, familie en vrienden. Sarah zal voortleven in de herinneringen van al degenen die het geluk hadden haar te hebben gekend.

Sarah was een uitzonderlijke persoon die een goede vriend van de Koerden was en haar solidariteitsactiviteiten waren een levenslange betrokkenheid. Sarah’s inzet voor de Koerdische zaak was onverminderd tot het einde toe.

Sarah trad toe tot het eerste Koerdische Solidariteitscomité dat in het VK werd opgericht en werd een actieve supporter van het Koerdisch Informatiecentrum in 1989, een Koerdische gemeenschapsorganisatie, waar ze regelmatig haar diensten aanbood als redacteur, schrijver, vertaler en tolk. Ze was ook een van de oprichters van de Peace in Kurdistan-campagne in 1994 en bleef een actief lid van de stuurgroep tot haar dood.

Zoals iedereen die haar kende zal getuigen, was Sarah een genereus, zorgzaam, gevoelig, moedig en intelligent persoon. Ze werd ontslagen door een gepassioneerd internationalisme en een intens begrip van de kracht van menselijke collectieve actie om sociale verandering te bereiken en een betere wereld te creëren.

Sarah herkende in de Koerdische beweging diezelfde macht en ontwikkelde een diepe kennis en gehechtheid aan hun zaak. Ze begreep hun geschiedenis en hun hedendaagse politieke strijd in Turkije en in het hele Midden-Oosten.

Ze wijdde haar analytische geest en taaltalent aan het vergroten van het bewustzijn van Koerdische kwesties in het VK en werd een sterke pleitbezorger voor een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. Ze respecteerde en begreep volledig de rol van Abdullah Ocalan en de PKK bij het verschaffen van leiderschap, coherentie van visie en het organiseren van het Koerdische volk in een formidabele politieke beweging.

Sarah woonde in de Koerdische gemeenschap van Noord-Londen en ontwikkelde nauwe vriendschapsbanden met veel Koerdische individuen die haar solidariteit en toewijding kwamen bewonderen.

Sarah haalde haar eigen inspiratie uit de strijd van de Koerden en inspireerde anderen door haar activisme.

Ze wijdde haar analytische geest en taaltalent aan het vergroten van het bewustzijn van Koerdische kwesties in het VK en werd een sterke pleitbezorger voor een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. Ze respecteerde volledig de rol van Abdullah Ocalan en de PKK bij het verstrekken van leiderschap, coherentie van visie en het organiseren van het Koerdische volk in een formidabele politieke beweging.

Sarah van Noord-Londen en verwante vriendschapsbanden met veel onderlinge vriendschapsbanden

Sarah haalde haar eigen inspiratie uit de strijd van de Koerden en inspireerde anderen door haar activisme.

Sarah nam deel aan een delegatie naar Diyarbakir onder leiding van Lord Hylton in de late jaren 1990 tijdens Newroz toen de sociale spanningen zeer acuut waren in het land. De leden van de delegatie, waaronder Sarah, werden door de Turkse politie naar het vliegveld begeleid en op het vliegtuig gezet naar Istanbul. Sara was onverschrokken.

Sarah Parker heeft een uitstekende bijdrage geleverd aan al ons campagnewerk en zal enorm worden gemist.

Maar bovenal zal Sarah enorm worden gemist als een echte vriendin en als een oprecht lief persoon die haar hele leven heeft gevochten voor een betere toekomst voor iedereen.”