‘Peace in Kurdistan’ campagne geeft solidariteitsverklaring af met Koerden op jubileum van 15 augustus

‘Peace in Kurdistan’, een campagne voor een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie opgericht in 1994, zei dat op 15 augustus 1984 een nieuw hoofdstuk begon in de geschiedenis van de Koerdische strijd waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

De verklaring luidt als volgt:

“Vandaag herdenken we met eer die Koerden die het nieuwe tijdperk van verzet voor het Koerdische volk inluidden. 15 augustus 1984 begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Koerdische strijd waarvan het einde nog lang niet in zicht is en wiens toekomst onopgelost is.

Een vredesregeling, waar lang voor is gestreden en waarvoor campagne is gevoerd, blijft ongrijpbaar ondanks alle inspanningen van de Koerdische beweging, het leiderschap van Abdullah Ocalan en de bijdragen van degenen die campagne voeren in solidariteit met deze rechtvaardige zaak.

Dagelijkse weerstand

De Koerdische beweging van vandaag is gevormd en opgebouwd door haar dagelijks verzet en door een noodzakelijke strijd te voeren tegen de enorme kansen van de Turkse staat wiens leger een van de sterkste is in de NAVO en die logistieke steun krijgt van die NAVO-alliantie. Hiertegenover staat de macht van het volk, geïnspireerd door hun partij en door hun leider, Abdullah Ocalan, een uitmuntende persoonlijkheid wiens ideeën het politieke landschap van het Midden-Oosten hebben veranderd.

Onder dit leiderschap is de Koerdische beweging nu een massale nationale bevrijdingsbeweging die de trouw van miljoenen inspireert en wiens voorbeeld grenzen, culturen en volkeren overstijgt en een kracht is die over de hele wereld voelbaar is.

Peace in Koerdistan

Als campagneorganisatie, opgericht om de Koerdische strijd te ondersteunen, is Peace in Koerdistan zelf al bijna drie decennia solidair met de Koerden, hoewel we als individuen al langer voor de Koerdische zaak werken.

Peace in Koerdistan ‘s inspanningen ter ondersteuning van de legitieme Koerdische eisen hebben ertoe bijgedragen dat de Koerden een duidelijke stem hebben gekregen en heeft begrip en bewustzijn van hun eisen voor vrede en gerechtigheid, met name met betrekking tot de herhaalde vredesvoorstellen van Abdullah Ocalan, onder de aandacht van de Britse regering, Europese beleidsmakers, strategische beroepen zoals advocaten, academici, media, vakbonden en het grote publiek gebracht, en nooit te vergeten de culturele werkers en activisten van de vrouwenbeweging. Ons werk weerspiegelt de rijke diversiteit van de Koerdische beweging van vandaag, wiens krachten en sterke punten de afgelopen decennia op elk niveau zijn gegroeid, grotendeels dankzij de verbeeldingskracht en vastberadenheid van Abdullah calan, wiens invloed is gegroeid ondanks zijn gevangenschap en de pogingen van Turkije om hem het zwijgen op te leggen.

Ons perspectief

Het lijkt gepast om kort te citeren uit de oprichtingsverklaring van Peace in Kurdistan, van oktober 1994.

“De tijd is gekomen voor een politieke oplossing voor de elfjarige oorlog tussen de Turkse staat en het Koerdische volk.

“Sinds 1984 woedt er een steeds vernietigender wordende oorlog tussen de Turkse staat en de gewapende Koerdische oppositie in het zuidoosten, waar de meerderheid van de inwoners Koerden zijn. Maar liefst drie miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven, sommigen om vluchtelingen in Europa te worden, en anderen om in armoede of armoede te leven in de steden van West-Turkije, of de sloppenwijken van Diyarbakir.

“Deze oorlog ging gepaard met de endemische marteling, buitengerechtelijke executies, verdwijningen en willekeurige opsluiting van tienduizenden mensen die verdacht worden van ‘separatisme’, waaronder parlementsleden, schrijvers, journalisten, vakbondsmensen, advocaten en mensenrechtenactivisten.”

Conflict gaat door, weerstand gaat door

Veel blijft helaas onveranderd, en tragisch genoeg duurt dit conflict tot op de dag van vandaag voort, zoals we ons maar al te goed bewust zijn als we getuige zijn van het huidige militaire offensief van president Erdogan, dat veel te weinig publiciteit krijgt in de media van de wereld. Geconfronteerd met ondraaglijke omstandigheden en niet-aflatende wreedheden, gaat het Koerdische verzet onvermijdelijk door, neemt verschillende vormen aan en komt op in verschillende arena’s.

Maar de noodzaak van een duurzame regeling is nog steeds dringend en cruciaal. Het zoeken naar een oplossing is een fundamentele voorwaarde voor een toekomst gebaseerd op vrijheid en rechtvaardigheid die het Koerdische volk, wiens verliezen en lijden moeilijk te bevatten zijn, al lang ontgaan zijn. Daarom moeten de eisen voor vrede worden verbreed en opgevoerd, en blijft ons solidariteitswerk onvoltooid.

Peace in Kurdistan blijft standvastig in haar solidariteit met de Koerden in hun strijd en onze inspanningen om vrede te bereiken zijn onverminderd. We zijn geïnspireerd door de vastberadenheid, creativiteit en essentiële menselijkheid van het Koerdische volk wiens hoop en dromen op een betere toekomst de fundamentele behoeften van de hele mensheid belichamen en inkapselen.

Verwijdering van de PKK van de terreurlijsten

We eisen de schrapping van de PKK als terroristische organisatie, in lijn met de beslissing van het Belgische Hooggerechtshof dat in 2020 bepaalde dat de PKK niet als terroristische groepering mag worden aangemerkt. Het verbod is niet alleen onrechtvaardig; het stelt Turkije in staat het verhaal te beheersen en zichzelf te beschermen tegen kritiek terwijl het zijn wrede oorlog voert tegen de Koerden en daarbij gewetenloze wreedheden begaat.

Het verbod stelt ook de bondgenoten van Turkije in het VK, de EU en de VS in staat om aan de zijlijn te blijven staan terwijl het zijn misbruiken ongeremd beoefent en afziet van het beteugelen van Ankara met het excuus dat Turkije alleen terroristen bestrijdt. Het opheffen van het verbod op de PKK zal een prioriteit van onze campagnes blijven, aangezien het een fundamentele voorwaarde is voor het bereiken van vrede.

Vaak gezegd, maar niet minder waar ‘Jouw strijd is onze strijd’. Door solidariteitsactie, geleid door helder denken, moet en zal onze zaak zegevieren.

Solidariteit met de Koerden, vrede voor Koerdistan, overwinning kan het enige doel zijn.”