‘Peace in Kurdistan Campaign’ stuurt solidariteitsgroeten naar Koerden op Newroz-dag

  • Londen

‘Peace in Kurdistan Campaign’ (Vrede in Koerdistan-campagne) heeft een verklaring afgegeven ter gelegenheid van Newroz, het oude nationale festival dat overal door Koerden wordt gedeeld en dat door de eeuwen heen de gelegenheid is geweest voor vreugdevolle gemeenschappelijke vieringen en uitingen van nationale solidariteit.

De verklaring zei: “De collectieve ervaring van de gelegenheid heeft bijgedragen aan het vormen van het nationale bewustzijn van de bevolking van Koerdistan en in de moderne tijd heeft deze speciale dag een cruciale politieke betekenis gekregen in het licht van aanhoudende ontberingen, strijd en conflicten.

Dit jaar zullen de vieringen voor de Koerden extra aangrijpend en angstig zijn als gevolg van een combinatie van uitdagende omstandigheden.De enorme ontberingen van de slachtoffers van de recente aardbeving, de wanhopige strijd om noodhulp te brengen en de komende strijd voor wederopbouw zullen niet ver uit de gedachten van iedereen zijn, zelfs niet als ze deelnemen aan de festiviteiten.”

De verklaring voegde eraan toe: “De detentie en isolatie van de Koerdische leider Abdullah Ocalan te midden van zorgen over zijn gezondheidstoestand zal scherp onder de aandacht blijven bij het volk, samen met de juridische machinaties tegen de HDP, de aanvalsoorlog van de Turkse staat tegen Rojava, de populaire opstand tegen de geestelijke heerschappij in Iran en het lot van de gevangenen.

Aan deze formidabele reeks uitdagingen moet worden toegevoegd de criminalisering van Koerdische organisaties in Europa onder straffende antiterrorismewetgeving en pogingen om stemmen van verzet tegen staatsrepressie in Koerdistan het zwijgen op te leggen, wat de medeplichtigheid van Europese mogendheden met Ankara in het bijzonder weerspiegelt.

Op al deze verschillende slagvelden toont het Koerdische volk enorme moed, veerkracht en vindingrijkheid.”

De verklaring voegde eraan toe: “Historisch gezien is Newroz een gelegenheid geweest voor uitingen van volkssolidariteit en voor het nieuw leven inblazen van de geest van collectief verzet onder de mensen. De Newroz van dit jaar zal niet anders zijn. Newroz, wat wedergeboorte betekent, zal de hernieuwde energie van de Koerden aanschouwen voor de onvermijdelijke strijd die in het verschiet ligt.

Peace in Kurdistan wil hulde brengen aan de grote veerkracht van de Koerden, en we putten inspiratie uit hun onverminderde hoop op betere tijden en op een vrij Koerdistan waarvan de dag steeds dichterbij komt.

We zijn solidair met het Koerdische volk in de donkerste en helderste tijden, delen in de noodzakelijke strijd terwijl we genieten van het respijt van Newroz en zijn vreugdevolle collectieve festiviteiten.”