Pervin Buldan en Mithat Sancar herkozen als medevoorzitters van de HDP

Tienduizenden hebben zondag het 5e algemene congres van de HDP in Ankara bijgewoond, waarbij ze weerstand en democratische strijd hebben gezworen.

De congreszaal was versierd met spandoeken met de tekst “Democratie Alliantie zal winnen”, “Vrije pers kan niet het zwijgen worden opgelegd”, “Vrede en resolutie, geen oorlog en isolement”, “Geen monistisch regime maar een democratische republiek”, “Democratische resolutie van de Koerdische kwestie”, “Geen honger en armoede maar gelijke verdeling” en “We zullen het Verdrag van Istanbul niet opgeven”.

Aan het begin van het congres hielden HDP-medevoorzitters Pervin Buldan en Mithat Sancar toespraken. In haar openingstoespraak zei Pervin Buldan kort het volgende:

“We hebben voor niemand geknield. We hebben nog nooit voor iemand gebogen en we beloven u in uw aanwezigheid dat we in de komende periode nog steeds voor niemand zullen buigen.

Het Midden-Oosten en Syrië zullen niet gevormd worden door uw vijandigheid tegen de Koerden, maar door de wil van het Koerdische volk ten gunste van co-existentie, en door de democratische allianties die het vormt met de samenlevende volkeren.”

“Aanstaande verkiezingen zullen niet gaan over het selecteren van de president of premier. Het zal gaan over het bouwen van een nieuwe democratische en egalitaire orde in Turkije. De HDP is de belangrijkste drijvende kracht achter deze verkiezingen en het proces dat verder gaat.”

Na afloop zei medevoorzitter Mithat Sancar het volgende:

“Het beangstigt en baart hen zorgen dat wij het sterkste alternatief zijn voor hun autoritaire regime. Daarom vallen ze ons met al hun kracht aan. Ze denken dat ze ons gaan vernietigen. Maar dat zal ze nooit lukken.”

“We waarschuwen de AKP-regering; speel geen spelletjes met het isolement van meneer Öcalan, gebruik zo’n gevoelige kwestie niet voor uw machtsdoelen. Spreek niet namens İmralı, misleid het publiek niet en creëer geen valse agenda’s. het publiek weet wat Öcalan denkt.”

De deelname van buitenlandse delegaties was net als op het vorige congres overweldigend. Afgevaardigden uit Frankrijk, Duitsland, Tunesië, Palestina, Jordanië, Marokko, Zweden, Libanon, Griekenland, Baskisch, Egypte, Italië, Catalonië, Denemarken, Noorwegen, Engeland, Schotland, Spanje, Koeweit, Algerije, Portugal, Finland en Zweden woonden het congres bij. Het congres was ook gastheer voor medevoorzitter Martin Schirdewan van Die Linke  in het Europees Parlement, lid van de fractie van de socialisten en democraten van het Europees Parlement Thijs Reuten, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland Georgios Katrougalos, secretaris-generaal van de Libanese Communistische Partij Hanna Garib en de voorzitter van de Europese Vrije Alliantie Lorena Lopez de Lacalle als gastsprekers.

Na de verkiezing aan het einde van het congres werden mevrouw Pervin Buldan en de heer Mithat Sancar unaniem herkozen als medevoorzitters van de partij, samen met een nieuwe partijvergadering.