Petitie: Stop de Turkse agressie tegen Noordoost-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

17 maatschappelijke organisaties in Noordoost-Syrië eisen dat de VN haar humanitaire en mensenrechtenverantwoordelijkheden nakomt om een geplande Turkse invasie in Noord- en Oost-Syrië te stoppen en de levens van burgers te beschermen.

De campagnebrief gericht aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, bevat het volgende:

“Op 20 november om middernacht lanceerde de Turkse staat een militaire luchtoperatie, onder de naam “Operatie Claw-Sword”, gericht op vitale civiele infrastructuur, militaire locaties, burgers en journalisten in Noord- en Oost-Syrië met vliegtuigen en drones. De eerste aanvallen omvatten de gebieden Kobane (Ain al-Arab), Derik (al-Malikiya), de regio al-Shahbaa, Ayn Issa en Zirgan in al-Hasaka. Naast militaire slachtoffers kwamen in de eerste nacht van de aanslagen 16 burgers, waaronder een journalist, om het leven en raakten tientallen gewond.

Bovendien richten Turkse luchtaanvallen en artillerieaanvallen, die tot op de dag van vandaag voortduren, kritieke civiele infrastructuur. Meer dan 45 infrastructuurlocaties, met name elektriciteits- en benzinestations, olie- en gasvelden, silo’s, ziekenhuizen en scholen zijn verwoest.

Turkije schendt opzettelijk het internationaal humanitair recht. Het doden van burgers, evenals aanvallen op civiele infrastructuur, zijn oorlogsmisdaden.

Bovendien is de huidige agressie van Turkije tegen Noord- en Oost-Syrië legitiem noch legaal. De Turkse regering rechtvaardigt haar aanhoudende aanvallen met de bomaanslag in Istanbul op 13 november, waarvoor zij de zelfverdedigingstroepen van Noord- en Oost-Syrië de schuld geeft, zonder enig bewijs te leveren en ondanks aanwijzingen dat deze aanval zelfgefabriceerd was door elementen van de Turkse staat. Daarnaast is voor het lanceren van een militaire aanval op basis van artikel 51 van het VN-Handvest als ‘zelfverdediging’ officiële goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad vereist. Maar tot nu toe is de kwestie niet eens op de agenda van de VN gezet door Turkije.

Turkije handelt niet uit zelfverdediging, maar valt integendeel Noord- en Oost-Syrië aan op basis van binnenlandse politieke berekeningen. Bovendien schendt het permanent de staakt-het-vuren-overeenkomsten die in oktober 2019 tussen Turkije en Rusland en Turkije en de VS zijn ondertekend. Helaas blijven deze schendingen zonder gevolgen voor Ankara.

Terwijl ze hun luchtaanvallen en artillerie-aanvallen voortzetten, heeft de Turkse president Erdoğan een nieuwe grondoperatie aangekondigd die erop gericht is om meer plaatsen in de regio binnen te vallen en te bezetten. Een dergelijke invasie van Syrisch grondgebied zou opnieuw een ernstige misdaad en een humanitaire catastrofe betekenen met talloze burgerslachtoffers en verdere ontheemding.

Bovendien verslechteren de aanvallen van Turkije de veiligheidssituatie in de regio al, wat de basis vormt voor een reconsolidatie en reorganisatie van ISIS. In die zin ondermijnt Turkije de gezamenlijke inspanningen om terrorisme te bestrijden, dat zowel regionale als mondiale veiligheid en veiligheid schaadt.

Wij, ondergetekenden, die het maatschappelijk middenveld in het Midden-Oosten en de wereld vertegenwoordigen, roepen de secretaris-generaal en relevante instellingen en organisaties van de Verenigde Naties op om actie te ondernemen tegen de onwettige en onwettige aanvallen van Turkije op de bevolking van Noord- en Oost-Syrië. We eisen dat de VN haar humanitaire en mensenrechtenverantwoordelijkheden nakomt om een geplande Turkse invasie in Noord- en Oost-Syrië te stoppen en de levens van burgers te beschermen.”

De civiele instellingen zijn:

1. Centrum voor burgerdiplomatie

2. Tev-Dem, beweging van de democratische samenleving

3. Unie van maatschappelijke organisaties – Raqqa

4. Unie van maatschappelijke organisaties – Tabqa

5. Kongra-star

6. Zenobia Vrouwenvergadering

7. Organisatie tegen Geweld-SARA

8. Vrije Media-Unie

9. Intellectuelen Unie van West-Koerdistan

10. Universiteit van Rojava

11. De cultuur- en kunstbeweging

12. De commissie Gemeenten en Milieu in de regio Al-Jezeera

13. Afrin sociale vereniging

14. Idlib Groene Raad

15. Federaties van oorlogsgewonden in NES

16. Groene vlechtorganisatie

17. De Koerdische Rode Halve Maan

De campagne is gelanceerd op 1 december 2022 en kan elektronisch worden ondertekend via de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/1D7GDBpe59jlzlqVMYMlaO-MBMH_8fuidqIvaelF_Y54/viewform?edit_requested=true