Pinheiro: Turkse aanvallen treffen honderdduizenden burgers in Noord- en Oost-Syrië

Paulo Pinheiro, Voorzitter van de Onafhankelijke Internationale Commissie van Onderzoek naar de Arabische Republiek Syrië, sprak over “de grootste escalatie van vijandelijkheden in Syrië in vier jaar”.

“Alle partijen moeten de vrijheid van meningsuiting en vergadering van het Syrische volk respecteren en hun legitieme aspiraties en mensenrechten erkennen. Dit is de sleutel tot beëindiging van het conflict”,  aldus de VN-medewerker.

Pinheiro merkte op dat er sprake lijkt te zijn van totale minachting voor het leven van burgers in wat vaak wraakacties zijn, en benadrukte dat er geen rechtvaardiging kan zijn voor het opzettelijk aanvallen van burgers.

De VN-functionaris reageerde op de recente golf van Turkse aanvallen op gebieden in Noord-Oost Syrië die onder controle staan van de Syrische Democratische krachten (SDF) “, als schijnbare vergelding voor een aanval die op 1 oktober twee leden van de Turkse veiligheidstroepen in Ankara verwondde, waarbij energie- en waterstations werden vernietigd en beschadigd, wat honderdduizenden burgers trof.”

De betreffende actie richtte zich op het Directoraad-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Ankara op 1 oktober. De zelfopofferende actie werd uitgevoerd door een team dat verbonden was met de Brigade van de Onsterfelijken, volgens het Hoofdkwartier van het Volksverdedigingscentrum (HSM).

Op 4 oktober hield de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan een persconferentie waarin hij beweerde dat de aanvallers uit Syrië kwamen. Fidan beloofde aanvallen uit te voeren op het autonome gebied in Noord- en Oost-Syrië en verklaarde de gehele infrastructuur en energievoorziening van de “PKK/YPG in Irak en Syrië” als legitiem doelwit. “Ik adviseer derde partijen om weg te blijven van faciliteiten en mensen van de PKK/YPG”, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

De Commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, ontkende de Turkse beschuldigingen en zei: “De daders van de aanval in Ankara zijn niet door onze gebieden gegaan, zoals de Turkse functionarissen beweerden. Wij zijn geen partij in het interne conflict in Turkije en moedigen de escalatie van dit conflict niet aan. De zoektocht van Turkije naar excuses om zijn voortdurende aanvallen op onze gebieden te rechtvaardigen en een nieuwe militaire operatie te lanceren, verhoogt onze diepe bezorgdheid. Het richten op de infrastructuur en economische middelen van de regio en zijn bevolkte steden is een oorlogsmisdaad. Daarom roepen we de garantstellende partijen en de internationale gemeenschap op om passende standpunten in te nemen tegen deze steeds terugkerende dreigingen en om vrede en stabiliteit in de regio te waarborgen.”

Het SDF Media Center gaf ook een verklaring uit om “alle beschuldigingen die door Turkse functionarissen zijn gemaakt over de oversteek van de daders van de aanval op de Turkse hoofdstad Ankara” te verwerpen.

De verklaring ontkende de “onware herhaalde beschuldigingen”, die volgens hen “een voortzetting zijn van de cyclus van valse beschuldigingen die Turkije altijd heeft nagestreefd in de recente periode om de aandacht af te leiden van zijn interne problemen en crises en de weg vrij te maken voor misdaden van etnische zuivering en genocide tegen ons volk.” Het SDF beloofde dat: “Onze strijdkrachten herhalen hun standvastige toewijding om de interne en regionale veiligheid te waarborgen.”

Pinheiro sprak ook over de aanval op een afstudeerceremonie aan de Militaire Academie van Homs op 5 oktober, waarbij veel doden en gewonden vielen. Hij zei dat de vergelding door Syrische troepen in slechts vier dagen van grondbeschietingen over Groot-Idlib resulteerde in de dood en verwonding van ongeveer tweehonderd burgers en schade aan medische voorzieningen, scholen en markten.

“De langdurige minachting voor fundamentele internationale humanitaire wetnormen in Syrië doodt niet alleen en verwondt slachtoffers aan alle kanten in Syrië, het heeft de essentie van het internationale beschermingssysteem ondermijnd en aangetast, en we zien vandaag de resultaten in andere lopende conflicten”, zei de VN-functionaris.

Pinheiro vervolgde: “De demonstraties in Suweyda herinneren ons eraan dat de Syriërs niet hebben afgezien van hun vrijheid om vreedzaam samen te komen en hun rechten op te eisen. Alle partijen moeten de vrijheden van de Syrische bevolking wat betreft mening, expressie en bijeenkomst respecteren, en hun legitieme aspiraties en mensenrechten erkennen. Dit is cruciaal om het conflict te beëindigen.”

Pinheiro deed een beroep op actie van de internationale gemeenschap en voegde eraan toe: “Het is van cruciaal belang dat de mensenrechten en legitieme eisen van het Syrische volk, inclusief slachtoffers en overlevenden, centraal staan in al uw diplomatieke inspanningen. Het negeren van hen of simpelweg het handhaven van de status quo verergert eerder dan dat het hun ellende verlicht. De internationale gemeenschap kan en moet veel meer doen.”