PJAK-Commandant Yusif Mehmud Rebanî omgekomen bij drone-aanval

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het interne comité van het Autonome Bestuur in de noordoost-Syrische regio Cizîrê heeft in Qamişlo een verklaring afgelegd over de huidige golf van aanvallen in Turkije. De verklaring werd in het Koerdisch en Arabisch afgelegd in de gebouwen van de commissie door medevoorzitters Hemrîn Elî en Kenan Berekat.

Hemrîn Elî en Kenan Berekat, medevoorzitters van de Binnenlandse Commissie in Cizîrê

De commissievoorzitters verklaarden het volgende: “Het doel van de systematische aanvallen van het Turkse regime op de autonome regio Noord- en Oost-Syrië is om de vrede en veiligheid in de regio te vernietigen. De oorlog is bedoeld om angst en bezorgdheid onder de bevolking te creëren. Innerlijke vrede moet worden vernietigd om mensen op de vlucht te jagen. De prestaties die door de gevallenen zijn behaald, moeten worden geëlimineerd. De Turkse staat steunt sinistere krachten zoals al-Nusra en IS om de wil van de Syrische Democratische Krachten (SDF) te breken. De garantstellers in Noord- en Oost-Syrië zijn zich hiervan bewust, maar zetten zich niet in tegen de misdaden van de Turkse staat, die de strijd tegen het terrorisme en de islamitische cellen blokkeren. De terroristische cellen worden gesteund door de sterke toename van wetsovertredingen door de Turkse staat.

Bij een aanslag op de weg naar Hîzam in het noorden van Qamishlo zijn gisteren vier doden en anderen gewond geraakt. Eerder kwamen vier mensen om het leven bij een drone-aanval in de woonwijk Sîna in Qamishlo.

Onder de gewonden die naar het ziekenhuis werden gebracht, was Yusif Mehmud Rebanî, een commandant van de Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan (PJAK). Ondanks alle inspanningen kon hij niet worden gered. Rebanî kwam naar het noordoosten van Syrië om de prestaties van de revolutie van 19 juli 2012 te zien en om de bevolking te ontmoeten. Hij spande zich in om mensen uit alle vier delen van Koerdistan te verenigen. Zijn dood is een nationaal verlies voor onze strijdende mensen. We betuigen onze condoleances aan de familieleden van de gevallenen, de mensen van Koerdistan en vooral de bevolking van Rojhilat (Oost-Koerdistan).

Het luchtruim boven Noord-Syrië moet worden gesloten

Als Binnenlandse Zaken van de regio Cizîrê veroordelen wij de Turkse aanvallen, die in strijd zijn met alle menselijke principes. We roepen de strijdende mensen op zich te gedragen in de geest van de revolutionaire strijd van het volk, achter de strijdkrachten en het Autonome Bestuur te staan ​​en waakzaam te zijn tegenover speciale oorlogsmethoden waarmee de vijand zijn wil wil breken.

Verantwoordelijk voor deze oorlog zijn Rusland en de Global Coalition Fighting Terrorism, die garant staan ​​voor het staakt-het-vuren van 2019. De Turkse staat is een bezettende macht en pleegt voor zijn eigen belangen misdaden tegen de bevolking in onze regio. Daarom roepen we de Verenigde Naties, de VN-Veiligheidsraad en alle andere betrokken instellingen en mensenrechtenorganisaties op om hun verantwoordelijkheid te nemen jegens onze regio, waar ISIS wordt bestreden voor de hele mensheid en om het luchtruim voor Turkije te sluiten.”