PJAK en KODAR: “Sta klaar voor 16 september!”

  • Oost-Koerdistan

Op 16 september is het een jaar geleden dat de opstand begon na de moord op de Koerdische vrouw Jina Amini in Teheran. Veel organisaties hebben al protesten en verzet aangekondigd. PJAK en KODAR roepen op tot een algemene staking.

De Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan (PJAK) en de Beweging voor Vrijheid en Democratie in Rojhilat (KODAR) roepen op tot een algemene staking op 16 september en onderstrepen dat de “Jin, Jiyan, Azadî”-opstand een culturele en mentale revolutie is voor de hele samenleving in Iran.

“Er zijn martelaren in elk huis”

De verklaring luidt: “De ‘Jin, Jiyan, Azadî’-revolutie, die begon op 16 september 2022 om te protesteren tegen de moord op Jina Amini, was een belangrijke revolutie in al haar politieke, sociale en economische aspecten. Ze bereikte haar hoogtepunt toen onze mensen de straat opgingen en samen de slogan ‘Jin, Jiyan, Azadî’ riepen. Vandaag staan we op de drempel van het 1-jarig bestaan van deze revolutie. Tijdens de opstand hebben veel jonge mensen hun leven opgeofferd voor de grote doelen van de revolutie, velen raakten gewond, velen werden gearresteerd, gemarteld en vermoord. In elk huis werd gerouwd. Als PJAK en KODAR wensen we op het 1-jarig bestaan van deze revolutie dat de belangrijke verworvenheden van de revolutie ten goede komen aan alle volkeren van Iran, de families van de gevallenen en de gewonden.

“Vrouwenemancipatie is de basis”

De golf van culturele en intellectuele revolutie die voortkwam uit de ‘Jin, Jiyan, Azadî’-beweging is gebaseerd op de bevrijding van vrouwen. De gelijkheid van mannen en vrouwen, de strijd tegen racisme, vooral tegen het beleid van het wrede Iraanse regime, zijn de fundamenten van deze revolutie. De belofte van deze revolutionaire beweging is de bevrijding van de samenleving door de vrijheid van vrouwen. De roep om gelijkheid tussen mannen en vrouwen als een fundamenteel en natuurlijk recht werd in de straten gehoord. Ondanks alle politieke, sociale, psychologische, economische en administratieve dimensies moet de vrouwenkwestie beschouwd worden als de basis van alle problemen en moet de strijd van vrouwen voor autonomie en onafhankelijkheid op alle gebieden gerespecteerd worden.

De revolutie is gebaseerd op de wil en de kracht van vrouwen om te veranderen. Daarom heeft ze een radicale verandering teweeggebracht op alle gebieden van het leven en heeft de maatschappij haar armen geopend voor deze revolutie. Omdat ze autoriteit en discriminatie niet accepteert. Vrouwen hebben bewezen dat ze alle volkeren en klassen van Iran kunnen verenigen. Zo werden de doelen van de ‘Jin, Jiyan, Azadî’-revolutie en haar prestaties concreet. Ongetwijfeld zal deze revolutie onder het leiderschap van vrije vrouwen slagen en haar doelen bereiken.

Een van de principes en verworvenheden van deze revolutie is verzoening en eenheid tussen de volkeren. Op straat is gebleken dat mensen met Koerdische, Balochische, Perzische, Azerbeidzjaanse, Arabische en andere identiteiten samen onmisbare componenten van deze revolutie zijn. De consensus die in dit proces is gevormd, blijkt het belangrijkste middel te zijn om de doelen van de revolutie en een radicale democratisering van Iran te bereiken. Vandaag de dag nemen mensen van alle klassen en houdingen op alle niveaus deel aan deze beweging. De beroepsorganisaties van leraren, arbeiders en gepensioneerden, de vrijdagdemonstraties in de stad Zahedan, de inspanningen van schrijvers, intellectuelen en universiteitsdocenten, de creatieve inspanningen van kunstenaars en het verzet van politieke gevangenen hebben de revolutie levend gehouden. De Yarsani spelen ook een belangrijke rol in de revolutie. De straten hebben duidelijk gemaakt dat anti-leven, anti-milieu en anti-socialisme niet zullen winnen. Het vrije denken is het manifest van de democratische volksrevolutie en moet verdedigd worden.

Geen democratisering van Iran zonder bevrijding van het Koerdische volk

Ongetwijfeld zullen een democratisch Iran en een vrij Koerdistan tot stand komen door de eenheid van het volk. De revolutie in Iran is gebaseerd op de ernstige problemen van de onderdrukten in het algemeen en de onderdrukte volkeren in het bijzonder. Dit geldt in het bijzonder voor de Koerdische kwestie. Een van de belangrijkste redenen voor de escalatie van de verwoestende crises in Iran is de onderdrukking van de volkeren. Het Koerdische volk is een van de meest onderdrukte volkeren in Iran. Daarom zal de democratisering van Iran en de vrijheid van de andere volkeren niet mogelijk zijn zonder een oplossing voor de Koerdische kwestie. Het Koerdische volk is de belangrijkste pijler van de ‘Jin, Jiyan, Azadî’ revolutie. Met zijn voorhoederol in deze revolutie heeft het heel Iran een dienst bewezen. De fundamentele eis van de revolutie is de erkenning van de rechten van alle volkeren op basis van de beginselen van vrijheid en democratie. Een permanente strijd tegen fascisme en chauvinisme is noodzakelijk.

De organisatie van de samenleving is een voorwaarde voor de voortzetting van de revolutie

De organisatie van de maatschappij in het verdere verloop van de revolutie is een basisvoorwaarde voor de sociale strijd. De revolutie is erin geslaagd de fundamenten van dit systeem aan het wankelen te brengen. Daarom heeft het beleid van afpersing, marteling en moord dat door het regime wordt gebruikt geen resultaat. Op de eerste verjaardag van de revolutie is het een morele, politieke en intellectuele taak om de revolutie voort te zetten. Als PJAK en KODAR hebben we een campagne voorbereid ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de ‘Jin, Jiyan, Azadî’ revolutie met de deelname van de partijen van Oost-Koerdistan.

Oproep tot een algemene staking

We roepen de mensen van Oost-Koerdistan op om een algemene staking te houden en alle markten en winkels te sluiten. Deze oproep tot een algemene staking is ook gericht aan het hele Iraanse volk.

We roepen alle mensen op, vooral het Koerdische volk, om op 16 september naar de graven van de martelaren van de revolutie te komen. Ophet 1-jarig bestaan van de ‘Jin, Jiyan, Azadî’ revolutie zullen we dit fascistische, wrede en genocidale systeem veroordelen en onze eer betuigen aan de gevallenen. De vrijheid en democratie van alle volkeren van Iran en Oost Koerdistan kan alleen op straat worden afgedwongen. Wij betuigen onze steun aan de strijders van het maatschappelijk middenveld en vrijheidsorganisaties en roepen alle vrouwen, jongeren, intellectuelen, leraren, arbeiders, studenten, beroeps- en burgerrechtenorganisaties, mensenrechten- en milieuorganisaties, schrijvers, kunstenaars en alle klassen in Iran, Oost-Koerdistan en in het buitenland, vooral in Europa, op om te protesteren en weerstand te bieden. Sta klaar voor 16 september. De ‘Jin, Jiyan, Azadî’-revolutie is een culturele en mentale revolutie van de hele Iraanse samenleving. Het is de plicht van iedereen om zich in te zetten en te vechten tegen de dictatuur en het fascistische Iraanse systeem. De bereidheid om dit te doen maakt de weg vrij voor vrijheid en democratie. De vrijheid van het Koerdische volk is verbonden met de vrijheid van Rêber Apo [Abdullah Ocalan].”