PJAK waarschuwt voor wijdverbreide militarisering in Rojhilat

  • Oost-Koerdistan

De Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan (PJAK) ziet Rojhilat (Iraans Koedistan) blootgesteld aan diepgaande en grootschalige militarisering. Het grootschalige offensief van de Iraanse Revolutionaire Garde tegen de PJAK-guerrilla op het Kosalan-massief, dat begin deze week begon, is uitgebreid, en regime-troepen voeren uitgebreide operaties en zware aanvallen uit in verschillende gebieden van de bergregio. Het doel is “bezetting en vernietiging” van Koerdistan, benadrukt de PJAK en veroordeelt de escalatie van de oorlog.

Kosalan ligt niet ver van de stad Serwawa (Sarvabad) in het zuidoosten van Merîwan. De PJAK beschouwt de berg als een “bevrijd gebied en centrum van verzet van het onderdrukte Koerdische volk” en wijst erop dat de militaire acties van Iran gepaard gaan met massale milieuschade en vernietiging van de levensonderhoud van de lokale burgerbevolking. Regimet troepen hebben al grote bosgebieden en talrijke akkers in brand gestoken, daarnaast vindt er systematische ontbossing plaats op het Kosalan-massief dat in 2009 als natuurgebied werd aangewezen.

De PJAK ziet de onopgeloste Koerdische kwestie als de doorslaggevende oorzaak voor de escalatie en oorlogskoers van de Iraanse staat tegen Rojhilat. Het regime handelt volgens een logica die al lang in Teheran wordt gehanteerd, namelijk dat problemen alleen met geweld kunnen worden opgelost. “Daarom betekent het blijven hameren op het ontbreken van een oplossing voor de Koerdische kwestie onvermijdelijk het vasthouden aan oorlog. Deze benadering heeft tot gevolg dat bestaande conflicten worden verergerd en problemen zoals armoede, werkloosheid en sociale ongelijkheid worden verdiept”, verklaart de partij.

De PJAK spreekt van “meerlagige” aanvallen door het Iraanse regime tegen de samenleving als geheel. De vermeende “onderdrukking van opstanden” van oppositiepartijen en hun guerrilla is slechts een voorwendsel om de gemeenschappen van Koerdistan in een wurggreep te nemen. “Het bestaan van de guerrilla komt niet voort uit de bedoeling om oorlog te voeren, maar uit het feit dat we zorgen voor de bescherming van mensen en hun rechten. Daarom is onze aanwezigheid legitiem. Ons doel is gerechtigheid en democratie, en we zullen nooit stoppen met deze strijd “, benadrukt de PJAK.

Het regime in Teheran waarschuwt de PJAK dat crises en conflicten in het land alleen kunnen worden opgelost met humanitaire oplossingen. De partij roept alle volkeren en de natie van Iran, alle maatschappelijke groeperingen, vrouwen, jongeren, de klimaatrechtvaardigheidsbeweging, werknemers en NGO’s op om duidelijk stelling te nemen tegen de aanvallen die “mensen en milieu vernietigen”. “Grote veranderingen worden bereikt door de grote strijd van volkeren”, aldus de PJAK.