PKK

PKK: Op 15 augustus 1984 werd een vuur van hoop ontstoken

  • Zuid-Koerdistan

15 augustus 1984 markeerde een historisch keerpunt in Koerdistan. Er werd een vuur aangestoken dat de mensheid hoop gaf op verzet en bevrijding, zei de PKK in een verklaring gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap.

Op 15 augustus 1984 werd “het eerste schot” afgevuurd door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Eruh, in Noord-Koerdistan. Een 36 man sterke guerrilla onder leiding van de legendarische commandant Mahsum Korkmaz – ook bekend onder zijn nom de Guerre Egîd (“de Dappere”) – voerde die dag de eerste aanval uit op de Turkse bezetter. Voor de actie werd een marechausseekazerne geselecteerd, die wordt beschouwd als het begin van de gewapende bevrijdingsstrijd.

De oprichtingsverklaring van de HRK (Hêzên Rizgarîya Kurdistanê) werd vervolgens voorgelezen via de luidspreker van een moskee. De verklaring van de “Koerdische Bevrijdingstroepen”, zoals de guerrillastrijders zichzelf noemden in de eerste jaren van de gewapende strijd met betrekking tot de “Eenheid voor de Bevrijding van Vietnam”, gevormd aan het begin van de Vietnamese vrijheidsstrijd, luidde: “De HRK streeft het doel na om voor ons volk te strijden voor nationale onafhankelijkheid, een democratische samenleving, vrijheid en eenheid onder leiding van de PKK gewapend tegen het imperialisme, het Turks koloniaal fascisme.”

Een gelijktijdige inval werd uitgevoerd onder leiding van Abdullah Ekinci (Ali) in Şemdinli. De guerrilla-eenheid richtte zich op een militaire kazerne en viel aan met machinegeweren en raketten. Ook de Turkse staat leed bij deze aanval verliezen. Beide steden werden ook kort gecontroleerd door de HRK. 15 augustus verbrak de stilte na de militaire coup van 12 september 1980. Deze dag wordt door veel Koerden als een feestdag beschouwd omdat het het begin markeert van een beweging die nu miljoenen omvat.

PKK: De weg naar de overwinning

Ter gelegenheid 15 augustus heeft het Uitvoerend Comité van de PKK een verklaring uitgegeven waarin 15 augustus wordt beschreven als een historisch keerpunt dat het lot van Koerdistan en het Koerdische volk heeft veranderd. Deze verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

“Aan ons patriottische volk en onze democratische krachten,

Als Koerden zijn we al 38 jaar vrij in de meedogenloze en onschatbaar belangrijke strijd voor vrijheid. Het verzet voor vrijheid en onafhankelijkheid, dat 38 jaar geleden begon met de acties in Eruh en Şemdinli, gaat vandaag door met onze guerrilla-acties, waarbij dodelijke slagen worden toegebracht aan de fascistische vijand in heel Koerdistan, vooral in Zap, Avaşîn en Metîna, en acties van onze mensen die de weg naar de overwinning bereiden.

Ten eerste willen we op zijn 38e verjaardag de revolutionaire dag van 15 augustus herdenken die de loop van de geschiedenis veranderde. We groeten alle kameraden, in het bijzonder Rêber Apo (Abdullah Öcalan), onze moedige guerrillastrijders, de vrouwen- en jeugdbeweging, ons patriottische volk en onze revolutionair-democratische vrienden op de Dag van de Opstanding en de Guerrilla. We herdenken al onze dappere gevallenen met respect, liefde en dankbaarheid, en gedenken hen in de persoon van Heval Egîd, de onsterfelijke commandant van de revolutionaire dageraad. We herdenken met groot respect al onze gevallenen op 15 augustus, te beginnen met vrienden Seyfettin Zoğurlu en Mustafa Yöndem tot kameraden Atakan Mahir, Zeki Şengalî en Agit Garzan. We herhalen onze belofte om voor hun doelen te strijden en hun herinnering levend te houden. Op de 38e verjaardag van 15 augustus wensen we iedereen die strijdt voor vrijheid en democratie veel succes.

“Een vonk in de duisternis”

Zoals bekend heeft het revolutionaire initiatief van 15 augustus 1984 het grote gevangenisverzet van 1982 nieuw leven ingeblazen door het naar de guerrilla’s in de bergen te brengen en zo de mensen in alle delen van Koerdistan te bereiken. De eerste vrijheidskogel die werd afgevuurd in de duisternis van 12 september [de militaire staatsgreep van 1980 in Turkije] trof heel Koerdistan. Er werd een vonk ontstoken die de duisternis in Koerdistan en uiteindelijk over de hele wereld zou verlichten. Als het begin van de slagen tegen het koloniale fascisme en de politiek van genocide, werd deze dag een hoop voor het volk en voor de mensheid. Door alle vormen van slavernij, onderwerping, samenwerking en verraad te doorbreken, creëerde 15 augustus onafhankelijk denken en vrij leven. Hij vertegenwoordigde de effectieve en succesvolle implementatie van apoïstisch denken en handelen en bewees daarmee, vanuit historisch oogpunt, de juistheid van deze lijn.

Het is heel duidelijk dat de Koerden hebben bereikt wat ze hebben bereikt op het gebied van onafhankelijkheid, vrijheid en democratie op basis van de geest van 15 augustus.

Op basis hiervan zijn bewustwording, organisatie en praktijk ontwikkeld. Zo ontstond de wederopbouw van de PKK, de vastberaden leiding van de guerrilla, de vrouwen- en jongerenbeweging, de enorme moed en de bereidheid om offers te brengen. Zo werden de Serhildan [volksopstanden] van de jaren negentig bereikt. De historische revolutie van nationaal ontwaken is hierop gebaseerd en op deze basis is de revolutie voor de vrijheid van vrouwen ontstoken. Terwijl de status van de Koerdische regio in Başûr [Zuid-Koerdistan] het indirecte resultaat was van deze doorbraak, is de vrijheidsrevolutie in Rojava een direct gevolg van dit proces.

“Nieuw bewustzijn en nieuwe vorm van leven”

Met 15 augustus werd de invloed van de genocidale mentaliteit en het aan Koerdistan opgelegde beleid doorbroken. Een grootschalige verkenningsbeweging werd aangewakkerd in de regio, waaronder Turkije en het Midden-Oosten. Deze beweging straalt wereldwijd uit. Door Rêber Apo werd een revolutie in de manier van leven en een nieuw begrip van de waarheid gecreëerd voor de hele mensheid. Met een democratisch, ecologisch en vrouwenbevrijdend paradigma en het project van democratisch confederalisme, dat gebaseerd is op democratische autonomie, is de weg geplaveid om alle problemen op te lossen die worden veroorzaakt door het systeem van macht en staat. Vanaf nu is geen enkel maatschappelijk probleem onoplosbaar, waar ter wereld het zich ook voordoet.

“Twee moeilijke tests overwonnen”

De revolutionaire opstand van de guerrilla’s van 15 augustus en de apoïstische lijn die deze heeft voortgebracht, hebben met succes twee belangrijke tests in het historische proces doorstaan. De eerste was de ontbinding van de Sovjet-Unie, de tweede de internationale samenzwering tegen Rêber Apo. Rêber Apo overwon met succes beide historische ontwikkelingen door zijn steeds dieper wordende revolutie van mentaliteit en geweten. Hij werd een nieuwe bron van hoop en wees de weg naar democratische bevrijding en een vrij leven voor de hele onderdrukte mensheid. Nu is de hoop op vrijheid sterker dan ooit.

“De strijd tegen het patriarchaat is mogelijk”

Onze beweging en onze mensen hebben zich langs deze lijn van apoïsme ontwikkeld. Er is een hartstochtelijke gehechtheid aan het vrije leven ontstaan, evenals de moed en bereidheid om offers te brengen om onder alle omstandigheden voor vrijheid te strijden. Vooral Koerdische vrouwen en jongeren zijn een kracht op deze lijn geworden en hebben allerlei moeilijkheden en obstakels overwonnen. Op deze basis is de guerrillastrijd van de Koerdische jeugd een voorbeeld en een nieuwe hoop voor alle jongeren geworden, terwijl de strijd van de Koerdische vrouwen voor vrijheid over de hele wereld enthousiasme heeft opgewekt. Dit besef van zelfverdediging en organisatie dat zich ontwikkelde op basis van de vrouwenguerrilla YJA Star liet iedereen zien dat het mogelijk is om succesvol te strijden tegen de patriarchale mentaliteit en politiek.

“Het verzet zal de overwinning behalen”

Dit is hoe de Koerden hun slavernij en hun zwakheden hebben overwonnen en zich 38 jaar lang voortdurend hebben verzet tegen fascisme, kolonialisme en genocide onder Turkse heerschappij. Er werd dus een streep getrokken door de berekeningen die gemaakt waren ten koste van Koerdistan. Zo werd bewezen dat de Koerden zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden kunnen strijden en oprukken. Al 24 jaar is er succesvol verzet tegen de internationale samenzwering en het regime van marteling en isolatie op Imrali.

Vandaag, in het 39e jaar van het grote ontwaken, gaat het verzet door in alle gebieden, in de bergen, in de vlaktes, in de stad, in alle vier delen van Koerdistan en in het buitenland.

De Koerdische vrijheidsguerrilla strijdt moedig in de verdedigingsgebieden van Medya, in Bakur [Noord-Koerdistan] en Başûr en in de metropolen van Turkije en schrijft geschiedenis met hun verzet. Gevormd en georganiseerd naar het voorbeeld van Egîd en Zîlan, weert het zo de aanvallen van het door de NAVO en de KDP gesteunde AKP-MHP-regime. Dit is hoe Koerdistan echt tot het graf van het fascisme wordt gemaakt. We zijn dichter bij vrijheid dan ooit tevoren. Op basis hiervan groeten we nogmaals het moedige guerrillaverzet in alle gebieden, vooral in Zap, Avaşîn en Metîna; we vieren van harte onze historische prestaties; we herdenken al onze dappere gevallenen met respect en dankbaarheid en gedenken onze laatste gevallen, kameraden Güven Doza en Vorîn Welat. We wensen de guerrillastrijders veel succes en zijn ervan overtuigd dat ze zullen zegevieren.

“Ons volk verzet zich dapper”

Het is duidelijk dat de fascistische vijand zijn aanvallen op Noord- en Oost-Syrië en op de Medya-verdedigingsgebieden zal voortzetten. Regio’s als Shengal en Maxmur worden ook bij elke gelegenheid aangevallen. Op basis hiervan wil Turkije de bevolking in Rojava en Başûr ertoe aanzetten deze delen van Koerdistan te ontvluchten en te bezetten. Met dat in gedachten haast de Turkse regering zich van deur tot deur van de VS naar Rusland om goedkeuring te krijgen. Het is echter duidelijk dat de Turkse regering niet meer dezelfde kansen ziet als vroeger en op het punt staat in te storten. Wij geloven dat de vrijheidsstrijdkrachten en de volkeren van al deze gebieden zich zullen verenigen en zich zullen organiseren om moedig de genocidale bezettingsaanvallen te weerstaan en de ineenstorting van het AKP-MHP-fascisme te bespoedigen. Wij geloven hierin en willen dat mensen weten dat ze hiervoor niet alleen de onze, maar ook de steun van de mensheid hebben.

Het is duidelijk dat onze mensen dapper weerstand bieden aan de koloniale fascistische aanvallen in alle vier delen van Koerdistan en in het buitenland, en zo het pad van 15 augustus voortzetten. Guerrillaverzet is een grote bron van moreel en kracht voor het volk. Het Koerdische volk heeft relaties en allianties opgebouwd met de andere volkeren en de revolutionaire democratische krachten in Turkije en in het buitenland. Hierdoor kan het zijn weerstand blijven verhogen. We groeten deze weerstand en vooral degenen die strijden voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo en wensen hen veel succes.

‘Het AKP-MHP-regime zal zich moeten verantwoorden voor zijn misdaden’

Onze mensen en het publiek weten heel goed dat wij als beweging, mensen en leiding altijd hebben opgestaan ​​voor een democratische oplossing van de problemen en hiervoor zeer intensief en zelfopofferend hebben gewerkt. Maar de AKP-MHP-dictatuur kent in haar haat tegen de Koerden niets anders dan fascistische terreur, bloedbaden, martelingen, vervolging en bezetting. Daartoe heeft het regime alle middelen en opties op de onderhandelingstafel gelegd om een ​​deal te sluiten voor een totale oorlog tegen de Koerden. Veel troepen, van de NAVO tot de KDP, steunen deze genocide-aanvallen. Ze zijn medeplichtig aan de misdaad van genocide. Bij deze gelegenheid waarschuwen we nogmaals de KDP en de NAVO-landen in het bijzonder: het AKP-MHP-regime zal vallen en ter verantwoording worden geroepen voor de misdaden tegen de menselijkheid die het heeft begaan. Dat is zeker. Iedereen moet dus voorzichtig zijn. Niemand mag deelnemen aan deze misdaad tegen de menselijkheid en zijn handen niet bevuilen met Koerdisch bloed. In deze context zijn de verklaringen van 300 intellectuelen in Turkije en 70 democraten namens het ‘International Kurdish Solidarity Collective’ erg belangrijk. Wij juichen dit standpunt toe en roepen allen die zich democraten noemen op om op deze basis een standpunt in te nemen en zich uit te spreken tegen de Turkse bezetting en genocide.

“Geen andere manier dan revolutionaire volksoorlog”

In het 39e jaar na het begin van 15 augustus is duidelijk geworden dat er voor ons als beweging en volk geen andere weg is dan te strijden en te winnen op basis van de revolutionaire volksoorlog. Als partij en guerrilla, als vrouwen- en jongerenbeweging, als volk en haar vrienden zijn we ons daar terdege van bewust. We zullen ons Tijd voor Vrijheid-offensief op elk gebied voortzetten en onze strijd naar de overwinning leiden op de linie van 15 augustus. Dit wordt een jaar van grotere strijd en meer beslissende overwinningen dan ooit tevoren.

Op deze basis groeten we nogmaals alle kameraden, onze mensen, hun vrienden en vooral Rêber Apo op de Dag van Guerrilla en Opstanding, 15 augustus. We roepen al onze mensen en vrienden, vooral vrouwen en jongeren, op om onze vrijheidsstrijd voort te zetten en 15 augustus overal met de grootste passie te vieren.”

 

Bron: ANF Nieuwsagentschap