PKK: Verzet zal blijven groeien

Op 15 augustus 1984 begon de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) met gewapend verzet tegen de Turkse bezettingstroepen. Ter gelegenheid van het 39-jarig bestaan van het begin van de guerrillastrijd gaf het Uitvoerend Comité van de PKK een boodschap vrij. Deze boodschap werd gepubliceerd door ANF en luidt als volgt;

“We vieren het 39-jarig bestaan van onze grote revolutionaire opstand van 15 augustus. Op deze dag manifesteerde de apoïstische lijn zich in organisatie en praktijk. Hiermee werd het besluit van het grote gevangenisverzet van 1982 doorgevoerd naar de bergen en naar de guerrilla. We gaan dit veertigste jaar van verzet in als guerrillastrijders en mensen met grote inzet op alle gebieden. Vooral in het historische verzetsgebied Zap hebben de strijders van HPG en YJA Star het jubileum gemarkeerd met zware slagen op 9 en 10 augustus tegen de fascistische huurlingen van het AKP/MHP regime. Daarmee hebben ze ons laten zien hoe de 39-jarige strijd vandaag de dag wordt gevoerd. Allereerst feliciteren we de strijders van HPG en YJA Star met hun succes op Girê Cûdî. Deze top is door hen veranderd in een historisch fort van verzet en overwinning. We doen de groeten aan het onbaatzuchtige verzet van de Koerdische Vrijheidsguerrilla, die zich verzet tegen de fascistische en genocidale bezetting.”

39 jaar verzet tegen kolonialisme en genocide

“De successen van onze moedige guerrillatroepen in het 40ste jaar van de historische opstand van 15 augustus sterken ons volk en onze vrienden in hun vastberadenheid en hoop. Op basis van 15 augustus groeit en bloeit onze vrijheidsstrijd onder leiding van de jeugd en vrouwen in alle vier delen van Koerdistan en daarbuiten. Het is duidelijk dat dit historische verzet, dat nauw verbonden is met het bereiken van de fysieke vrijheid van Rêber Apo [Abdullah Ocalan], verder zal gaan op het pad van de overwinning. In deze zin feliciteren wij onze guerrilla, onze partij kameraden, in het bijzonder Rêber Apo, de vrouwen en de jeugd, onze patriottische mensen en onze vrienden op 15 augustus, de dag van de wedergeboorte en het feest van de guerrilla. We gedenken alle gevallenen, onze onsterfelijke commandanten van dit historische ontwaken, met groot respect, liefde en dankbaarheid, terwijl we Egîd en Zîlan gedenken. In het nieuwe jaar van vertrek wensen we allen die strijden voor vrijheid en democratie het grootst mogelijke succes.

Zoals algemeen bekend is, verzetten wij ons als beweging en volk al 39 jaar onafgebroken tegen het Turkse kolonialisme en de genocide op basis van de grote opstand van 15 augustus. Onze strijd is gebaseerd op de Apoïstische vrijheidslijn en wordt geleid door de guerrilla. Rêber Apo en onze dappere martelaren vormen de voorhoede. Dit verzet wordt gedragen door 50.000 martelaren. In de afgelopen 39 jaar heeft het de Koerden opgevoed en de mensheid verlicht. Het heeft vrijheidsbewustzijn en organisatie in de Koerdische samenleving gebracht en in de persoon van Rêber Apo, de martelaren en de guerrillastrijders, heeft het het vrije individu, vrije vrouwen en mannen voortgebracht. Dit verzet heeft een einde gemaakt aan alle vormen van slavernij en negatieve ontwikkelingen in Koerdistan en heeft de deuren geopend naar een vrij leven en de geschiedenis van de vrijheid.

Talloze revolutionaire ontwikkelingen

Het is duidelijk dat de revolutionaire opstand van 15 augustus 1984 en het ononderbroken guerrillaverzet dat daaruit voortkwam aan de basis liggen van de emancipatorische ontwikkelingen in Koerdistan. De kogels die op 15 augustus 1984 werden afgevuurd in Dih (Tr. Eruh) en Şemzînan (Şemdinli) waren vooral gericht tegen de Koerdische slavernij. Zes jaar na de oprichting van onze partij gaf dit offensief de aanzet tot de wedergeboorte van de Koerden als natie en de revolutie van de vrouwenvrijheid. Vijftien jaar na het eerste schot begon de organisatie van het verzet tegen de internationale samenzwering en werd de basis voor vele revolutionaire ontwikkelingen, vooral de vrijheidsrevolutie van Rojava. Gebaseerd op het historische Imrali-verzet en met de paradigmaverschuiving werd Rêber Apo een vertegenwoordiger van alle onderdrukten.

Een nieuwe hoop

Op 15 augustus kwam er een einde aan het tijdperk van slavernij in Koerdistan en begon de tijd van vrijheid. In veel kringen is er nu, ten tijde van het 39-jarig bestaan, een diepere discussie gaande over deze doorbraak om te begrijpen of het nodig was en waar het toe leidde. Het is duidelijk dat zonder deze revolutionaire interventie in de geschiedenis, de genocide op de Koerden nog verder zou zijn gevorderd en er vandaag niets over zou zijn in termen van Koerdische identiteit. In Turkije zou het systeem van leugens en bedrog, de anti-Koerdische, fascistische, kolonialistische en genocidale houding volledig en onbetwist blijven regeren en zichzelf aan de macht houden. Zo zouden deze genocidale houding en politiek wereldwijde hegemonie verworven hebben.

Dat wil zeggen, de strijd die zich ontwikkelde op basis van de opstand van 15 augustus bracht niet alleen vrijheidsbewustzijn, organisatie en activisme naar de Koerden, maar luidde ook een veelomvattend tijdperk van verlichting in voor het hele Midden-Oosten en de mensheid. Dit geldt vooral voor Turkije, waar deze strijd alle leugens heeft ontmaskerd en de zoektocht naar vrijheid en democratie op elk gebied heeft bevorderd. Met de vrouwenvrijheidsrevolutie die zich ontvouwde op basis van de Jineolojî (Vrouwenwetenschap) ontwikkeld door Rêber Apo, werd het bewustzijn en de kracht geboren om het machts- en staatssysteem te overwinnen dat gebaseerd is op vijfduizend jaar van door mannen gedomineerde mentaliteit en politiek en haar laatste fase, de kapitalistische moderniteit, in al haar dimensies. Het ecologische, vrouwenbevrijdings- en democratische sociale paradigma van Rêber Apo heeft de geschiedenis en het heden diepgaand belicht en een nieuwe hoop op bevrijding gecreëerd voor alle onderdrukten.

Een vertrek van hoop, volharding en uithoudingsvermogen

Rêber Apo beschreef 15 augustus 1984 als een revolutionair ontwaken van hoop, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. In de 39 jaar van verzet werden grote offers gebracht en op elk moment werden moeilijkheden en lijden ervaren. Elk jaar bracht grotere obstakels met zich mee dan het vorige. Maar deze obstakels weerhielden onze partij en ons volk er niet van om de historische strijd verder te ontwikkelen. In een tijd waarin er echt geen mogelijkheden waren, werd de strijd 39 jaar lang met succes gevoerd dankzij de verlichting van Rêber Apo en de moed en opoffering van de Koerden. Het verzet in het 39e jaar overtrof dat van de voorgaande jaren in volharding, uithoudingsvermogen en succes. Dit was vooral duidelijk in het verzet tegen alle soorten verboden wapens in de regio’s Zap, Avaşîn en Metîna.

Nu begint het 40e jaar van verzet voor ons als volk en onze beweging. Het is duidelijk dat na de verkiezingen in mei de herkozen Turkse regering op het punt staat haar Koerdisch-vijandige, fascistische en genocidale aanvallen verder uit te breiden. De hele binnenlandse en buitenlandse politieke macht van Turkije is gemobiliseerd om deze aanvallen voort te zetten, ondanks schendingen van wetten en moraliteit. Het isolatiesysteem van Imrali wordt verder verscherpt. Rêber Apo wordt de facto verstikt. Met de steun van de Turkse regering in Astana, de NAVO en het verraad van de KDP (“Democratische Partij van Koerdistan”), breidt het zijn aanvallen uit om onze guerrilla te vernietigen, onze partijleiding te liquideren en Rojava en Zuid-Koerdistan te bezetten. Door middel van speciale oorlogsmethodes moet het verzet in de gevangenissen gebroken worden, moeten vrouwen en jongeren uitgeschakeld worden en moet de democratische politiek uitgeschakeld worden. Op deze manier probeert het Turkse fascisme zijn onderdrukking, terreur en kolonialisme te intensiveren.

Het 40e jaar van verzet zal historische strijd opleveren

Zonder twijfel hebben wij als beweging, als Koerdisch volk en volkeren in Turkije, als revolutionaire en democratische vrienden, dapper weerstand geboden aan alle aanvallen van het AKP/MHP fascisme tot vandaag en zullen we nog sterker strijden in het veertigste jaar van het ‘grote ontwaken’, gebaseerd op de lessen van het verleden. Bovenal zal het verzet op Imrali, dat uniek is, ons pad blijven verlichten en ons leiden. Welke kracht of methode er ook tegen ons wordt gebruikt, we zullen opofferend weerstand bieden aan alle vijandelijke aanvallen met de steeds vernieuwende apoïstische guerrilla en, zoals we de afgelopen 39 jaar hebben gedaan, de fascistische regeringen van Turkije, waaronder Tayyip Erdoğan en zijn coalitie, de definitieve nederlaag toebrengen en hen naar de geschiedenisboeken verwijzen. Het gevangenisverzet in de geest van 14 juli (1982) gaat onverminderd door. De antifascistische strijd van ons volk en onze vrienden in Turkije onder leiding van vrouwen en jongeren zal sterker en creatiever worden ondanks alle speciale oorlogsaanvallen. Ons volk en onze vrienden in het buitenland zullen in het veertigste jaar nog meer bijdragen aan onze gemeenschappelijke strijd.

Het is duidelijk dat het veertigste jaar van strijd het toneel zal zijn van grote veldslagen. Misschien zullen er ook grotere offers worden gebracht dan vorig jaar. Maar hoezeer de vijand zijn aanvallen ook intensiveert, we zullen ons altijd vernieuwen op de lijn van 15 augustus en ons een verzet eigen maken dat de huidige taken op alle gebieden nog effectiever zal vervullen met creatieve methoden. In deze zin verwelkomen we de viering van het revolutionaire ontwaken met grote overtuiging en vastberadenheid.

We verwelkomen ook de vieringen van 15 augustus die overal plaatsvinden, in het bijzonder de acties voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo. We roepen onze patriottische mensen en onze vrienden op om zich te vernieuwen in de geest van 15 augustus en de strijd voor de verplettering van het AKP/MHP fascisme en de fysieke vrijheid van Rêber Apo op elk gebied voort te zetten.”

 

Bron: ANF