Platform Stop Femicide: 29 vrouwen vermoord in Turkije in augustus

  • Turkije en Noord-Koerdistan

Het Platform Stop Femicide (KCDP) heeft zijn rapport over femicides voor de maand augustus gepubliceerd.

Volgens het rapport werden er in de afgelopen maand 29 vrouwen vermoord door mannen, waarvan er 21 onder verdachte omstandigheden zijn overleden.

Van de 29 vermoorde vrouwen wilden er 8 scheiden, weigerden ze zich te verzoenen, te trouwen of een relatie aan te gaan, wat als reden voor hun moord werd gegeven. Eén vrouw werd vermoord omdat ze zorgbehoevend was, één vanwege een ruzie over de afstandsbediening, en één uit haat.

Voor 18 vrouwen kon niet worden vastgesteld waarom ze waren vermoord. Het feit dat voor 18 vrouwen niet kon worden vastgesteld waarom ze waren vermoord, is een gevolg van de onzichtbaarheid van geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden. Zolang niet wordt vastgesteld door wie en waarom vrouwen worden vermoord, zullen geweld en vrouwenmoorden doorgaan zonder dat er rechtvaardige processen plaatsvinden en zonder dat verdachten, daders en moordenaars afschrikwekkende straffen krijgen opgelegd, en zonder dat preventieve maatregelen worden genomen, zal het geweld zich blijven ontwikkelen en voortduren.