Politieke gevangenen in vrouwengevangenis Sincan sturen verzoek naar CPT

  • Turkije

Vrouwen die om politieke redenen gevangenzitten in het gevangeniscomplex Sincan in Ankara hebben de Europese Commissie ter voorkoming van foltering (CPT) gevraagd om onderzoek te doen naar schendingen van de rechten in Turkse gevangenissen.

De brief vestigde de aandacht op de sterfgevallen en discriminatie van Koerden in het gevangenissysteem van Turkije. De politieke gevangenen in de Sincan-vrouwengevangenis schreven: “De sterfgevallen in Turkse gevangenissen houden aan. Op 30 augustus overleed onze vriend Şakir Turan in de L-type gevangenis van Erzincan. Şakir Turan, een 70-jarige gevangene die ernstig ziek was en ondanks de diagnose kanker niet werd vrijgelaten. Als Koerd en politicus moest hij sterven om te bewijzen dat hij ziek was. Het Staatsinstituut voor Forensische Geneeskunde (ATK) concludeerde in een rapport dat hij ondanks zijn kankerdiagnose in de gevangenis moest blijven. De beslissing van ATK over Şakir Turan was een duidelijk teken dat politieke gevangenen worden vastgehouden vanwege politieke beslissingen.”

De brief ging verder: “Volgens het rapport van de mensenrechtenorganisatie IHD voor 2022 stierven er minstens 81 gevangenen in Turkse gevangenissen. Deze sterfgevallen werden nooit onderzocht en blijven verdacht. Als gevolg daarvan is elke dood onder overheidscontrole moord. De meeste van de overledenen waren zieke gevangenen. Deze gevangenen werden geviseerd vanwege hun gedachten en politieke activiteiten, met name omdat ze Koerden waren.”

Wacht de CPT op zieke gevangenen om te sterven?

De brief voegde toe: “In gevangenissen worden discriminerende en racistische praktijken tegen het Koerdische volk uitgevoerd. Zelfs kleine democratische eisen van gevangenen worden door de gevangenisadministratie op een irrationele manier behandeld en bestraft. De CPT zou zelfs met een beperkt onderzoek van gevangenissen in Turkije tot dezelfde conclusie komen. Terwijl het aantal sterfgevallen van Koerdische politieke gevangenen in gevangenissen toeneemt, worden veel veroordeelde leden van Ergenekon, Hezbollah en de maffia, dieven, verkrachters en drugshandelaren vrijgelaten via een speciale wet. De recentelijk aangenomen uitvoeringswet maakt de vrijlating van veel criminelen mogelijk, maar verscherpt de voorwaarden voor Koerdische gevangenen. Een concreet voorbeeld hiervan is het feit dat de recent aangenomen wet heeft geleid tot uitstel van de vrijlating van 313 politieke gevangenen.”

De vrouwen zeiden: “In de gevangenis waar we zitten (Sincan gesloten vrouwengevangenis), worden 14 van onze vrienden vastgehouden onder deze wet, hoewel ze al twee jaar geleden hadden moeten worden vrijgelaten. Uiteindelijk kunnen 88 zieke gevangenen ook rechtstreeks worden getroffen door deze wet. Wacht de CPT op zieke gevangenen om te sterven voordat ze iets doen? De waarheid is dat veel gevangenen die hun straf in de gevangenis hebben uitgezeten en geen disciplinaire sancties hebben, niet worden vrijgelaten omdat ze er geen spijt van hebben Koerd te zijn.”

Oproep tot actie

De vrouwen gingen verder: “Er is marteling in Turkse gevangenissen en er zijn handhavingsmaatregelen die duidelijk illegaal zijn. Tienduizenden mensen worden onderworpen aan fascistische en racistische praktijken in Turkse gevangenissen. Systematische sterfgevallen en moorden zijn het gevolg van deze praktijken. Deze nieuwe wet ontneemt gevangenen het recht op hoop. Terwijl ernstig zieke gevangenen aan hun lot worden overgelaten, wordt hun recht op familiebezoeken beperkt. De CPT moet een onderzoek openen omdat marteling en het recht op leven worden geschonden in gevangenissen in Turkije. Het resultaat van het rapport moet beschikbaar worden gesteld aan het publiek, en Turkije, dat verantwoordelijk is voor deze schendingen, moet worden gewaarschuwd en veroordeeld. Onze eis en verwachting van u is dat u onmiddellijk actie onderneemt.”