Proces tegen het bestuur van de Turkse Medische Vereniging is verdaagd

  • Turkije

In Ankara vond vandaag de eerste dag plaats van de hoorzittingen in het proces tegen de Turkse Medische Vereniging (TTB). Het voltallige bestuur van de beroepsvereniging, inclusief de gevangengenomen voorzitter Şebnem Korur Fincancı, hangt ontslag boven het hoofd in een civiele rechtszaak wegens vermeende lidmaatschap van een terroristische organisatie. Kamerleden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en journalisten die het proces wilden bijwonen, werden niet toegelaten tot de rechtszaal. Ook de officier van justitie was niet aanwezig bij de zitting.

Advocaat Verda Aksoy, vertegenwoordiger van TTB, legde na de hoorzitting uit dat de afwezigheid van de officier van justitie een ernstige procedurele fout vormde: “De officier van justitie moet aanwezig zijn als vertegenwoordiger van de aanklager. Omdat het een civiele zaak is, een zaak die valt onder het burgerlijk procesrecht. We zeiden dat als hij zijn zaak niet voortzet, wij dat ook niet doen, maar onze aanvraag werd afgewezen. In dit stadium wezen we op andere procedurele tekortkomingen. We hebben gezegd dat bij civiele rechtszaken eerst wordt gekeken naar de inhoud van de rechtszaak, dat de rechtszaak hier niet goed is voorbereid, dat de Centrale Raad van de TTB als partij is vermeld, terwijl elke persoon geïdentificeerd moet worden en een rechtszaak onder de naam van de afgezette leden van de Centrale Raad moeten worden ingediend. Onze motie om de rechtszaak af te wijzen werd ook afgewezen.”

Aksoy wees erop dat de rechtszaak al ten onrechte was ingediend wat betreft de zaken die in de inhoud van de rechtszaak staan ​​en de presentatie van het bewijsmateriaal: “We hebben in dit verband opnieuw een nietigverklaring ingediend omdat de rechtszaak niet voldoet aan de procedurele regels, en ook dit verzoek werd zonder motivering afgewezen. Hoewel we achteraf zeiden dat we wilden weten waarom onze aanvragen op deze manier en zonder motivering werden afgewezen, werd dit niet toegelicht. We hebben de rechtbank herinnerd aan ons recht op wapengelijkheid en een eerlijk proces, maar de rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over deze kwesties. We hebben de rechter en de rechtbank afgewezen en gezegd dat we het vertrouwen in de onpartijdigheid van deze zaak hebben verloren. De zaak is nu verdaagd tot 8 februari om 14.30 uur.”

De 2e voorzitter van de Centrale Raad van de TTB, prof.dr. Ali Ihsan Ökten benadrukte dat wetenschap en ethiek gebaseerd zijn op waarheid en vroeg of laat hun doel zullen bereiken: “Wetenschap en ethiek zijn echter vaak alleen gelaten in hun strijd voor de waarheid en hun medewerkers is groot onrecht aangedaan. Vroeger was zelfs het verdedigen van de draaiing van de aarde moeilijk, maar het verdedigen van de wetenschappelijke geest verbrijzelde uiteindelijk de middeleeuwse duisternis.”

Ökten legde uit dat de strijd van de TTB een strijd tegen de duisternis is: “Het is een strijd voor banen, democratie en gezondheid. Het is een strijd voor verlichting en wetenschap tegen degenen die ons met duisternis willen bedekken en inquisitietribunalen willen leiden. Het is de strijd van onze witte jassen. Hoewel ze proberen anders te benoemen wat ze doen, stuiten de illusies en hallucinaties waarvan ze de geheimen prijsgeven op de muur van wetenschap en werkelijkheid, en worden de droomdansers agressiever. Ze zijn op dit moment misschien sterk, maar zoals we blijven zeggen, vroeg of laat zal de waarheid naar buiten komen.”

Hoewel de TTB vanwege haar verantwoordelijke acties wordt blootgesteld aan onderzoeken en gerechtelijke procedures, blijft ze vertrouwen op wetenschap en ethiek, aldus Ökten: “Het is de taak van de rechtbanken om niet te beslissen voor bevoorrechte groepen en hun belangen, maar voor de samenleving, ethiek en wetenschappelijke rede. Zowel de rechtbanken als de samenleving zullen degenen die denken de draaiing van de aarde te kunnen stoppen met behulp van inquisitierechtbanken het beste antwoord geven, en op een heel eenvoudige en krachtige manier: de wereld blijft draaien.”