Proces tegen Kenan Ayaz: “Het eten is er” als bewijs van PKK lidmaatschap

  • Duitsland

De laatste dag van het proces in de 129b-procedure tegen Kenan Ayaz (officieel Ayas) voor het Oberlandesgericht Hamburg begon donderdag met het verhoor van getuige Andreas P., een officier van het Bundeskriminalamt (BKA), die zich geen enkel detail meer kon herinneren dat relevant was voor de verdediging. Dit verhoor bevestigde eens te meer dat het onderzoek niet stilstond bij zijn eigen inconsistenties – alles werd geïnterpreteerd vanuit het perspectief van het beoogde resultaat.

“Het eten is er”: gecodeerde boodschap van fondsenwerving?

Advocaat Antonia von der Behrens noemde dit “cirkelredeneringen” in de moties van de verdediging na de lunchpauze. Een voorbeeld waar om gelachen zou kunnen worden als het geen deel uitmaakte van de felste repressie: voor de vermeende inzameling van geld voor de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) werden sms-berichten van 10 september 2019 met inhoud als “We zijn nog steeds aan het lopen” of “Het eten is er nog niet” en een andere keer “Het eten is er” gedefinieerd als gecodeerde berichten voor fondsenwerving. Het Openbaar Ministerie kwam niet op het idee dat het daadwerkelijk om eten zou kunnen gaan, namelijk de eenvoudige logistiek van een groot publiek en geregistreerd evenement – de “Lange Mars” van de Koerdische jeugdbeweging voor de vrijheid van Abdullah Öcalan dat jaar had op die datum net Keulen bereikt.

Telefoontjes van buitenlandse nummers “instructies van de Europese vertegenwoordiging van de PKK”.

De cirkelredenering van het BKA of het Openbaar Ministerie is niet altijd zo duidelijk te weerleggen. Een ander voorbeeld: omdat er verjaardagswensen zijn ontvangen op een mobiele telefoon die aan de verdachte wordt toegeschreven in oktober, wordt aangenomen dat hij valse persoonlijke gegevens heeft opgegeven in Cyprus – nu het duidelijk is dat hij in oktober jarig is – in plaats van de voor de hand liggende conclusie dat dit bericht duidelijk niet aan Kenan Ayaz was gericht, maar aan een andere persoon. In deze manier van denken zijn telefoontjes van buitenlandse nummers ook “instructies van de Europese vertegenwoordiging van de PKK” – zonder te weten of deze nummers niet in eigen land worden gebruikt. En zo ging het maar door. Een les in manipulatieve taal die de onbeperkte repressie tegen Kenan Ayaz en de Koerdische vrijheidsbeweging illustreert – en laat zien hoe urgent solidariteit met de PKK en de strijd tegen haar verbod zijn.

Tegenstrijdigheden van de verdediging

Na de lunchpauze diende het verdedigingsteam, bestaande uit advocaat Stephan Kuhn en zijn collega Antonia von der Behrens, een motie in om Kenan Ayaz vrij te laten uit voorlopige hechtenis – en, vanwege het volledige gebrek aan bewijs, de aanklacht op grond van artikel 154a, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering te beperken tot een schending van de Associatiewet in de periode van eind februari 2019 tot eind november 2019. Naast moties zoals het door het Bundeskriminalamt onderschepte sms-bericht “The food is here” benadrukten zij het gebrek aan bewijs in een aantal verklaringen. De verdediging rechtvaardigde ook haar bezwaar tegen de bevolen zelflezingsprocedure. Dit betekent dat niet alle bewijsdossiers moeten worden voorgelezen tijdens het proces, maar dat veel dossiers “zelf worden voorgelezen”, wat een grote invloed heeft op het proces en de verdediging. “In hoge dichtheid en bijna systematisch worden de tendentieus vertaalde en geïnterpreteerde samenvattingen van heimelijk opgenomen telecommunicatie uit het proces tegen Mustafa Çelik alsmede de stemherkenning van de vertaler in dienst van het rijksrecherchebureau Bremen onder meer door de invoering van de politienota’s van het rijksrecherchebureau Bremen geïntroduceerd. Dit is des te opmerkelijker omdat de officier van het LKA Bremen die als getuige werd gehoord, hoofdinspecteur D., met toestemming van de rechtbank weigerde de naam te geven van de vertaler op wiens interpretaties alle notities van het LKA Bremen zijn gebaseerd.”

Speculatie door BKA-onderzoekers krijgt status van bewijs

De motie van de verdediging stelt verder: “Bovendien maken de onderzoeksnotities de beoordelingen, de selectiebeslissingen en de evaluaties van de onderzoeksambtenaren tot het quasi-geheime onderwerp van het hoofdproces, d.w.z. verwijderd van het publieke oog en de individuele aandacht.” Dit betekent dat de hierboven beschreven ongegronde speculaties van de BKA-onderzoekers de status van bewijs krijgen.

Het opblazen van de bewijsdossiers bemoeilijkt ook de verdediging, vooral omdat slechts één openbare verdediger gemachtigd en betaald is, en de zelflezingsprocedure die op deze schaal wordt bevolen ondermijnt op grote schaal het principe van een openbaar proces. De hoofdzitting wordt de facto beroofd van zijn kern van bewijsvoering en wordt een soort geheime procedure. Dit onderstreept het karakter van de procedure als politieke onderdrukking en als een geschenk aan de autocraat Erdoğan.

Gezien de overduidelijke en onweerlegbare suggestie dat het Europese arrestatiebevel tegen Kenan Ayaz verband houdt met de discussies over de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO en de druk van Turkije op NAVO-landen om vermeende PKK-aanhangers te vervolgen – d.w.z. dat een buitenlandse autocratische staat de procedure beïnvloedt – moet de aanklacht van terrorisme worden ingetrokken en de voorlopige hechtenis van Kenan Ayaz worden opgeheven, zo voerde zijn verdediging aan.

Het proces gaat verder op maandag 11 december om 9.30 uur.

Foto omslag: Rally en concert voor de vrijlating van Kenan Ayaz in Hamburg in oktober 2023

Bron: Anf