Prof. Dr. Paech: De internationale gemeenschap moet dringend actie ondernemen

  • Duitsland

De emeritus prof.dr. Norman Paech uit het Duitse Hamburg geeft commentaar op de oorlog tegen Rojava en beschouwt de aanvallen van Turkije als in strijd met het internationaal recht. Er moet nu beslissend worden opgetreden tegen Erdogan, zei de professor in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

Volgens Paech was de huidige oorlog te voorzien: “Wat we al lang zien aankomen, is dat Erdogan, beschermd door de NAVO, zich niet houdt aan het internationale recht, de mensenrechten niet naleeft, maar zijn werkelijk destructieve beleid buitenland. Altijd naar Noord-Irak, d.w.z. naar Zuid-Koerdistan, nu naar West-Koerdistan, al de aanval op Kobanê, toen de verovering van Afrin en de herhaaldelijk volledig illegale en brute aanvallen op de Koerden in hun eigen land, in Noord-Koerdistan.”

Duidelijke houding tegenover Erdogan noodzakelijk

Zelf vindt hij het “extreem armoedig en extreem slecht dat bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken hier in Duitsland alleen maar zegt dat Erdogan zijn aanvallen proportioneel moet maken en terughoudend moet zijn”. Aan de andere kant is het noodzakelijk “dat de federale regering eindelijk tegen Erdogan zegt dat wat hij doet onverenigbaar is met het internationaal recht, zelfs niet met de principes van het NAVO-lidmaatschap. Hij moet hiervan afzien.” Bovendien zou de NAVO moeten overwegen “hoe ze met deze partner om moet gaan en hem ervan moet weerhouden een dergelijk crimineel beleid te voeren – wat hij al jaren doet, dit is gewoon de plotselinge explosie van misdaad, om zo te zeggen, wat al jaren aan de gang is.”

“Niet te legaliseren volgens internationaal recht”

De internationaalrechtdeskundige verwoordt het volgende oordeel: “Het kan volgens het internationaal recht helemaal niet gelegaliseerd worden, maar het is een grove schending van het VN-Handvest, artikel 2, nummer 4 en nummer 7, ‘binnendringen in een vreemd land’, ‘schending van van soevereiniteit’ .” Maar ook de aanvallen op de bevolking in Turkije en Noord-Koerdistan horen bij het Internationaal Strafhof. Dit was langzamerhand zo ver doorgedreven dat de internationale gemeenschap moest zeggen dat zoiets moest worden nagestreefd.

“Nog een donker hoofdstuk in de geschiedenis van de NAVO”

De oorlog tegen de Koerden in Rojava is nu bijzonder tragisch, omdat ze al lange tijd een veelzijdige strijd voeren, niet alleen tegen Erdogan, maar ook tegen IS: “Ze steunden de VS tegen IS en voeren een heroïsche strijd daar maakte de IS – en dat was gelukt. En nu moeten ze zich tegen Turkije keren. Dit is een buitensporige taak en last voor een klein volk, dat eigenlijk alleen maar zijn democratische ontwikkeling op het oog heeft en zijn culturele onafhankelijkheid en identiteit wil beschermen. Dit is een verschrikkelijke situatie, en keer op keer moeten er problematische contacten en samenwerkingen worden aangegaan, zowel met de Russen als met de Amerikanen. En in feite worden ze altijd in de steek gelaten, dat is een tragedie die de Koerden al heel lang kennen, al tientallen jaren, maar dat dit hier op het open podium gebeurt, dat dit hier op deze manier geen passende reactie krijgt republiek, dat is weer een donkere hoofdstuk in de geschiedenis van de NAVO.”

Leg economische en militaire sancties op

Toen hem werd gevraagd wat de federale regering zou kunnen doen, zei hij: “De federale regering zou verschillende opties hebben. Ze is nauw verwant aan Erdogan, maar ze is ook afhankelijk omdat Erdogan de vluchtelingen in zijn land houdt voordat ze oversteken naar Europa, ze geeft er veel geld aan uit. Turkije is een NAVO-partner die als het ware een frontlinie onderhoudt in de Golfstaten. De federale regering zou door te snijden in de fondsen, door de militaire samenwerking te onderbreken, duidelijk kunnen maken dat zoiets helemaal niet werkt binnen een gemeenschappelijk beleid.”

Stop de criminalisering van de Koerden in Duitsland

Daarnaast moet de criminalisering van de Koerden in Duitsland een halt worden toegeroepen: “Helaas is ook de federale regering van dien aard dat zij keer op keer de vervolging van de Koerden in Duitsland door de rechtbanken tolereert. Ook daar kon ze eindelijk zeggen: ‘Nee, we zullen de vervolging stoppen volgens deze beroemde paragraaf 129a/b, we zullen niet langer toestaan ​​dat Koerden die hier hun burgerwerk doen herhaaldelijk voor een rechtbank worden gebracht en daar worden veroordeeld’ , allemaal namens en om de wensen van Erdogan te vervullen. Daar zou je mee kunnen stoppen.”