Progressive International: “We mobiliseren tegen Erdoğans aanval op het Koerdische volk”

Progressive International, een organisatie die progressieve krachten verenigt en mobiliseert, bracht  een verklaring naar buiten waarin de organisatie aankondigt dat het delegatie naar Hewlêr (Erbil) heeft gestuurd om hun missie te vervullen.

“Onze inzet – zegt de verklaring – wordt uiteengezet in artikel XV van de Verklaring van Progressive International: duurzame vrede. ‘We werken eraan om de oorlogsmachine te ontmantelen en te vervangen door een diplomatie van volkeren gebaseerd op samenwerking en coëxistentie.’ Onze delegatie landt in Hewlêr (Erbil) om deze missie te vervullen.”

De verklaring onderstreept dat “de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zijn oorlog tegen het Koerdische volk op elk front intensiveert: onderdrukt de oppositiepartij HDP (Democratische Volkspartij) (HDP),lanceert een nieuw militair offensief in Irak, dreigt een nieuwe invasie in Syrië uit te voeren, en roept tot een hardhandig optreden tegen de Koerdische solidariteit in Europa.

Met de presidentsverkiezingen in Turkije voor 2023, staat Erdoğan op het punt de macht te verliezen. Zijn hernieuwde militaire campagne is een cynische poging om af te leiden van zijn wanbeheer van de Turkse economie. Erdoğan hoopt dat een oorlog tegen het Koerdische volk het nationalistische sentiment kan voeden dat zijn presidentiële vooruitzichten levend zal houden.”

De verklaring voegt toe: “Maar het is de uitbreiding van de NAVO die groen licht heeft gegeven voor het nieuwe offensief van Erdoğan. Nu Zweden en Finland aanvragen bij de alliantie hebben ingediend, heeft Turkije opgeroepen tot opheffing van een wapenembargo en de uitlevering van Koerden in ruil voor toegang tot de NAVO. Ondertussen zwijgen de NAVO-leden in Europa en Noord-Amerika bijna volledig over het escalerende geweld van Erdoğan.

Op 18 april lanceerde Erdoğan een lucht- en grondoffensief tegen Koerdische troepen en burgers in Irak. Sindsdien, en na maanden van een aanhoudende oorlog van lage intensiteit, heeft het Turkse leger ook de beschietingen van burgergebieden in Noord- en Oost-Syrië geïntensiveerd, waar de mensen binnenkort het tienjarig bestaan van de zogenaamde ‘Rojava-revolutie’ hopen te vieren.”

De hoop die door de revolutie wordt opgewekt, wordt bedreigd, zegt de verklaring en voegt eraan toe dat “Erdoğan op 24 mei zijn voornemen aankondigde om een 30 km “veilige zone” te bezetten voor de gedwongen huisvesting van vluchtelingen – een voorwendsel voor zijn poging om de lokale bevolking etnisch te zuiveren. van ongeveer 2,5 miljoen mensen en minderheden, variërend van Koerden, Arabieren en Assyrische Syriërs tot andere etnische groepen zoals Yezidi’s, en om een einde te maken aan hun strijd voor emancipatie.

Tegelijkertijd wil Erdoğan de machtige Koerdische organisatie in Europa intimideren en uiteindelijk vernietigen. Er is nu een reëel risico dat Erdoğan zijn zin krijgt. De agressie van Turkije is historisch gezien hand in hand gegaan met de instemming en medeplichtigheid van de NAVO. Op een recente persconferentie herhaalde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg de retoriek van Erdoğan door te zeggen dat “geen enkele andere NAVO-bondgenoot meer terroristische aanslagen heeft ondergaan dan Turkije”. Hij bevestigde opnieuw dat “Turkije een belangrijke bondgenoot is, niet in de laatste plaats vanwege zijn strategische geografische ligging, grenzend aan Irak en Syrië.”

Sinds Turkije in 1952 tot de NAVO toetrad, hebben de andere leden van het bondgenootschap genereuze politieke en militaire steun verleend, waardoor Turkije een formidabele wapenindustrie kon ontwikkelen en het van een gestage stroom wapens kon voorzien. De schendingen van het oorlogsrecht en de mensenrechten door Turkse veiligheidstroepen werden mogelijk gemaakt door door de VS en de NAVO geleverde wapens.”

De verklaring vervolgt: “Vooral de regering van de Verenigde Staten is nauw betrokken bij de bewapening van Turkije, die als een voorwaartse basis voor Amerikaanse militaire operaties en gastheer voor 50 Amerikaanse kernwapens. Deze relatie plaatst NAVO-leden als deelnemers aan de ontkenning van rechten en systematische aanval op het Koerdische volk.

In het licht van de decennialange oorlog van Turkije tegen de Koerden en de recente intensivering van, steunt de Progressieve Internationale de Koerdische strijd voor vrijheid en vrede. Daarom heeft Progressive International op uitnodiging van de Koerdische groepen een vredesdelegatie naar Hewlêr/Erbil heeft gestuurd om alarm te slaan over de totale oorlog van Turkije tegen het Koerdische volk en andere geloofs- en religieuze gemeenschappen in de regio – en de medeplichtigheid van de NAVO daaraan.”