Protest in Amsterdam tegen chemische aanvallen van Turkije

  • Amsterdam

Een groep demonstranten hield een herdenkingsbijeenkomst op de Dam in Amsterdam naar aanleiding van de 35ste herdenking van de gifgasaanval van Halabja door Saddam hoessein op 16 maart.

De demonstranten protesteerden tegen de chemische gasaanvallen van de Turkse staat met het spandoek “Beëindig het gebruik van chemisch gas” en herdacht de guerrilla’s die de marteldood stierven als gevolg van de chemische aanvallen.

Een van de demonstranten, Hüseyin Yıldız, zei: “Sinds de wereld zweeg over het bloedbad van Saddam Hoessein in Halabja, valt de Turkse staat nu de Koerdische Vrijheidsguerrilla aan met behulp van chemisch gas in de Medya-verdedigingszones in Zuid-Koerdistan. Er moet een einde komen aan deze onmenselijke daden.”

Heval Berivan, las namens de groep een dringende boodschap voor. Deze luidt als volgt:

“Oproep tot onderzoek naar het gebruik van chemische wapens door Turkije tegen Koerden

Het Turkse leger heeft de afgelopen drie jaar tot 3000 keer illegale en verboden chemische wapens gebruikt tegen Koerdische burgers en guerrillastrijders. De Koerden zijn niet onbekend met uitroeienspogingen jegens hen door middel van chemische wapens. Zo staat de gifgasaanval in Halabja van 16 tot 19 Maart 1988 door Sadam Hoessein nog fris in het geheugen van elke Koerd.

De dodelijke en onmenselijke chemische wapens die het Turkse leger gebruikt, zijn in strijd met het internationale recht en de Geneefse Conventies. Duidelijk video- en bewijsmateriaal, en getuigenissen van ooggetuigen,doktoren, ngo’s, KRG-functionarissen en lokale dorpelingen geven duidelijk het gebruik van illegale chemische wapens aan.

OPCW, de Internationale Organisatie voor het Verbod opChemische Wapens in Den Haag, heeft de wettelijke
verantwoordelijkheid om elk vermoeden van het gebruik van chemische wapens wereldwijd te onderzoeken. echter, omdat de koerden geen eigen staat hebben, kunnen zij geen aanklacht indienen volgens de OPCW. Wel kan een
ander land een aanklacht indienen, maar er heerst internationale stilte.

Door deze stilte kan Turkije zijn aanvallen met verboden chemische wapens ongehinderd voortzetten.

Uw stem is nodig voor rechtvaardigheid en vrede.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://opcwinvestigate.org/

Zeg het voort.”