Protest in Bremen: Een einde aan de repressie tegen Koerdische verenigingen

ANF Images
  • Duitsland

Donderdag 25 januari verzamelden activisten zich voor het parlement van Bremen om te protesteren tegen de onderdrukking van Koerdische verenigingen en activisten door de Duitse staat. Op 16 januari viel de politie binnen bij de vereniging Biratî e.V. en arresteerde en hield activist Kadri Saka vast. De campagne Defend Kurdistan in Bremen wees erop dat Saka werd vastgehouden op grond van terreurparagraaf 129b, d.w.z. lidmaatschap van een buitenlandse terroristische organisatie. Deze paragraaf wordt gebruikt voor actieve politieke vervolging buiten de scheiding der machten om, aangezien het Ministerie van Justitie en dus de uitvoerende macht beslist welke organisatie wordt vervolgd. Dit is een actieve interventie in de rechterlijke macht.

Defend Kurdistan verklaarde tijdens de bijeenkomst: “Op 16 januari werd de Koerdische vereniging Biratî e.V. doorzocht door de politie en tegelijkertijd werd de activist Kadri Saka gearresteerd in zijn flat in Huckelriede. Omdat hij opkwam voor de vrijheid en cultuur van het Koerdische volk, wordt Heval Kadri nu gecriminaliseerd en wordt zijn inzet voor cultuur en samenleving gelijkgesteld met steun aan terrorisme. Hij is zeker niet de enige Koerd die hiervan wordt beschuldigd in Duitsland. Keer op keer worden activisten weggerukt van hun families en vrienden en naar de gevangenis gestuurd. De Nazi paragraaf 1 129 dient hier keer op keer als middel om een doel te bereiken. Het Koerdische verzet in Duitsland moet worden gebroken in opdracht van het Turkse fascisme.”

De sprekers riepen op tot verdere protesten: “We kunnen niet wachten tot de volgende persoon uit ons midden wordt genomen. We kunnen niet alleen luidruchtig zijn als het gebeurt. We moeten criminalisering permanent zichtbaar maken.”

Kadri Saka zit naar verluidt in voorarrest in Hamburg en zou uit protest in hongerstaking zijn gegaan. De Koerd werd in 1966 geboren in Hespist in de provincie Şirnex en woont sinds 1991 in Duitsland als gevolg van politieke onderdrukking door de Turkse staat. Kadri Saka is een bekende activist in de Koerdische gemeenschap in Bremen en is in het verleden meerdere keren gearresteerd; zijn huis is meerdere keren doorzocht.