Protest tegen de dreigende uitlevering van Ecevit Piroğlu

  • Duitsland

In verschillende Europese landen werd gisteren geprotesteerd tegen de dreiging van uitlevering van Ecevit Piroğlu aan Turkije. De activist, die in Turkije meerdere keren in de gevangenis heeft gezeten en in Rojava tegen IS heeft gevochten, zit al twee jaar in uitleveringsdetentie in Servië. De Vereniging van Democratische Krachten in Europa (ADGB) en de Koerdische Europese Vereniging KCDK-E hadden opgeroepen tot de protesten.

Aan het stationplein in Bern werd een bijeenkomst gehouden om de vrijlating van Ecevit Piroğlu te eisen. De Koerdische ballingenpoliticus Nejdet Atalay zei dat Servië met het verzoek tot uitlevering door Turkije het internationaal recht schendt en dat eerdere pogingen hiertoe werden voorkomen door internationale solidariteit. “Het gevaar van uitlevering door Servië is echter nog niet voorbij”, benadrukte Atalay en vertelde over de strijd van Piroğlu tijdens de Gezi-opstand en in Rojava.

Tuncay Yılmaz sprak namens ADGB: “Ecevit Piroğlu heeft een revolutionaire strijd gevoerd voor de volkeren van Turkije en het Koerdische volk. We kennen hem van de Gezi-opstand en zijn gevecht voor de revolutie van Rojava. Velen van ons hebben met hem samengewerkt en we weten heel goed wat er met hem kan gebeuren als hij wordt uitgeleverd. Zijn detentie in Syrië schendt het internationaal recht. Als ADGB eisen wij vandaag in meerdere steden in Europa dat Ecevit Piroğlu wordt vrijgelaten en dat het uitleveringsproces wordt stopgezet. Wij roepen de internationale gemeenschap op om aandacht te besteden aan deze zaak.”

Wie is Ecevit Piroğlu?

Ecevit Piroğlu werd geboren in 1974 in de centraal-Anatolische stad Kırşehir en komt oorspronkelijk uit Ezirgan (Tr. Erzincan). Politiek actief tijdens de studentenbeweging van de jaren negentig, was hij later enige tijd bestuurslid van de internationaal bekende mensenrechtenorganisatie IHD, die al tientallen jaren foltering in hechtenis, politiegeweld bij demonstraties en het “verdwijnen” van linkse en Koerdische mensen in Turkije aan de kaak stelt. Vanwege zijn politieke activiteiten zat Piroğlu meerdere malen in de gevangenis.

Als actieve deelnemer aan de Gezi-opstand in 2013 en directeur van de Socialistische Democratie Partij (SDP) werd hij door de regering meer in de gaten gehouden. In juni 2013 vond er als wraakactie van de staat tegen de SDP, vanwege hun leidende rol bij Gezi, een inval plaats in het hoofdkantoor in Istanbul door paramilitaire speciale eenheden van de politie. Piroğlu was een van de 74 personen die toen brutaal werden gearresteerd. Veel van de getroffenen werden later veroordeeld tot lange gevangenisstraffen in het zogenaamde “Revolutionair Hoofdkwartier”-proces (“Devrimci Karargah”).

Vanwege de arrestaties en massieve vervolging van haar leiders was de SDP in 2015 gedwongen zichzelf op te heffen. Nog datzelfde jaar besloot Piroğlu Turkije te verlaten om een decennialange gevangenisstraf te ontlopen. Hij vertrok naar Noord-Syrië en sloot zich aan bij de strijd tegen de terreurgroep “Islamitische Staat” (IS). In juni 2021 reisde hij naar Servië om politiek asiel aan te vragen, maar werd bij aankomst op de luchthaven van Belgrado gearresteerd. Dit kwam door het Interpol-systeem dat Turkije systematisch misbruikt als instrument om politieke tegenstanders in het buitenland te straffen. Ankara plaatste Piroğlu op zijn “rode lijst” van meest gezochte “terroristen” en er is een beloning van tien miljoen TL (momenteel ongeveer 500.000 euro) uitgeloofd voor informatie over hem.

In oktober 2022 vernietigde het gerechtshof in Belgrado de beslissing van een lagere rechtbank om Ecevit Piroğlu uit te leveren aan Turkije. De activist zit nog steeds vast – een schending van de richtlijnen van het VN-comité tegen foltering, het Servische recht en eerdere gerechtelijke uitspraken. Zijn asielaanvraag is tot dusver ook niet positief beantwoord, hoewel hem in Turkije minimaal dertig jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt.