Protest voor UNHCR-kantoor in Qamishlo hekelt Turkse misdaden

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Voor het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in Qamishlo werd een demonstratie gehouden tegen de misdaden en schendingen van de Turkse staat.

De demonstratie werd bijgewoond door de Unie van Koerdische Schrijvers in Syrië, de Unie van Koerdische Schrijvers en Journalisten, de Unie van Koerdische Cultuur en Literatuur in Rojava-Koerdistan, het Cultureel Huis en de Unie van Armeense Vrouwen.

Een persverklaring in het Koerdisch, Arabisch, Armeens en Engels veroordeelde de aanvallen van de Turkse staat op Noordoost-Syrische gebieden.

In de verklaring werd opgemerkt dat de Turkse staat meer dan een miljoen mensen gedwongen heeft verplaatst door Afrin, Girê Spi en Sêrekaniye te bezetten en duizenden mensen van water heeft beroofd door de operaties van het Alouk-waterstation in Sêrekaniye stop te zetten.

Niet tevreden daarmee, heeft de Turkse staat ook de toegang tot het water van de Eufraat afgesneden, wat heeft geleid tot het opdrogen van meren en de verspreiding van ziekten, wat neerkomt op een misdaad tegen de menselijkheid, aldus de verklaring.

De verklaring veroordeelde de misdaden gepleegd door de Turkse staat in Noordoost-Syrië, waaronder demografische verandering, plundering, executies, martelingen, verkrachtingen en gerichte aanvallen op civiele infrastructuur. “De binnenvallende Turkse staat, die terroristen steunt onder het mom van terrorismebestrijding, voert kwaadaardige beleidsmaatregelen uit en voert herhaalde aanvallen uit op burgers, wat een schending is van de principes van de VN.”

De demonstranten riepen de VN-Veiligheidsraad en mensenrechtenorganisaties op om de misdaden gepleegd door de Turkse staat te stoppen.