Protesten in Irak na het bloedbad van 9 burgers door Turkse aanval

Woensdag werden negen Arabische toeristen gedood door het Turkse leger tijdens een aanval op een picknickplaats op het platteland van het district Zakho in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). Onder de slachtoffers zijn kleine kinderen, 23 gewonden worden nog steeds in het ziekenhuis behandeld.

Donderdag werd in het land voor één dag nationale rouw afgekondigd. De lichamen van de slachtoffers zijn naar de luchthaven van Erbil gebracht om vandaag naar de hoofdstad Bagdad te worden overgebracht.

Het bloedbad heeft geleid tot massale protesten onder de Iraakse bevolking. Woensdagavond verzamelden talloze mensen zich voor de Turkse ambassade in Bagdad en probeerden die te bestormen. Activisten drongen het gebouw binnen, haalden de Turkse vlag neer en verbrandden die. Ze eisten de sluiting van de ambassade.

Honderden mensen zijn sinds de vroege ochtenduren doorgegaan met hun protesten voor de Turkse ambassade en eisten de sluiting ervan.

Oproep voor massa protesten

Mensen gingen de straat op in verschillende andere steden, waaronder Karbala, waar massa’s protesteerden voor het visumaanvraagcentrum en de Turkse vlag verbrandden.

Terwijl de demonstraties in Bagdad doorgaan, roepen mensenrechtenactivisten, afgevaardigden en artiesten op tot massale protesten op de sociale media als reactie op het bloedbad. Volgens berichten zijn vandaag ook mensen de straat opgegaan in Diyala uit protest tegen het doden van burgers.

Ondertussen zijn alle Turkse visumaanvraagcentra in Irak en Zuid-Koerdistan gestopt met werken vanwege de groeiende protesten. Voorlopig komen er geen aanvragen binnen.

Aan de andere kant heeft de Diyala Kamer van Koophandel besloten om Turkse goederen te boycotten. Een lid van de Kamer, Musa Temimi, verklaarde dat ze hun beslissing om Turkse goederen te boycotten aan de bevolking van het gouvernement Diyala hadden aangekondigd. Hij voegde eraan toe dat ze tegen reisbureaus waren die reclame maakten voor reizen naar Turkije.

Protest van parlementleden

Tegelijkertijd legden 91 leden van het Iraakse parlement een gezamenlijke verklaring af over het bloedbad. De verklaring die ze ondertekenden, roept op tot een speciale zitting van het parlement met deelname van de voorzitter van de generale staf.

Volgens de laatste berichten zal het Iraakse parlement zondag een buitengewone vergadering houden met deelname van premier Mustafa al-Kadhimi. Tijdens de zitting zullen naar verwachting serieuze beslissingen tegen Turkije worden genomen.

Irak trekt zijn ambassadeur in

Irak ontbood de Turkse ambassadeur in Bagdad om excuses te eisen en trok zijn ambassadeur terug uit Ankara. “Wederom hebben de Turkse strijdkrachten een expliciete en flagrante schending van de soevereiniteit van Irak en de levens en veiligheid van Iraakse burgers begaan”, tweette de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi woensdag. De premier vervolgde: “Irak behoudt zich het volledige recht voor om op deze aanvallen te reageren en zal alle nodige maatregelen nemen om zijn mensen te beschermen en de agressors verantwoordelijk te houden voor de aanhoudende escalatie.”

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Fuad Hussein, vertelde de pers dat als resultaat van het onderzoek door militaire experts was vastgesteld dat de aanval op Zakho werd uitgevoerd door Turkije. De minister herhaalde dat “het ons wettelijk recht is om onszelf te verdedigen. De betrekkingen tussen Irak en Turkije zijn historisch. Problemen moeten worden opgelost door middel van dialoog. We hebben interne politieke problemen, maar er is een gemeenschappelijke houding onder ons over deze aanval.”

Iraakse Veiligheidsraad roept op tot terugtrekking van Turkse troepen

De permanente vertegenwoordiger van Irak bij de Verenigde Naties, Mohammad Hussein Bahr al-Ulum, vertelde woensdag tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad over de situatie in Irak dat de “aanvallen door de Koerdische Arbeiderspartij [PKK] niet langer als voorwendsel kunnen dienen voor Turkse troepen om vanaf nu op Iraakse bodem te blijven”. In zijn toespraak tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad riep de Iraakse gezant op tot de terugtrekking van alle Turkse troepen uit het land. Bagdad heeft naar verluidt een formele klacht ingediend bij de VN-Veiligheidsraad tegen Ankara om te protesteren tegen de Turkse militaire actie in Irak.

Aan de andere kant kwam de Iraakse Nationale Veiligheidsraad met spoed bijeen na het bloedbad en kondigde nieuwe beslissingen over Turkije aan. De Raad heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen een dossier op te stellen over de aanvallen van Turkije op de soevereiniteit en veiligheid van Irak. Ook werd verzocht het dossier met spoed naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te sturen.

Ankara probeert de schuld op de PKK te schuiven

Ankara reageerde door betrokkenheid bij de aanval te ontkennen, Bagdad op te roepen af te zien van “terreurpropaganda” en probeerde de PKK de schuld te geven.

De Turkse strijdkrachten (TAF) lanceerden op 17 april 2022 een nieuwe militaire campagne met de codenaam ‘Claw-Lock’ in Iraaks Koerdistan, met als doel totale militaire controle te krijgen over het bergachtige grensgebied van ongeveer 180 km van oost naar west en tot 15 km. ten zuiden van de grens tussen Irak en Turkije.

De Community Peacemaker Teams (CPT) Iraaks Koerdistan verklaarde op 2 juli dat in de afgelopen maand, van 21 mei tot 21 juni 2022, Turkse militaire operaties het leven hebben geëist van 3 kinderen en 2 volwassen burgers, en ook lichamelijk letsel hebben toegebracht aan 15 burgers in het noorden van Irak.

Sinds 2018 bouwen Turkse troepen basissen op bergtoppen en bereiken van het Sidakan-gebied aan de grens tussen Irak en Iran tot aan Haftanin in Zakho. Tussen het begin van ‘Claw-Lock’ op 17 april en 25 april heeft de TAF vier nieuwe basissen gebouwd – twee in Avashin en twee in Zap. Op 16 juni begon de bouw van een nieuwe basis op de Kurazharo-berg boven Shiladze.

Het Turkse leger heeft ook een netwerk van wegen ontwikkeld die de militaire basissen en het Turkse grondgebied met elkaar verbinden om de bevoorrading en versterking te vergemakkelijken en hun controlematrix over de bezette gebieden te versterken. Vanaf de bergplaatsen begon Turkse artillerie te schieten op burgers die woonden in en werkten op de landbouwgronden in de valleien. Op 15 en 17 juni verwondden Turkse soldaten in de grensregio’s vijf burgers in twee dorpen door vanuit hun bases op hen te schieten.

“Turkije heeft sinds 2015 129 burgers gedood in Zuid-Koerdistan”

Sinds 2015 hebben de Turkse strijdkrachten tot 129 burgers gedood en tot 180 burgers verwond in Noord-Irak (Zuid-Koerdistan). ‘Claw-Lock’ is de meest recente operatie in een opeenvolging van Turkse militaire operaties die de mensen in deze regio tot dood en ontheemding heeft gedwongen.

Burgerslachtoffers door Turkse aanval op het platteland van Zakho