Protesten in Kobanê tegen aanvallen van de Turkse staat

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Duizenden mensen gingen maandag de straat op in het noordelijke Syrische kanton Kobanê uit protest tegen de steeds verdergaande aanvallen en bedreigingen van de Turkse staat tegen Noordoost-Syrië.

De protestmars werd georganiseerd door de Syrische Toekomst Partij, de Syrische Revolutionaire Jeugbeweging en Unie van Jonge Vrouwen onder het motto “We zullen de Turkse staat verslaan door een revolutionaire volksoorlog”.

Demonstranten hekelden de Turkse bezettingsaanvallen op Rojava en Zuid-Koerdistan (Noord-Irak).

Een verklaring voorgelezen door Nadiya Agasî, lid van de Syrische Toekomst Partij, zei: “De bezettende Turkse staat bombardeert Noordoost-Syrië en verandert zijn demografie in een poging het Ottomaanse rijk nieuw leven in te blazen.”

De voorzitter van de Partijraad van de Syrische Toekomst Partij, Ferhan Hec Îsa, veroordeelde de Turkse genocide-aanvallen en verklaarde: “Tientallen burgers hebben hun leven opgeofferd voor de eenheid van de Syrische landen. Ze verwierpen gruweldaden en wreedheden. Dit is de reden waarom de Turkse staat zich richt op degenen die gebaseerd zijn op een revolutionaire volksoorlog.”

Hec Îsa zwoer dat ze de in de regio geïmplementeerde democratische regio niet zouden opgeven en zich zouden verzetten tegen degenen die chaos in de regio proberen aan te wakkeren.