Protocol van de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid overhandigd aan de Hoge Kiesraad

  • Turkije

De leiders van de YSP (Groen Linkse Partij), TIP (Arbeiderspartij van Turkije) en EMEP (Partij van de Arbeid) ondertekenden het protocol tussen de partijen die de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid vormden en overhandigden het op vrijdag. Het protocol bevat de handtekeningen van Çiğdem Kılıçgün Uçar en Ibrahim Akın (YSP), Erkan Baş (TIP) en Ercüment Akdeniz (EMEP). Het werd overhandigd aan YSK-voorzitter Ahmet Yener.

Op 14 mei worden in Turkije parlements- en presidentsverkiezingen gehouden. De Alliantie voor Arbeid en Vrijheid, waartoe ook de HDP (Democratische Volkspartij), TÖP (Sociale Vrijheidspartij), EHP (Partij van de Arbeidersbeweging) en SMF (Federatie van Socialistische Raden) behoren, heeft geen eigen kandidaat voor de presidentsverkiezingen naar voren geschoven. Voor de parlementsverkiezingen die op hetzelfde moment plaatsvinden, zal de HDP, als de grootste partij van de alliantie, onder de paraplu van de YSP lopen gezien de lopende procedures om de partij te verbieden.

De YSP, opgericht in 2010, heeft de afgelopen maanden overal in het land partijstructuren opgebouwd om toegelaten te worden tot de verkiezingen. Binnen de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid kon de HDP zich echter doen gelden met de eis om met een gemeenschappelijke lijst te werken. TIP-kandidaten willen toch hun partijlogo naast het gemeenschappelijke logo voeren om kiezers te bereiken die ver van de Koerdische beweging staan.

De tekst van het protocol is ontleend aan de beginselverklaring, waarin het volgende wordt benadrukt:

“In deze buitengewone fase die we doormaken, is het van groot belang dat de krachten die pleiten voor arbeid, vrede en democratie de gemeenschappelijke en verenigde strijd voor de verwezenlijking van de meest urgente economische en politieke taken versterken en resoluut voortzetten. Deze eenheid en strijd moeten ook een beslissende en slagvaardige kracht zijn in de nieuwe fase, dat is ook de verwachting en vraag van de mensen.

De gemeenschappelijke strijd, de sterke en vastberaden houding die moet worden ingenomen, zal een mars zijn die zal zorgen voor de realisatie van de dringende economische eisen van de mensen en stappen in de richting van democratisering. Deze mars vertegenwoordigt de solidariteit en de alliantie van de werkende mensen, de arbeiders, de armen, de vrouwen, de jeugd, het milieu en de verdedigers van de mensenrechten. Ze vertegenwoordigen allemaal een gemeenschappelijke, sterke en vastberaden weerstandsbasis.

Ons doel is een democratie op te bouwen die gebaseerd is op de ware soevereiniteit van het volk op basis van democratische, liberale en egalitaire principes. We kunnen een door mensen gedomineerde sociale orde opbouwen op basis van arbeid, vrede, vrijheid en democratische waarden. Dit is mogelijk met de transformerende kracht van de onderdrukte en uitgebuite volkeren.”