PYD en Kongra Star kondigen aan met gezamenlijke lijst deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen

  • Rojava/Noord- en Oost Syrië

Vandaag hebben de Democratische Unie Partij (PYD) en Kongra Star in de stad Hasaka een verklaring uitgegeven aan de publieke opinie, waarin ze hun alliantie aankondigden en zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen met een gezamenlijke lijst, en het grote publiek opriepen om hieraan deel te nemen.

De verklaring luidt als volgt:

De Hoge Verkiezingscommissie in het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES) kondigde vorige maand aan dat de medevoorzitterverkiezingen voor gemeenten en gemeenteraden zouden worden gehouden op 30 mei 2024, en in het kader van de voorbereiding van dit verkiezingsproces hebben wij, de Democratische Uniepartij en de Kongra Star door middel van gezamenlijke discussies een overeenkomst bereikt met betrekking tot de punten die verband houden met het meedoen aan de verkiezingen, er werd een gemeenschappelijke visie bereikt met betrekking tot het mechanisme voor het identificeren van kandidaten, het vormen van een gezamenlijke lijst en het samenwerken om een democratische gemeente te bereiken.

Op deze basis willen we de punten van overeenstemming die we hebben bereikt, delen met onze bevolking en de publieke opinie. Zoals bekend is de democratische gemeente één van de basispijlers van het lokale bestuur en het belangrijkste element in de democratische sociale organisatie.”

En voegde eraan toe in de verklaring: “Volgens het sociale contract en de wetten binnen het DAANES zal de verkiezing van de medevoorzitter van de gemeente en de gemeenteraad door het volk het autonome bestuur voor het volk versterken.

In het licht van de voortdurende oorlog in Syrië en de crisis en aanvallen op de autonome bestuursregio, beschouwen we het houden van gemeenteraadsverkiezingen in de autonome bestuursregio’s als een bewijs van vastberadenheid en vastberadenheid in het bereiken en consolideren van het democratische systeem dat steunt op de wil van het volk.”

En merkte op: “Op deze basis kondigen wij, in de Democratische Unie Partij en Kongra Star, aan dat we zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 30 mei, door een alliantie te vormen op basis van de principes van volks-, democratische-, milieugemeente- en vrouwenvrijheid. Met dit type alliantie benadrukken we het belang van de rol van partijen en vrouwenbewegingen bij het bevorderen en consolideren van echte democratie. Tegelijkertijd drukt onze alliantie het belang uit van de pioniersrol van vrouwen bij het bouwen en bereiken van een gemeente die de cultuur van vrijheid en gelijkheid dient.”

En voegde eraan toe: “We nodigen onze leden en supporters uit om deel te nemen aan de voorverkiezingen, zodat we gekwalificeerde mensen kunnen nomineren die uitdrukking geven aan onze ambities om een milieuvriendelijke, democratische gemeente te realiseren die oproept tot vrijheid en gelijkheid.

Wij geloven dat de gemeenteraadsverkiezingen die op 30 mei 2024 gehouden zullen worden, binnen een democratisch kader, op een eerlijke en transparante manier zullen plaatsvinden en dat de gemeenten in de regio NE-Syrië een voorbeeld zullen zijn dat de wil en ambitie van de mensen in NE-Syrië uitdrukt. Op deze basis bieden wij ons respect aan ons volk, aan alle vrouwen en aan de publieke opinie.”

Bron: ANHA