PYD hekelt Turkse pogingen om de NAVO aan haar kant te krijgen in haar oorlog tegen de Koerden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Democratische Unie Partij (PYD) heeft een verklaring uitgebracht over de dialoog tussen Turkije en Zweden in de lopende gesprekken over de toetreding van Zweden tot de NAVO, waarin ook de PYD wordt genoemd.

“De naam van onze partij werd genoemd in het kader van de gesprekken tussen Turkije en Zweden als gevolg van de onderhandelingen die hebben plaatsgevonden tussen de twee landen met betrekking tot de toetreding van Zweden tot de NAVO en de chantage door de Turkse staat jegens landen en machten die het lijden van het Koerdische volk begrijpen”, aldus de verklaring van de PYD op vrijdag.

De verklaring wees erop dat de Turkse staat niet tevreden is met de neutraliteit van deze partijen en probeert alle machten, vooral de NAVO, aan zijn zijde te krijgen in de oorlog die het voert tegen de Koerdische aanwezigheid over de hele wereld.

De PYD benadrukte dat ze niets dan respect en waardering hebben voor het Zweedse volk en hun instellingen, die een prominente rol spelen bij het vestigen van wereldvrede, en voor hun bemiddelingsinspanningen om het Syrische vraagstuk op te lossen.

“Onze partij heeft geen enkele actie ondernomen die schadelijk is voor de belangen van Zweden en haar bevolking. Integendeel, we veroordelen de druk en chantage waaraan het wordt blootgesteld om invloed uit te oefenen op haar humanitaire standpunt ter ondersteuning van democratie in de wereld”, verklaarde de PYD.

De Democratische Uniepartij is een Koerdische politieke partij in Rojava, de Autonome Regio Noord- en Oost-Syrië.