PYD houdt negende congres in Hesekê

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Democratische Uniepartij (PYD) houdt haar negende congres in Hesekê. Honderden afgevaardigden uit Noord- en Oost-Syrië, Koerdistan en Europa nemen deel aan het tweedaagse congres, met vertegenwoordigers van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), TEV-DEM (Beweging voor de Democratische Samenleving), maatschappelijke organisaties en de vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star onder de genodigden.

De welkomsttoespraak werd gegeven door de PYD-covoorzitters Ayşe Hiso en Enver Muslim.

In zijn toespraak ging Enver Muslim in op de huidige ontwikkelingen in de regio en wees hij op de acute dreiging van een invasie door Turkije. Hij verklaarde: “Syrië als geheel maakt een moeilijke tijd door, en de situatie wereldwijd is verergerd door de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. De Turkse staat spreekt van zijn eigen “veiligheidsbelangen” en valt tegelijkertijd veilige gebieden in Zuid-Koerdistan en Rojava aan. Er zijn gerichte aanvallen op Koerdische persoonlijkheden en de burgerbevolking. En dit alles gebeurt voor de ogen van de wereld. De brute misdaden van Turkije worden toegestaan door het stilzwijgen van de garantstellers, de VS en Rusland. De PYD staat altijd klaar voor dialoog en zet zich in voor de zelfbeschikking van de volkeren.”

Na afloop verklaarde Ayşe Hiso in haar toespraak dat de PYD was opgericht op basis van broederschap van volkeren en dat de waarden die door de partij werden vertegenwoordigd waren gebaseerd op de thesis van een democratische natie die door Abdullah Öcalan naar voren werd gebracht. “Dit is de enige oplossing voor de crisis in het Midden-Oosten. We hebben ons georganiseerd in alle gebieden van Noord- en Oost-Syrië. De samenleving is onderdrukt door het nationalistische systeem en heeft een vervreemding doorgemaakt van haar echte waarden als gevolg van dit beleid “Het Democratische Natie-project zorgt voor gelijke deelname van alle delen van de samenleving en is buiten Syrië wereldwijd toepasbaar. De PYD is er ook van overtuigd dat de Rojava-revolutie een revolutie van vrouwen en jongeren is.”

Het congres zal worden voortgezet met verdere toespraken. Op het programma staan een evaluatie van de activiteiten tot nu toe, een discussie over de partijstatuten en de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur.