PYD markeert tienjarig bestaan Rojava-revolutie

Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Algemene Raad van de Democratische Uniepartij (PYD) heeft een verklaring afgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rojava-revolutie van 19 juli, waarin het volgende wordt verklaard:

“We feliciteren de volkeren van Noordoost-Syrië, het Midden-Oosten en de hele mensheid ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de revolutie van 19 juli. We buigen ook in eer en respect voor onze martelaren die hun leven hebben opgeofferd om een waardige leven op te bouwen.

We groeten de architect van de democratische revolutie, Abdullah Öcalan, en de helden die de vijand op de fronten confronteren.

De revolutie van 19 juli, die het Koerdische volk in Kobane begon, is de eerste fakkel die het pad verlichtte voor het Koerdische volk en de volkeren van het Midden-Oosten naar zelfvertrouwen en naleving van vrijheid en democratie.

De revolutie bewees zichzelf als het beste alternatief voor centrale onderdrukkende systemen en de tegenkrachten van deze systemen. Wij zijn de eigenaren van deze bodem en we kiezen onze weg met onze vrije wil en verwerpen de wreedheden en duisternis van de middeleeuwen.

Vandaag valt de Turkse bezettingsstaat deze sociale revolutie aan en wil de verworvenheden van onze volkeren vernietigen. We bevestigen echter dat we onze revolutie tegen elke aanval zullen verdedigen door de wil en eenheid van ons volk, net zoals we hebben gezegevierd tegen het machtigste terrorisme ter wereld, belichaamd door ISIS,

Bij deze gelegenheid roepen we de democratische en libertaire krachten in de wereld op om met ons samen te werken tegen de agressieve ambities van Erdogan en solidair met ons te zijn voor de consolidatie en continuïteit van deze revolutie, die een hoop is geworden voor de hele mensheid.”