PYD roept Yazidi-gemeenschap op terug te keren en Shengal opnieuw op te bouwen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Algemene Vergadering van de Democratische Unie Partij (PYD) heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de 9e herdenking van de genocide in Shengal, gepleegd door ISIS-huurlingen op 3 augustus 2014.

De verklaring zei dat de vijanden van het Koerdische volk Shengal aanvielen omdat ze begrepen dat het de historische en culturele realiteit, het geloof en het verzet van het Koerdische volk was, en zei: “We moeten weten dat in 2014 een genocide tegen de Koerden werd voorbereid op de Turkse ‘nationale veiligheidsvergadering’ en dat dit plan werd uitgevoerd. In deze context zouden ze Shengal aanvallen en oprukken naar de Koerdische regio’s tot Kobanê. Maar ze werden verslagen.”

Er op wijzend dat de samenzweringen tegen de Yazidi’s doorgaan, zei de verklaring: “Hiervoor moeten we naar onszelf kijken, de vijand herkennen en manieren zoeken om weerstand te bieden en de verworvenheden van onze martelaren te versterken.”

De verklaring voegde eraan toe: “We buigen respectvol voor de martelaren van Shengal en de vrijheidsmartelaren van het Koerdische volk. We herhalen onze belofte dat we de zoektocht naar vrijheid, eer en rechten van het Koerdische volk niet zullen opgeven. We roepen de Yazidi gemeenschap op om terug te keren naar hun land, om hun regio’s en heilige plaatsen opnieuw op te bouwen. We roepen democratische krachten en humanitaire hulporganisaties op om ons Yazidi volk te steunen en rekening te houden met het lijden dat ze hebben geleden tijdens de genocide.”