PYD: Vrijheid van Abdullah Öcalan is een dringende eis

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Democratische Unie Partij (PYD) heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van het de 25e jaar van het gedwongen vertrek van PKK-oprichter Abdullah Öcalan uit Syrië, wat het begin markeert van de “internationale samenzwering” die leidde tot de deportatie van de Koerdische leider van Kenia naar Turkije op 15 februari 1999.

In de verklaring werd erop gewezen dat: “We beschouwen deze dag in de context van het systeem van massale genocide tegen de Koerden en de zaak voor gerechtigheid die eindelijk moet worden opgelost. Geen enkele lokale of internationale partij, ongeacht hun macht, kan een democratische oplossing voor deze zaak nog uit de weg gaan. Leider Abdullah Öcalan heeft geprobeerd om een ethisch-politieke samenleving op te bouwen op basis van de theorie van een democratische natie en democratisch confederalisme in het Midden-Oosten, en de vrijheid en leidende rol van vrouwen. Dankzij zelforganisatie heeft het Koerdische volk zichzelf beschermd tegen het beleid van politieke, militaire en culturele genocide.”

De verklaring ging verder: “Leider Abdullah Öcalan onthulde de geheimen van de staat die het hegemoniale systeem gebruikte tegen de wil van het volk en probeerde hun bestaan en hun rechten te onderdrukken. Om deze reden waren internationale partijen ook betrokken bij de internationale samenzwering tegen Leider Abdullah Öcalan en waren zij, in zijn persoon, gericht tegen het Koerdische volk en hun zaak, evenals tegen alle democratische en vreedzame krachten.”

De PYD verklaarde dat ze de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan als hun fundamentele plicht beschouwden en veroordeelden allen die de samenzwering beraamden en uitvoerden.

De partij riep de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties op om een einde te maken aan de isolatie van Öcalan. De PYD riep ook de Koerden en alle andere volkeren in de regio op om hun strijd voor de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan te versterken.