Qasim: Het Sociaal Contract biedt rechtszekerheid aan alle segmenten van de samenleving

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

In Noord- en Oost-Syrië is woensdag een nieuw sociaal contract in werking getreden. Dit sociale contract is bedoeld om recht te doen aan de ontwikkelingen van de afgelopen elf jaar en omvat onder andere de instelling van vrouwenraden.

De Algemene Vergadering van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië heeft dinsdag het ontwerp van een nieuw sociaal contract bekrachtigd, nadat alle 134 artikelen waren goedgekeurd door de vertegenwoordigers van relevante organen en afzonderlijk waren besproken.

Het sociaal contract is gebaseerd op een ecologisch-democratisch en vrouwenbevrijdingsparadigma, gemeenschappelijke economie, zelfbestuur, sociale rechtvaardigheid en een democratische confederatie van raden. Stêr Bişar Qasim, lid van de Vrouwenraad van Noord- en Oost-Syrië, was lid van de voorbereidende commissie voor het sociaal contract. Ze vertelde ANF Nieuwsagentschap dat het sociaal contract al de rechten waarborgt van de etnische en religieuze identiteiten die als broeders en zusters samenleven in Noord- en Oost-Syrië. Een nieuwe overeenkomst werd echter noodzakelijk omdat er bepaalde tekortkomingen waren en er geen rekening werd gehouden met nieuwere ontwikkelingen.

De vrouwenraden worden nu beschreven in het sociaal contract en er zijn artikelen geïntroduceerd om het werk van de economische, gezondheids-, onderwijs- en andere commissies effectiever te maken. Qasim zei: “Het was nodig om de ervaringen van de elf jaar durende revolutie en de daarmee gepaard gaande veranderingen op te nemen in het sociaal contract.”

“Grondwettelijke garantie voor alle verschillen”

Stêr Bişar Qasim zei dat er in Noord- en Oost-Syrië verschillende etnische identiteiten zijn zoals Koerden, Arabieren, Armeniërs, Assyriërs, Circassiërs, Tsjetsjenen, maar ook religieuze identiteiten zoals moslims, christenen, joden en jazidi’s. Ze voegde eraan toe dat “het daarom noodzakelijk was om de rechten van verschillende etnische en religieuze identiteiten te beschermen en een gemeenschappelijk leven op te bouwen. Het sociale contract dat is goedgekeurd door het autonome bestuur is een contract in overeenstemming met het principe van de democratische natie. Het werd geïmplementeerd met instemming van alle segmenten van de samenleving en met deelname van vertegenwoordigers van alle instellingen, organisaties, religies, denominaties en volkeren. Het was onaanvaardbaar dat slechts één nationale identiteit de overhand zou hebben en dat andere naties in een minderheidspositie zouden blijven. Het sociale contract waarborgde de rechten van de verschillende etnische, religieuze en confessionele identiteiten.”

“Vernieuwing van gezondheidszorg tot economie”

Stêr Bişar Qasim benadrukte dat er niets is veranderd aan de principes. Er wordt een nieuw systeem overwogen dat voldoet aan de behoeften van de regio – van gemeente tot raad, van economie tot financiën, van gezondheidszorg tot onderwijs.

Reorganisatie van de kantons

Qasim sprak over de hervorming van de regionale organisatie in de vorm van kantons: “Het systeem is veranderd in zeven kantons, namelijk Jazira, Firat, Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor, Manbij en Afrin-Shehba. Alle artikelen van het sociaal contract zijn belangrijk. Ook de onderwerpen onderwijs en gezondheid werden uitvoerig besproken. Bij het opbouwen van een meer georganiseerd leven op basis van directe democratie kan geen stap worden gezet zonder het volk. Er zijn discussies gevoerd om het leven van de mensen te verbeteren en het onderwijs- en leersysteem vorm te geven om een georganiseerde en bewuste samenleving te creëren.”

“Het doel is een democratische republiek”

Stêr Bişar Qasim zei dat “zoals in het sociaal contract staat, het gaat om het opbouwen van een democratisch Syrië. We creëren een model dat ver verwijderd is van een autocratisch systeem. De resultaten van het centralistische systeem in Syrië zijn ons duidelijk. De rechten van verschillende etnische, religieuze en nationale identiteiten werden geschonden. Daarom hebben we zowel in onze discussies als in dit sociale contract de Syrische Democratische Republiek als doel gesteld. Daarnaast kan het verdrag worden gewijzigd als er een akkoord wordt bereikt over een democratische grondwet in Syrië. Democratie is een systeem dat de aandacht richt op het gemeenschapsleven, gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid, geleid door de beslissing van het volk en dat coëxistentie centraal stelt.”