Raad van Geestelijken in Shengal hekelt de plannen van de KDP tegen Yezidi’s

  • Zuid-Koerdistan

De KDP, de regeringspartij in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak), is in actie gekomen voor de uitvoering van het Akkoord van 9 oktober tegen de Yazidi-stad Shengal. De ‘Shengal Overeenkomst’ werd op 9 oktober 2020 ondertekend tussen de vorige regering van Bagdad en Hewler (Erbil).

Al enige tijd oefent de KDP druk uit op de nieuwe Iraakse premier, Mohammed Shia Al-Sudani, om het akkoord uit te voeren. Er wordt gezegd dat de KDP de voorkeur geeft aan Hazim Tahsin Beg als Mir van de Yazidi’s. Mir is een titel voor gemeenschapsleiders onder de Yazidi’s.

De Raad van Geestelijken in Shengal (Sinjar) heeft een verklaring afgelegd als reactie op de oprichting van een vergadering onder de naam van de Yazidi’s door de KDP.

In de verklaring werd erop gewezen dat de KDP probeert haar politieke doelen te bereiken onder de naam van de Hoge Vergadering van Yazidi’s en Mirs.

“We wijzen elke vergadering af die niet de geestelijken, stamleiders en mensen van Shengal omvat. Er zijn al enige tijd complotten tegen de Yazidi’s gaande, gesteund door de Yazidi Mir, Hazim Tehsin Beg”, zei de Raad van Geestelijken.

De verklaring vervolgde: “De Mir behartigt de belangen van een politieke partij in plaats van op te treden in het belang van zijn volk. Als Yazidi-geestelijken wijzen we elke beslissing af die geen rekening houdt met de wil van het volk van Shengal.”

De Raad benadrukte dat alle leden van de betreffende vergadering door de KDP zijn gekozen en geen banden hebben met het volk van Shengal.