Racisme vermoed in het Duitse detentiecentrum Holstenglacis

  • Duitsland

In de gevangenis Holstenglacis in het Duitse Hamburg zijn onlangs meerdere gevallen van mogelijk racistisch geweld door het personeel gemeld. Dit wordt openbaar gemaakt door een parlementaire vraag van de fractie DIE LINKE in het Hamburgse parlement. Volgens de DIE LINKE is recentelijk een gevangenisbewaarder beschuldigd van het op racistische wijze beledigen van een gevangene en vervolgens samen met andere collega’s op hem ingeslagen te hebben met vuisten, eind januari. De gevangene heeft het incident bij de politie gemeld.

In november en december van vorig jaar waren er al twee vergelijkbare gevallen in de gevangenis, zoals ook naar buiten kwam door een vraag van DIE LINKE. Maar zoals de Senaat in zijn antwoord verklaart, zijn alle beschuldigden nog steeds normaal aan het werk: Het gevangenispersoneel was zelfs niet op de hoogte gesteld van het onderzoek tegen hun medewerker en hoorde pas door de vraag van DIE LINKE van het incident. Ze onderzoeken nu disciplinaire maatregelen.

Hierover verklaarde Cansu Özdemir, medevoorzitter en woordvoerder justitiebeleid van de Hamburger DIE LINKE: “Het vermoeden dat gevangenen die onder staatszorg vallen herhaaldelijk slachtoffer zijn geworden van haatmisdrijven door medewerkers van de gevangenis is ondraaglijk. De frequentie van deze gevallen roept vragen op over structurele tekortkomingen met betrekking tot racisme en geweld tegen gevangenen. De justitiedienst moet meer doen dan verwijzen naar bijscholing en dienstvoorschriften. Het vermoeden van mensenrechtenschendingen in detentie is geen kleinigheid, maar ondermijnt de integriteit van het gevangenissysteem ernstig. De justitiedienst moet onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de gevangenen. Dit omvat ook dat de beschuldigde medewerkers geen contact meer mogen hebben met gevangenen hangende de afhandeling van de procedures.”

Huidige omstandigheden van de Koerdische activist Kenan Ayaz in hechtenis.

In de gevangenis Holstenglacis bevindt zich sinds begin juni de Koerdische activist Kenan Ayaz. Ayaz werd na een verblijf van tien jaar als erkende politieke vluchteling van Cyprus naar Duitsland uitgeleverd. Tegen hem worden wetten en beperkingen toegepast die normaal gesproken alleen gelden voor gevaarlijke terroristen en verdachten van georganiseerde criminaliteit. Kenan Ayaz wordt ervan beschuldigd dat hij in het belang van de PKK demonstraties heeft georganiseerd, deelnam aan bijeenkomsten en geldinzamelingsacties heeft gehouden in de regio’s Hamburg en Keulen, volgens §§129a/b StGB (Duitse strafwetboek). Er worden hem geen andere strafbare feiten en al helemaal geen geweldsdelicten ten laste gelegd. Zijn detentieomstandigheden wijzen ook op het politieke karakter van het strafproces tegen Kenan Ayaz: hij wordt geïsoleerd in voorlopige hechtenis gehouden. In de eerste week in Hamburg was hij volledig afgezonderd van medegevangenen. Hij verbleef 23 uur per dag in zijn cel en moest zelfs het uur durende luchten alleen doen. Omdat hij geen Duits spreekt, was de communicatie met het gevangenispersoneel ook moeilijk. Pas na een week werd hem toegestaan om samen met enkele andere gevangenen te luchten.

Gedurende de 23 uur in zijn cel heeft hij niets om zich mee bezig te houden. Hij kan het actuele politieke nieuws niet volgen. De televisie in zijn cel ontvangt alleen Duitse zenders die hij niet begrijpt. Volgens de laatste stand van afgelopen week krijgt hij geen krant en zijn de boeken die hij uit Cyprus heeft meegebracht nog niet aan hem overhandigd. Hij heeft recht op twee uur bezoek per maand. Het gesprek vindt plaats via een glazen raam en wordt gecontroleerd door de LKA (Landeskriminalamt, het regionale politiekorps) en een tolk van de politie.

Foto: Gevangenis Holstenglacis, demonstratie voor Kenan Ayaz op 23 juni 2023.