Rapport MFRR: Journalisten in Turkije worden geconfronteerd met valse beschuldigingen

De Media Freedom Rapid Response (MFRR) publiceerde de nieuwste editie van het monitoringsrapport van het consortium, waarin alle schendingen van mediavrijheid die zijn geregistreerd op Mapping Media Freedom tussen januari en juni 2023 in alle lidstaten van de EU en kandidaat-landen worden samengevoegd en geanalyseerd.

In de periode van zes maanden hebben de partners van MFRR 575 schendingen van mediavrijheid geregistreerd in lidstaten van de Europese Unie en kandidaat-landen, waarbij 844 personen of mediakanalen betrokken waren. Daarvan vonden er 307 plaats in EU-lidstaten en 268 in kandidaat-landen.

Het huidige monitoringsrapport biedt een overzicht van de situatie van mediavrijheid in de EU en kandidaat-landen in de eerste helft van 2023, en het begint met een thematisch hoofdstuk over de onderdrukking van onafhankelijke media in Turkije te midden van verwoestende aardbevingen en nationale verkiezingen die aan het begin van het jaar plaatsvonden, gevolgd door een hoofdstuk over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor mediavrijheid.

Hoogtepunten uit het MFRR-rapport in het hoofdstuk over Turkije zijn als volgt:

De grootschalige onderdrukking van persvrijheid en systematische onderdrukking van onafhankelijke media in Turkije zette zich voort na de verwoestende aardbevingen in februari en in aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen in mei.

Gedurende de rapportageperiode documenteerde MFRR een recordaantal schendingen van pers- en mediavrijheid in het land – 136 gevallen met 172 personen of mediabedrijven.

Willekeurige arrestaties en gevangenneming als middelen van onderdrukking

Juridische incidenten bleven de meest voorkomende bedreiging voor persvrijheid in Turkije, goed voor bijna de helft (44,9%) van de geregistreerde gevallen. Willekeurige arrestaties, strafrechtelijke aanklachten en veroordelingen werden voortdurend gebruikt om journalisten te intimideren en kritische en onafhankelijke verslaggeving de mond te snoeren.

Beschuldigingen van terrorisme, “beledigen van overheidsfunctionarissen”, “beledigen van de president” en “openlijk aanzetten tot haat en vijandschap” werden vaak gebruikt in de verzonnen aanklachten tegen journalisten. Turkije bleef een van de grootste opsluiters van journalisten ter wereld. Ten tijde van publicatie zaten 21 journalisten gevangen.

In april werden ten minste 10 Koerdische journalisten gearresteerd tijdens gecoördineerde ochtendinvallen in heel Turkije, gericht op de huizen en kantoren van 126 mensen, waaronder journalisten, advocaten, mensenrechtenverdedigers, politieke activisten en kunstenaars in 21 provincies in verband met anti-terrorismeonderzoeken onder leiding van het hoofd van het Openbaar Ministerie in Diyarbakır.

De invallen vonden plaats in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije, die op 14 mei werden gehouden, en vertegenwoordigden een volgende stap in de systematische intimidatie van journalisten die rapporteerden over zaken van openbaar belang, met name die van Koerdische afkomst.

Op verschillende momenten werden journalisten, inclusief buitenlandse verslaggevers, geblokkeerd bij binnenkomst in Turkije of werden ze vastgehouden terwijl ze het land probeerden te verlaten.

Fysieke aanvallen op journalisten die verslag deden van aardbevingen en verkiezingen

Journalisten in Turkije werden vaak blootgesteld aan fysiek geweld, vooral door particulieren, terwijl ze verslag deden van de verkiezingen en gebieden die door aardbevingen waren getroffen. Openbare functionarissen en hun beveiligingspersoneel waren ook verantwoordelijk voor verschillende fysieke aanvallen op journalisten.

In plaats van de persvrijheid te beschermen, bleef de door de overheid gecontroleerde mediatoezichthouder RTÜK mediakanalen discriminerend straffen vanwege hun kritische verslaggeving, met name over de aardbevingen en verkiezingen. De sancties bestonden uit geldboetes en tijdelijke verboden op tv-programma’s.

Turkse rechtbanken gaven toegangsbeperkingen uit voor honderden nieuwsartikelen en socialemediaposts, en vanwege de grote hoeveelheid van deze schendingen konden niet allemaal worden vastgelegd op MapMF.

Verbale intimidatie van verslaggevers die verslag deden van de nasleep van de aardbeving

In de nasleep van de verwoestende aardbevingen werden verslaggevers herhaaldelijk gehinderd bij hun werk in de rampgebieden, meestal door de politie, maar ook door particulieren en overheidsinstanties. Journalisten werden ook geconfronteerd met ernstige verbale intimidatie en bedreigingen van burgers tijdens het verslag uit het aardbevingsgebied.

Politici, pro-regeringsmedia en RTÜK diskrediteerden, bedreigden en intimideerden openlijk onafhankelijke nieuwsuitingen en journalisten, vooral vanwege hun kritische verslaggeving van de nasleep van de aardbeving. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan dreigde met wijdverspreide vergelding voor het verspreiden van “desinformatie” over de aardbevingen, en de voorzitter van RTÜK, Ebubekir Şahin, intimideerde en richtte zich op journalisten en omroepen die de ramp versloegen op meerdere momenten.

Toegang tot Twitter (X) beperkt tijdens kritieke momenten

Kort na de aardbevingen meldden lokale bronnen dat de toegang tot X, voorheen bekend als Twitter, tijdelijk werd geblokkeerd door de overheid. Turkse autoriteiten ontzegden ook willekeurig accreditaties aan journalisten voor de gebieden getroffen door de aardbeving, en later werden meerdere verslaggevers verhinderd om de stemprocessen in verschillende steden te verslaan.

Voorafgaand aan de nationale verkiezingen in mei kondigde X aan dat, in overeenstemming met juridische verzoeken uit Turkije, het platform de toegang tot bepaalde inhoud binnen het land zou beperken. De specifieke accounts die hierdoor werden beïnvloed en de specifieke details van het juridische verzoek werden niet aan het publiek bekendgemaakt. Twitter-CEO Elon Musk verdedigde de beperking door te stellen dat “de keuze is [om] Twitter geheel te vertragen of de toegang tot sommige tweets te beperken”.