Rechten vrouwelijke journalisten in Zuid-Koerdistan worden steeds vaker geschonden

Het Metro Centre for the Protection of Journalists’ Rights heeft zijn 2023 rapport gepubliceerd, inclusief een wetenschappelijke studie uitgevoerd door een groep promovendi en onderzoekers in de Koerdische regio van Irak. Het rapport werd zaterdag openbaar gemaakt door Hejan Khalid.

Volgens de resultaten van het onderzoek zorgen genderdiscriminatie, intimidatie, het lage percentage vrouwen in hoge functies, geweld, culturele en sociale problemen in mediaorganisaties voor veel problemen en obstakels voor vrouwen.

Het rapport onthulde dat de meeste media-instellingen in de regio geen schriftelijk beleid hebben om de problemen op te lossen, dat vrouwelijke journalisten het verlaten van hun baan als een oplossing voor zichzelf zien en dat sommige vrouwelijke journalisten hun baan onder psychologische druk voortzetten.

Uit het eerste deel van het onderzoek, dat gebaseerd was op de meningen van 92 vrouwen die werkzaam zijn in media-instellingen, bleek dat 53,3 procent van de deelneemsters jonger was dan 29 jaar, 26,1 procent tussen de 30-34 jaar, 14,1 procent tussen de 35-39 jaar, 3 procent tussen de 40-44 jaar en 2,2 procent tussen de 45-49 jaar.

Volgens de studie, die geen deelnemers ouder dan 50 jaar omvatte, werd de deelname van jonge vrouwen aan professionele activiteiten weliswaar positief bevonden, maar creëerde de afwezigheid van werknemers ouder dan 50 jaar een ernstige kloof door de afwezigheid van ervaren mensen. De belangrijkste redenen voor deze situatie zijn de heersende, door mannen gedomineerde mentaliteit in instellingen en het feit dat vrouwelijke journalisten de minste kansen op werk krijgen.

56,5 procent van de vrouwen werkt voor televisiezenders, 23,9 procent voor virtuele media en agentschappen, 12 procent voor tijdschriften en kranten en 7,6 procent voor de radio.

Het rapport wijst erop dat de meeste informatie en nieuws die geproduceerd en bewerkt worden, aan de samenleving worden overgebracht vanuit het perspectief van een mannelijke mentaliteit en dat deze door mannen gedomineerde mentaliteit overheerst in media-instellingen over de hele wereld.

Slechts 55,4 procent van de deelnemers verklaarde dat er een hoge mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat in media-instellingen.

Daarnaast gaf 55,4 procent van de deelnemers aan dat vrouwen en meisjes worden blootgesteld aan intimidatie in media-instellingen, terwijl 51,1 procent van de deelnemers aangaf dat geweld tegen vrouwen veel voorkomt in media-instellingen.

Terwijl 43,4 procent van de deelnemers aangaf dat culturele en sociale normen obstakels vormen voor vrouwelijke journalisten, heeft 63 procent van de media-instellingen geen beleid voor genderongelijkheid. Volgens de resultaten van het onderzoek verhindert deze situatie dat vrouwen zich bewust zijn van hun rechten.

Het rapport sloot af met het voorstel dat vrouwen geïnformeerd moeten worden over hun wettelijke rechten en moeten blijven vechten tegen de door mannen gedomineerde mentaliteit.