Reşit: Vandaag nemen de vrouwen van Koerdistan wraak voor 5.000 jaar patriarchaat

De PKK heeft belangrijke antwoorden gegeven in de vrijheidsstrijd van vrouwen en vertegenwoordigt de hoop op vrijheid voor talloze vrouwen, benadrukt Jiyan Reşit, commandant van de vrouwenguerrilla YJA Star in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

Ter gelegenheid van de aanstaande viering van de oprichting van de Arbeiderspartij van Koerdistan op 27 november, spreekt Jiyan Reşit, een van de commandanten van de vrouwenguerrilla YJA Star, over het belang van de PKK voor de strijd voor vrouwenvrijheid.

het interview werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luist als volgt;

Wat was de betekenis van de oprichting van de PKK voor Koerdische vrouwen?

“Allereerst wil ik ter ere van de oprichtingsdag van onze partij, 27 november, Rêber Apo [Abdullah Öcalan] in het bijzonder, onze gevallenen voor vrijheid, het Koerdische volk, degenen die zich met volledige opoffering en overtuiging van de overwinning aansloten bij de PKK en zich verzetten tegen alle moderne wapentechnologieën en felle strijd leveren in hun posities en degenen die zich verzetten in de kerkers van het fascisme in de lijn van Kemal (Pir), Mazlûm (Doğan) en Sara (Sakine Cansız), feliciteren.

In de geschiedenis van Koerdistan zijn er veel opstanden geweest tegen verschillende staten. Deze opstanden toonden de waardige houding van Koerdische vrouwen aangevoerd door vrouwen als Zarife, Rindexan, Besê en Moeder Gulnaz, die zich niet wilden overgeven aan de moorddadige patriarchale mentaliteit. Ze offerden zichzelf op in de strijd en schreven geschiedenis, waarbij ze een sterke erfenis nalieten aan de vrouwen van Koerdistan. Reeds aan het begin van de oprichting van de PKK betrok Rêber Apo de Koerdische vrouwen in de vrijheidsstrijd, ondanks alle maatschappelijke veroordelingen. De taboes gecreëerd door de patriarchale uitbuitingsmentaliteit werden vernietigd door de ideologische strijd van Rêber Apo. Met de PKK werd de realiteit van vrouwen die voor zichzelf strijden onthuld aan de vrouw die moest leven voor individuele dienst aan en om de man te behagen. De Koerdische vrouw heeft de zoektocht naar een antwoord op de vraag “Hoe te leven?” en naar het eigen achtergrond gestimuleerd.

Toen de PKK voor het eerst verscheen, ontkende onze vriendin Sara, door deel te nemen aan de strijd, het patriarchale staatsdenken dat zei dat vrouwen niet konden strijden. Haar deelname aan de strijd als stichtend lid van de PKK en haar praktische activiteit brachten niet alleen Koerdische vrouwen maar alle vrouwen ertoe om hun hart en dromen in deze strijd te steken. Om deze reden is de PKK, gebaseerd op de gedachten van Rêber Apo en de praktijk van onze vriendin Sara, een inspiratiebron geworden voor de roep om vrijheid voor alle vrouwen. Op alle gebieden van het leven heeft de PKK het perfecte antwoord gegeven op de vraag hoe Koerdische vrouwen zouden moeten leven. Ook beantwoordde de oprichting van de PKK niet alleen de vraag “Hoe te leven?”, maar belichaamde ook de nieuwe Koerdische vrouwelijke persoonlijkheid die met een sterke wil naar vrijheid marcheert.

“De vrijheidsstrijd is gebaseerd op vrouwen”

De vrouwen van Koerdistan sloten zich niet alleen aan bij de PKK als reactie op de patriarchale mentaliteit, maar ook omdat ze geloofden dat ze hun eigen leven konden opbouwen en in hun eigen kracht geloofden. Omdat er in de geschiedenis van Koerdische vrouwen een lijn van verzet is die niet buigt voor overheersing. De vrouwen van Koerdistan creëerden duizenden mensen zoals Zîlan, Bêrîtan, Sema, Sara, Bêrîvan en Delal Nûrhak door een nieuw type vrije vrouw in de PKK te creëren. De ontmoeting van vrouwen met de moderne apoïstische ideologie van vrijheid en de kracht die ze putten uit hun historische wortels heeft grote waarden gecreëerd voor de Koerdische samenleving en vrouwen. Gebaseerd op de bevrijdingsideologie en haar historische band met de verdediging van vrijheid, groeit het verzet van Koerdische vrouwen tegen allerlei soorten femicides en de vernietiging van de samenleving. Dit vrouwenverzet reikt van de bergen tot de vlakten. Vandaag nemen de vrouwen van Koerdistan wraak voor 5.000 jaar patriarchaat door het leven te vinden waarnaar ze op zoek zijn in de PKK en hun eigen leven op te bouwen.

“Er ontstond een cultuur van vrijheid”

Door hun eigen leven op te bouwen op basis van de ideologie van vrouwenbevrijding, dragen vrouwen ook bij aan de democratische opbouw van de samenleving. Vandaag organiseren de dappere vrouwen van Koerdistan een nieuwe manier van leven op basis van democratische moderniteit met hun eigen kracht en vastberadenheid en zijn zo een bron van inspiratie voor vrouwen wereldwijd, wat ook tot uiting komt in de YJA Star. Dit sterkt de overtuiging van Koerdische vrouwen en alle vrouwen in het Midden-Oosten om het democratisch leven op eigen kracht en door eigen inspanningen te organiseren. Ze hebben een cultuur van vrijheid gecreëerd tegen de heersende mentaliteit van de staat in, die zegt dat vrouwen niet vrij kunnen leven.

Wat was de betekenis van de oprichting van de PKK voor het Midden-Oosten?

Het stroomgebied van de Tigris en de Eufraat, waar de samenleving van het Midden-Oosten zich bevindt, heeft vele culturen en samenlevingen voortgebracht. Het Oosten, de wortel van de menselijke cultuur, heeft in zijn eindeloze geschiedenis een permanent verzet tegen het kapitalistische systeem gecreëerd, hoewel de regio voortdurend werd aangevallen en geplunderd door de hegemonische machten. Veracht en onderschat ondanks dat ze het belangrijkste centrum van beschavingen zijn, zijn deze landen getuige geweest van alle oorlogen van de afgelopen millennia. Eeuwenlang hebben heersende machten geprobeerd aan de macht te blijven in deze regio door een beleid van “verdeel en heers” en mensen tegen elkaar op te zetten. Met de PKK werd de gehele culturele rijkdom van de Midden-Oosterse samenleving, gebaseerd op haar eigen historische realiteit, blootgelegd. Dus met de ideologie van Rêber Apo hebben zowel het Koerdische volk als de volkeren van het Midden-Oosten hun eigen waarden gevonden. Op deze manier heeft de PKK laten zien hoe mensen zichzelf vinden en hun eigen identiteit aannemen. Tegen de mentaliteit van natiestaten, die de overtuigingen en culturen van de volkeren van het Midden-Oosten versnipperde en tot vijanden maakte, legde de PKK, met haar paradigma dat het hele Midden-Oosten zal verenigen en bevrijden, de basis voor de strijd voor democratie.

“Bouwen aan een democratische samenleving is geen droom”

Op 27 november 1978, dus toen de PKK werd opgericht, kwamen de volkeren samen en streden samen voor vrijheid. Dit toont aan dat het opbouwen van een democratische samenleving geen verre droom is. Het feit dat PKK-strijders uit verschillende volkeren komen en samen strijden en sterven voor hetzelfde doel, toont deze realiteit aan. In die zin is de strijd van de PKK ook de gemeenschappelijke mars van de volkeren naar vrijheid. Om deze reden is 27 november niet alleen het feest van de opstanding van het Koerdische volk, maar ook het feest van de Mars naar de Vrijheid van de volkeren van het Midden-Oosten. De PKK is ook een uitdrukking van de ontmoeting tussen alle volkeren, zowel met hun eigen geschiedenis van vrijheidsstrijd als met andere volkeren. Daarom is dit niet alleen een beperkte strijd die het Koerdische volk bevrijdt, maar ook een strijd die waarden creëert om volkeren dichter bij elkaar en hun vrijheid te brengen. De strijd van de PKK is de strijd van de hele mensheid voor een vrij leven en krijgt vorm in Koerdistan. De PKK heeft zich verzet tegen oorlog en genocide in het Midden-Oosten door grote menselijke waarden te creëren en een meedogenloze strijd tegen onrecht te voeren. Ze verzet zich tegen genocide en kapitalistische moderniteit door de opbouw van een democratische moderniteit in de strijd voor vrijheid te bevorderen.

Hoe wordt de erfenis van de PKK weerspiegeld in de huidige vrouwenstrijd?

Vanaf de eerste dag tot op de dag van vandaag heeft de strijd van de PKK grote waarden gecreëerd voor alle volkeren. Het was de PKK die de kracht van Koerdische vrouwen naar boven bracht en vrouwen verenigde met hun eigen dynamiek. Deze kracht werd een voorbeeld voor de strijd van vrouwen wereldwijd. De 50-jarige strijdtraditie van de PKK en de 30-jarige strijd van de vrouwelijke strijdkrachten hebben grote waarden gecreëerd voor zowel de mensheid als vrouwen. Deze waarden die door de vrijheidsstrijd zijn gecreëerd, worden weerspiegeld in veel gebieden van de hedendaagse vrijheidsstrijd.

“De YJA Star strijdt voor alle vrouwen”

Vandaag de dag is de verzetsstrijd van YJA Star en HPG tegen chemische wapens en geavanceerde technologie daar een concrete uiting van. De erfenis van verzet gecreëerd door de PKK heeft geleid tot een groot geloof in vrijheid onder YJA Star-strijders. Het verzet van de YJA Star tegen de AKP/MHP en de KDP, zelf een marionet van het Turkse fascisme, is een bijzonder voorbeeld van historisch ongeëvenaard verzet. De YJA Star laat voor het eerst wereldwijd zien hoe weerstand kan worden geboden tegen dergelijk massaal gebruik van technologie. In dit unieke verzet hebben de PKK-strijders de overwinning gezworen. Ze zijn vastberaden en leveren een grote strijd. Het is belangrijk om te weten dat de YJA Star vandaag in de bergen strijdt voor alle onderdrukte volkeren en vrouwen die dagelijks het slachtoffer zijn van intimidatie, verkrachting en allerlei vormen van patriarchaal geweld. Sara en Rûken, die met een groot hart en vastberadenheid streden voor wraak, die zonder schroom of aarzeling de strijd aangingen tegen het fascisme, zijn daar concrete voorbeelden van.YJA Star is de naam van de 50-jarige traditie van verzet van de PKK. Met haar eigen kracht, haar professionele gevechtstactieken en haar eigen inspanningen leert ze de vijand het nodige lesje. Als YJA Star zeggen we dat het laatste woord nog niet is gezegd over Erdoğan, zijn junior partner MHP en hun marionetten van de KDP. Bij deze gelegenheid roep ik alle jonge vrouwen op om de bergen in te gaan, de vrijheid te omarmen en samen het fascisme omver te werpen, de fysieke vrijheid van Rêber Apo te verzekeren en ons eigen leven op te bouwen.”

 

Bron: ANF Nieuwsagentschap