Resolutie uit Frankfurt: “Dodelijke waterschaarste in Rojava”

  • Duitsland

In het Duitse Frankfurt am Main heeft op zondag de conferentie “Dodelijke watercrisis in Rojava – Klimaatcrisis en watertekort – Water als wapen in politieke conflicten” plaatsgevonden. De deelnemers hebben een resolutie aangenomen met concrete eisen aan de Duitse federale regering. In de resolutie staat het volgende:

“Waterproblematiek in Duitsland en het Midden-Oosten”

Wij, de deelnemers aan de conferentie “Dodelijke watercrisis in Rojava – Klimaatcrisis en watertekort – Water als wapen in politieke conflicten”, georganiseerd door de vereniging Stedenband Frankfurt-Kobanê, hebben vandaag gesproken over de gevolgen van de klimaatcrisis voor de waterproblematiek in Duitsland en het Midden-Oosten. We hebben vernomen over de dramatische watertekorten in het gebied van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), die niet alleen het gevolg zijn van de mondiale klimaatcrisis en de huidige hittegolf, maar ook van de dammen die door Turkije zijn gebouwd op het grondgebied waar de rivieren de Eufraat en de Tigris ontspringen.

“Drones en water als wapen”

Turkije heeft het VN-Verdrag inzake water niet geratificeerd en schendt al jaren het protocolakkoord uit 1987 met Syrië, dat een waterdoorvoer van 500 kubieke meter per seconde garandeert. De gevolgen zijn verdroogde velden, mislukte oogsten, een enorme toename van gastro-intestinale ziekten en een acuut tekort aan elektriciteit, aangezien 80 procent van de elektriciteit hier wordt opgewekt uit waterkracht. Naast de voortdurende drone-terreur van Turkije tegen de voornamelijk Koerdische bevolking in Noordoost-Syrië, gebruikt Turkije nu ook water, het belangrijkste levensmiddel, als wapen.

“Turkije creëert nieuwe vluchtoorzaken”

Het doel is de verdrijving van de bevolking om Syrische vluchtelingen uit Turkije daar te vestigen. Turkije creëert zo nieuwe oorzaken van vluchtelingen en draagt bij aan verdere destabilisatie van de regio. Bovendien bedreigt de waterblokkade de voedselvoorziening van heel Syrië. Tot nu toe is er geen internationale sanctie tegen Turkije opgelegd.

Daarnaast wordt het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) niet ondersteund bij het herstellen van oorlogsschade, noch bij noodhulpmaatregelen zoals de reparatie van door aardbevingen veroorzaakte schade aan de waterinfrastructuur. Het argument is dat men de sancties tegen het Syrische regime niet wil omzeilen. Hierbij wordt genegeerd dat de regio sinds 2012 een autonome status heeft verworven.

Eisen aan de Duitse federale regering

Wij roepen de Duitse minister voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Svenja Schulze, op om nu al manieren te vinden waarop het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) de mensen in het gebied van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) en NGO’s die in de regio actief zijn, kan ondersteunen met financiering.

Wij roepen de Duitse federale regering, met name minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, op om Turkije aan te sporen het VN-Verdrag inzake water te ondertekenen en het protocolakkoord met Syrië uit 1987 na te leven, de illegale acties van Turkije te sanctioneren en zich in te zetten voor internationale erkenning van de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES).

Voor een beter, eerlijker waterbeheer in de Bondsrepubliek eisen wij van de Duitse minister van Milieu, Steffi Lemke:

  • Het voorkomen van waterconflicten door lokale dialoogvormen zoals waterraden
  • Het versterken van netwerksystemen die wederzijdse ondersteuning in droogtegevallen waarborgen
  • Het gebruik van alternatieve waterstromen (grijs en regenwater) om de druk op onze zoetwatervoorraden te verminderen.