Rihan Loqo: We hielden een historisch congres op een historische dag

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De overkoepelende vrouwenorganisatie in Noordoost-Syrië, Kongra Star, hield haar 9e congres onder het motto “Let’s Carry the ‘Jin Jiyan Azadî’ Uprising to Victory with the Spirit of Women’s Revolutionary Struggle” met de deelname van honderden afgevaardigden naast vertegenwoordigers van vele organisaties en vrouwenbewegingen uit de regio en de wereld.

Koerdische en internationale bewegingen zoals KJK (Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan) stuurden berichten naar het congres in het Serdem Culture and Art Centre in Hesekê, waar vertegenwoordigers van Koerdische, Arabische, Armeense, Syrische, Circassische, Turkmeense en Yazidi-gemeenschappen aanwezig waren.

Kongra Star Coördinatielid Rîhan Logo sprak met ANF Nieuwsagentschap over de belangrijkste focus van het congres en de roadmap die de vrouwenorganisatie de komende tijd zal volgen.

Het congres vond plaats in een periode van intense onderdrukking. Wat betekent dit feit voor de vrouwenbeweging?

Het is vandaag 15 januari 2023. Het is een historische dag voor ons als vrouwen. Het is de dag van de oprichting van Kongra Star en ons 9e congres wordt gehouden. We hebben deze twee historische gebeurtenissen vandaag gecombineerd. We vieren dit congres dat wordt gehouden met de motivatie van Öcalan’s filosofie ‘Jin, Jiyan, Azadi’ [Vrouw, Leven, Vrijheid]. We hopen dat we de strijd en organisatie van vrouwen de komende twee jaar zullen verbeteren. We wilden ons congres speciaal dit jaar houden. We hebben op een gedetailleerde manier meningen uitgewisseld met veel partijen naar aanleiding van de conferenties die we in steden en kantons hebben gehouden. Daarom hebben we actie ondernomen om onze inspanningen tegen de heersende mentaliteit te verbeteren. De bedreigingen, invasieve mentaliteit en aanvallen van de Turkse staat op de verworvenheden van onze revolutie gaan vandaag door.

We zullen een oplossing zijn tegen het patriarchale denksysteem dat onze organisatie, kracht, onze revolutie aanvalt die wordt gemotiveerd door de filosofie van leider Öcalan en die tot doel heeft de wil van vrouwen te verzwakken door de essentie ervan te verwijderen. Het was een enthousiast congres in lijn met de verbetering van vrouwenwerk in de Noord- en Oost-Syrische revolutie.

Hoe was de voorbereidingsperiode voor het congres?

We hebben veel gediscussieerd over de tijd en de slogan van het congres. We wilden het houden op een moment dat de aanvalsplannen van de Turkse staat tegen de verworvenheden van de vrouwenrevolutie werden geïntensiveerd. Daarbij hebben we deze datum gekozen om te antwoorden: “Het maakt niet uit hoe hard je de wil van vrije vrouwen probeert te breken door de verworvenheden van de vrouwenrevolutie te elimineren, we zullen je plannen dwarsbomen.” Tijdens het congres werd het werk van twee jaar besproken, de verliezen en winsten in dit proces werden besproken. De afgelopen periode was een pijnlijke 2 jaar waarin we de grootste pioniers van onze revolutie verloren. Om deze reden hebben we onze richting verlegd naar het congres.

We hebben ons congres uitgevoerd met inspiratie van degenen die onze revolutie hebben gepionierd; Sakine Cansız, Evîn Goyî, Dayîka Hogir, Zeyneb Saruxan, Jiyan Tolhildan enz. Gevestigd in Noordoost-Syrië, hebben we een grote wil voor de hele wereld en vrouwen. Om deze beslissingen duidelijker te maken, hebben we gekozen voor het motto “Laten we de ‘Jin Jiyan Azadî’-opstand naar de overwinning dragen met de geest van revolutionaire vrouwenstrijd”.

Welke componenten woonden,naast uw afgevaardigden, het congres  bij?

Duizenden vrouwen uit alle kringen in Noordoost-Syrië woonden het congres bij. Naast Koerden, Arabieren, Syriërs, Turkmenen, Circassiërs en Yezidi’s behoorden ook schrijvers en socialisten tot de deelnemers. We hopen samen meer gezamenlijke beslissingen te nemen. Aan de andere kant woonden onze vrienden uit Damascus, Aleppo, Libanon, Bashur (Iraaks Koerdistan) en Europa het congres bij.

De geest van opstand in Rojhilat (Iraans Koerdistan) werd nogal genoemd tijdens het congres. Hoe zal deze situatie effectief zijn op de nieuwe strijdkaart?

De opstand in Rojhilat heeft haar inspiratie, fundament en kracht ontleend aan de vrouwenrevolutie. Met dit congres wilden we een boodschap sturen naar Rojhilat, waar een door vrouwen geleide opstand plaatsvindt. Deze opstand zal slagen. Wij, de vrouwenbeweging, zijn de aanhangers van de opstand ‘Jin, Jiyan,Azadi’ en wij schrijven ons congres aan deze opstand toe. We schrijven ons congres toe aan de martelaren van de opstand in Rojhilat en Iran in de persoon van Jina Amini. Weet dat je niet alleen bent. Wij, als revolutionaire kracht, steunen uw opstand.

Met dit congres besluiten we dat we in de toekomst kunnen doen wat van ons gevraagd wordt. Als Kongra Star is onze belangrijkste strijd om de fysieke vrijheid van leider Apo [Abdullah Öcalan] te verzekeren. De reden waarom dit ons belangrijkste onderwerp van strijd is, is dat leider Apo vrouwen in staat stelde het licht te bereiken vanuit de duisternis waarin ze zich bevonden, en ze te organiseren als hoop, leger en ideologie. We zullen op straat zijn totdat we de fysieke vrijheid van leider Apo hebben verzekerd, die miljoenen mensen deze vrijheid heeft gegeven. Ons congres heeft speciaal over deze beslissing gesproken.

De situatie in Rojhilatê Koerdistan en de gevolgen van vrouwenorganisaties en revoluties in de wereld, manieren om het sterker te maken en meer rollen op zich te nemen, behoorden ook tot de besproken onderwerpen. In het zeer kritieke jaar 2023 zullen we in staat zijn om de invasieplannen van de vijand en de patriarchale mentaliteit tegen de vrijheid van vrouwen te frustreren door meer georganiseerde eenheid en solidariteit.

Hoe zal uw congres weerklank vinden in het Midden-Oosten en de wereld?

We hebben niet alleen gestreden voor Noordoost-Syrië, maar ook voor heel Syrië, Koerdistan, het Midden-Oosten en de wereldrevolutie van vrouwen. Omdat vandaag het leiderschap van vrouwen in heel Koerdistan is genationaliseerd onder de slogan ‘Jin, Jiyan, Azadi’. Daarom moeten we dit effect en de slogan verspreiden naar alle landen en vrouwenbewegingen met een revolutionaire geest. We moeten meer kunnen leiden voor de hele wereld door het door vrouwen geleide verzet in Koerdistan om te vormen tot een meer georganiseerd verzet. Al ons werk wordt uitgevoerd met dit doel.

Niet alleen Koerdische vrouwen zijn opgenomen in Kongra Star. Onder leiding van Koerdische vrouwen treden ook Arabische, Syrische, Turkmeense en Circassische vrouwen toe tot de organisatie. Omdat Koerdische vrouwen de eersten waren die pionierden. Om deze reden speelt de Arabische gemeenschap in de regio een voortrekkersrol voor alle Arabische landen en vrouwen. Arabische vrouwen zouden het voortouw moeten nemen voor alle Arabische vrouwen en andere vrouwen, net zoals wij, als Koerdische vrouwen, hebben gepionierd voor alle componenten van volkeren. Syrische vrouwen zouden ook de pioniers van alle vrouwen moeten zijn. Zo kan iedereen meer leiden met zijn eigen taal, identiteit en cultuur. We zullen dus concluderen dat we onze vrijheid zullen behouden door de vrijheidscirkel te verenigen.

Hoe droegen vrouwenorganisaties bij die niet aanwezig konden zijn op het congres?

Vanuit vele landen en organisaties werden belangrijke berichten naar het congres gestuurd. De belangrijkste hiervan was de boodschap van de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK), die een belangrijke was voor vorming en winst. We zouden graag zien dat ook zij op dit congres worden betrokken. Het was onze grootste wens voor onze vrienden in KJK om mee te komen doen. Dat konden ze helaas niet. Ze stuurden echter een zeer sterke boodschap met effectieve inhoud. Aan de andere kant kwamen er berichten binnen van alle raden en instellingen. Er waren berichten van vrouwenbewegingen uit verschillende landen. Deze boodschappen werden voorgelegd aan de voltallige congresstructuur. Iedereen gaf de boodschap door dat de overwinning van de vrouwenrevolutie de overwinning is van alle vrouwen ter wereld. Er werden significante berichten in verschillende talen gedeeld.