RiseUp4Rojava roept op tot actie tegen op handen zijnde Turkse invasie in Noordoost-Syrië

In het licht van de invasieve aanvallen van Turkije op de zelfbestuurde gebieden van Rojava/Noord- en Oost-Syrië, mobiliseert het internationale initiatief RiseUp4Rojava (R4R) internationale solidariteit in het kader van het Dag X-concept: “We roepen iedereen op om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval en om druk uit te oefenen op de aanhangers van het Turkse fascisme voor het geval Dag X, de dag van weer een nieuwe aanval door Turkije, zich aandient. Verder steunen we de oproep van Latijns-Amerikaanse en Europese organisaties en collectieven voor een internationale actiedag tegen de aanvallen op Koerdistan.”

In een evaluatie van de huidige situatie met betrekking tot een mogelijke aanval door Turkije en een oproep tot actie, vraagt ​​RiseUp4Rojava om hen te helpen het bewustzijn van de dreiging voor de bevolking in de regio te vergroten om een ​​humanitaire ramp te voorkomen en het Grassroots-project van democratie, ecologie en vrouwenbevrijding te verdedigen.

De evaluatie van RiseUp4Rojava over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot een aanstaande Turkse invasie omvat het volgende:

Kort overzicht van de huidige aanvallen van Turkije op Koerdistan

Na de aanval op Afrin (2018) en Serekaniye (2019), kondigde Erdogan 10 dagen geleden een nieuw militair offensief aan tegen de zelfbestuurde gebieden van Noord- en Oost-Syrië (Rojava). Het doel is om de 30 km diepe “veiligheidszone” ten zuiden van de Turkse staatsgrens uit te breiden. Eergisteren werden deze aanvalsplannen gespecificeerd: het zelfbestuurde gebied van Sehba, direct grenzend aan Afrin en ten noorden van Aleppo, met de stad Tel Rifaat en de multi-etnische, overwegend Arabische stad Manbij , ten oosten van Kobane, als doelwit werden genoemd. Tel Rifaat is de thuisbasis van tienduizenden mensen die uit Afrin zijn ontheemd. Een nieuwe Turkse aanval betekent een grote humanitaire ramp voor de regio en ernstig lijden voor de bevolking. Het impliceert een definitieve etnische zuivering en een consolidering van het Turkse vestigingsbeleid. Beide gebieden zijn de afgelopen weken al massaal door artillerie beschoten. Eergisteren alleen al werden meer dan 300 artilleriegranaten afgevuurd op de regio Sehba.Tel Rifaat heeft dit jaar in totaal 7 drone-aanvallente verduren gehad. Gisteren werd een gynaecologische kliniek getroffen en in totaal hebben er dit jaar al meer dan 30 aanvallen door gevechtsdrones op de zelfbestuurde gebieden van Noord-Syrië plaatsgvonden.

Geostrategische beoordeling

De twee bovengenoemde gebieden worden uitsluitend gecontroleerd door Russische troepen, dus Rusland moet instemmen met deze aanvallen. Zonder een overeenkomst met Rusland zou er geen nieuw groot grondoffensief zijn met steun van de Turkse luchtmacht. Voor Turkije zijn deze gebieden van strategisch belang om de reeds in 2018 (Afrin) en 2019 (Serekaniye) bezette gebieden met elkaar te verbinden en samen te voegen tot een aaneengesloten gecontroleerd gebied. De troefkaart die Erdogan heeft in een mogelijke overeenkomst met Rusland is het VETO tegen Finland/Zweden toetreding tot de NAVO. Dit zou de tegenprestatie kunnen zijn voor een groen licht van Rusland voor een Turks offensief. Van Rusland wordt niet verwacht dat het onmiddellijk alle gebieden aan Turkije afstaat, dus Erdogan spreekt nu niet over een algemene 30 km diepe zone, maar noemt twee specifieke gebieden. Als Rusland ook Kobane zou opgeven, waar ze ook de beschermende macht zijn, zouden ze weinig onderhandelingsmacht hebben om later binnen de NAVO onenigheid te zaaien. De vraag is echter niet of, maar wanneer het hernieuwde grote offensief van het Turkse leger zal beginnen. Erdogan wil op termijn de hele grensstrook met Turkije in het noorden van Syrië bezetten. Het valt nog te bezien hoe de VS, een andere beschermende macht in Rojava (oostelijke gebieden), zich zullen gedragen. Gisteren maakten de Amerikaanse ambassadeur in Turkije en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken uitzonderlijk duidelijk dat ze een hernieuwd Turks offensief in het noorden van Syrië afwijzen. Dit toont aan dat ze vrezen voor een deal tussen Turkije en Rusland en bezorgd zijn over de voordelen voor Rusland. Misschien zullen ze zichzelf positioneren om Erdogan delen van de gebieden die ze controleren ten oosten van Til Temir aan te bieden als een beschermende kracht om een deal met Rusland met Turkije te voorkomen.

Turkije vertegenwoordigt in toenemende mate en met vertrouwen zijn eigen belangen als een grote mogendheid in het Midden-Oosten. Militaire successen in Libië, Syrië, Irak en de berg Karabach hebben Erdogan tot een op zichzelf staande factor gemaakt in de regio en daarbuiten. Turkije is een drone-macht geworden. De in Turkije gemaakte TB2-drone heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het moeilijke verloop van de oorlog vanuit het perspectief van Rusland in Oekraïne. En Erdogan heeft deze hernieuwde oorlog nodig voor binnenlandse politieke doeleinden:

De inflatie blijft hoog, de lira is zwak, de economie verkeert in een diepe crisis. Er komen verkiezingen aan in Turkije. Met een hernieuwd offensief tegen Noord-Syrië en de bijbehorende nationalistische mobilisatie probeert Erdogan Turkije te verenigen en achter hem te scharen. Oorlog om stemmen, het veiligstellen van de heerschappij door brute repressie en bezetting van vreemde landen. Sinds april 2022 valt het Turkse leger de Koerdische guerrillagebieden, de zogenaamde Medya-verdedigingsgebieden, in Noord-Irak/Zuid-Koerdistan aan met vliegtuigen, drones, helikopters, houwitsers en het droppen van grondtroepen in strijd met het internationaal recht. Ondanks de massale inzet van troepen en het gebruik van verboden chemische wapens, boekt het Turkse leger langzaam vooruitgang tegen de guerrilla’s, die goed zijn voorbereid met bergopstellingen, en er vallen slachtoffers aan de zijde van het Turkse leger. Erdogan heeft daarom dringend succes nodig in de oorlog tegen de grootste democratische bedreiging voor zijn heerschappij: de Koerdische bevrijdings-, vrouwen- en democratiebewegingen.

De tegenstellingen tussen de imperiale grootmachten Rusland en de VS (NAVO) zijn ook een kans voor Rojava om diplomatieke speelruimte te krijgen. Het zelfbestuur van Rojava heeft nu het wereldpubliek aangesproken met haar eigen voorstellen, die tot nu toe weinig reactie van de media hebben gekregen. Het zelfbestuur heeft een veiligheidscompromis voorgesteld en de inzet van vredestroepen in het noorden van Syrië.

Militaire beoordeling

De Turkse voorbereidingen op oorlog zijn hoogstwaarschijnlijk voltooid. Dit wordt het eerste Turkse offensief dat niet op Turkse bodem begint. Noch Sehba noch Manbij grenzen direct aan Turks grondgebied.

In Sehba bereidt de SDF (Syrische Democratische Krachten) zich al jaren voor op oorlog; het moet goed worden voorbereid. Het gebied is erg heuvelachtig. Manbij is een grote stad met veel hoge gebouwen en de SDF zijn gehard in huis-aan-huisgevechten in Manbij, door de stedelijke strijd tegen IS in 2016. Turkije heeft nog nooit zo’n grote stad in Rojava aangevallen. De SDF zal zeker klaar staan om Rojava opofferend te verdedigen tegen een nieuwe grootschalige aanval.

DAG X: Turkse invasie zal waarschijnlijk binnenkort beginnen

De afgelopen twee dagen hadden de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie een ontmoeting met hun Russische collega’s. Onder andere werden de plannen van Turkije om verdere gebieden van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië binnen te vallen besproken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat Rusland “zich terdege bewust is van de zorgen van onze vrienden (Turkije) over de bedreigingen aan hun grenzen door externe troepen, onder meer door separatistische sentimenten te voeden aan de illegaal gecontroleerde Amerikaanse eenheden in Syrië”, wat erop wijst dat Rusland groen licht geeft voor Turkije’s plannen om verdere stappen te ondernemen om een 30 kilometer diepe zone in Noord- en Oost-Syrië te bezetten.Turkije heeft onlangs aangekondigd dat ze de voorbereidingen hebben afgerond om de door de SDF bezette gebieden van Shehba en Tel Rifaat, evenals de stad Manbij, binnen te vallen met een aanzienlijke aanwezigheid van het Russische leger.

Bovendien verklaarden Turkse functionarissen dat Turkije militaire raden heeft opgericht die verantwoordelijk zijn voor de aanstaande invasie, die bestaan uit hooggeplaatste leden van hun islamitische huurlingen die bekend zijn met de regio’s. In de komende dagen zullen waarschijnlijk verdere ontmoetingen tussen Turkse en Russische functionarissen plaatsvinden. Op dit moment geeft de beschikbare informatie aan dat een Turkse aanval nu elk moment kan worden gelanceerd.

Wij, als de RiseUp4Rojava-campagne, veroordelen de agressie van het Turkse fascisme die een bedreiging vormt voor alle mensen in de regio. We veroordelen de geopolitieke spelletjes die worden gespeeld door de imperialistische NAVO en het Russische imperialisme.

We roepen alle democraten, antifascisten, feministen, de ecologische beweging en anti-oorlogsactivisten op om zich voor te bereiden op Dag X; de dag van een invasie door Turkije op Rojava en het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië. Bij een aanval geven wij het sein om in actie te komen. Om een goed antwoord te geven op een aanval, moeten we ons nu voorbereiden en klaar zijn om de aanhangers van het Turkse fascisme te blokkeren, te storen en te bezetten en om de verworvenheden van de revolutie te verdedigen!

Over de ‘RiseUp4Rojava – Smash Turkish Fascisme Campagne’

Sinds 2019 organiseren we internationale solidariteit met de bevolking van Rojava/Noord- en Oost-Syrië.

Met deze campagne wilden we politieke verdeeldheid overwinnen en een tweede front openen tegen het AKP-MHP-regime in de westerse landen die dit regime steunen met wapens, geld en diplomatie. Zonder deze steun zou de Turkse staat het grondgebied van Rojava niet kunnen bezetten, de burgerlijke oppositie in Turkije en Noord-Koerdistan niet kunnen onderdrukken en ook niet de oorlog kunnen leiden tegen de Koerdische vrijheidsbeweging in de bergen van Koerdistan.

Wij, als internationalisten, zien de steun van de revolutie en de Koerdische vrijheidsbeweging als onze verantwoordelijkheid en om te voorkomen dat de westerse landen het fascistische Erdogan-regime steunen.

Met de campagne roepen we op tot voortdurende acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen deze wapenbedrijven, financiële instellingen en plaatsen van de politieke relatie van de landen met het AKP-MHP-regime.

In de afgelopen 3 jaar hebben mensen en collectieven van over de hele wereld, van Zuid-Afrika tot Duitsland, van Brazilië tot Zweden, van Catalonië tot het VK, zich bij ons aangesloten en een divers netwerk gevormd dat in staat is druk uit te oefenen op de aanhangers van het Turkse fascisme. In de afgelopen jaren zijn verschillende landen zelfs gestopt met het leveren van wapens aan Turkije nadat er grootschalige protesten waren opgekomen. Dit bewijst maar weer eens dat solidariteit een machtig wapen is.