Rojava, het Koerdische volk, de Turkse staat & Daesh

Ondanks de nederlaag van de zogenaamde ‘Islamitische Staat” (IS) in 2019 door toedoen van de Syrische Democratische Krachten (SDF) onder leiding van de Koerden, vormt die jihadistische groepering nog steeds een grote bedreiging voor de wereld. De Turkse staat, die lid is van de NAVO, bereidt zich voor op invasieaanvallen op de SDF, waardoor ISIS de kans krijgt om zijn ‘islamitische kalifaat’ weer op te bouwen.

Tegen deze dreiging in gingen Gulan en Kawa Akrawi naar Rojava, de autonome en democratische regio van de Koerden in het noorden en oosten van Syrië, om de huidige gespannen situatie in die regio vast te leggen.

In Rojava wonen meer dan 4 miljoen mensen, wier leven rechtstreeks wordt bedreigd door de Turkse staat en ISIS.

Het autonome bestuur van Rojava houdt meer dan 12.000 ISIS-bendeleden vast in tijdelijke gevangenissen en is verantwoordelijk voor meer dan 50.000 van hun familieleden die in het beroemde al Hol-kamp verblijven, van wie velen uit Europa kwamen.

Er bestaat bezorgdheid dat de nieuwe generatie ISIS-jihadisten in deze kampen en gevangenissen opgroeit, wat een bedreiging vormt voor de hele regio in de toekomst.
In deze huidige gespannen situatie valt de Turkse president Erdogan al jaren de Koerden in het noorden en oosten van Syrië aan en beschouwt hij de SDF-strijders als ‘terroristen’ en beschouwt ze als een grotere bedreiging voor zijn staat dan ISIS. Met een gespannen situatie laat deze documentaire de realiteit zien van een regio waar de daar ervaren spanningen ook internationaal doorwerken.

Temidden van deze debatten wordt deze vraag gesteld: hoe kan Rojava zichzelf, buurlanden en westerse landen beschermen tegen de heropleving van ISIS? Welke oplossingen zijn er tegen de toename van het aantal islamitische bendes en hun kinderen die in de kampen zijn opgegroeid en het potentieel hebben om brute jihadistische bendes te worden?

Mis deze documentaire die de waarheid blootlegt en een licht werpt op een belangrijke en onderbelichte situatie, niet. Deze documentaire presenteert de gecompliceerde realiteit van een regio in de frontlinie van de strijd tegen ISIS.