Rojava: Onderwijs in de schaduw van Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-

Sinds de Rojava-revolutie wordt in de autonome regio in het noordoosten van Syrië onderwijs in de moedertaal aangeboden. De eerste steen werd gelegd met het Koerdisch Taleninstituut en de onderwijsautoriteit van de Democratische Autonome Bestuursraad in de regio Noord- en Oost-Syrië (DAANES) ontwikkelt nu meertalige leerplannen voor kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen, middelbare scholen en universiteiten. Ongeveer 200.000 leerlingen gaan naar 782 scholen in de regio Cizîrê. Er zijn 16.000 leraren in dienst. Ondanks het jarenlange embargo en de aanvallen op de regio doen het autonome bestuur en het Ministerie van Onderwijs hun uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs niet wordt onderbroken.

Gulistan Ismail, medevoorzitter van de Onderwijsraad in Cizîrê, wees erop dat de eerste fundamentele stappen van de Rojava-revolutie werden gezet op het gebied van taalrevolutie. “Het Koerdische taalinstituut speelde een belangrijke rol. Het groeide stap voor stap, daarna werd een onderwijscommissie opgericht en uiteindelijk de onderwijsautoriteit. De onderwijsautoriteit bereidt leerplannen voor de basisschool, middelbare school en middelbare school voor. Alle leerplannen zijn geschreven in drie talen: Koerdisch, Arabisch en Aramees. Iedereen krijgt les in zijn eigen taal. Vanaf het vierde jaar worden op elke school ook andere talen aangeboden. Koerdische kinderen krijgen les in het Arabisch, Arabische kinderen in het Koerdisch en Assyrische kinderen in de taal van hun keuze. De kinderen krijgen les in de taal van hun keuze. Er worden ook vreemde talen onderwezen”, meldde Gulistan. Er zijn echter geen aparte scholen, benadrukte de voorzitster van de Onderwijsraad: “In één en dezelfde school leert iedereen in aparte klassen in zijn eigen taal.”

De autonome regio gaat al jaren gebukt onder een embargo, blokkade en systematische aanvallen en kampt met moeilijkheden die ook hun weerslag hebben op het onderwijssysteem: “Het grootste probleem voor kinderen, families en leerkrachten zijn de onophoudelijke aanvallen van de Turkse staat. De aanvallen op de infrastructuur in de regio leiden tot verstoringen. Lessen worden vaak voor langere tijd afgelast, vooral op scholen in de grensgebieden. De kinderen gaan altijd in angst naar school; ze weten niet wanneer er een aanval zal zijn of wanneer hun scholen getroffen zullen worden. In Zirgan en Til Temir, bijvoorbeeld, zijn er nog steeds meer dan veertig scholen in de door de Turkse staat bezette gebieden. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de kinderen minder last hebben van psychologische problemen.”

Sinds de massale Turkse aanvallen op de infrastructuur van de autonome regio in oktober zijn er problemen met de levering van elektriciteit en stookolie, vervolgt Gulistan Ismail. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken en voormalig inlichtingenchef Hakan Fidan had in de aanloop naar de bomaanslagen publiekelijk de vernietiging van de “infrastructuur van de PKK” aangekondigd. Volgens Gulistan Ismail blijft de bevoorrading van de scholen een prioriteit voor het autonome bestuur: “Alle middelen zijn ten dienste gesteld van de scholen. Er is dieselolie en kachels uitgedeeld aan alle scholen. Toch kunnen we niet zeggen dat we alle problemen hebben opgelost. Vooral de mensen die als ontheemden in kampen wonen hebben in dit opzicht twee keer zoveel problemen.”

Bron: ANF