Rojava: Turkije sluit bevolking af van water

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Sinds de bezetting van Serêkaniyê in 2019 gebruikt de Turkse staat de controle over de waterfabriek van Elok als wapen tegen de bevolking van de autonome regio Noord- en Oost-Syrië. Tientallen keren is de essentiële pompinstallatie uitgeschakeld, die noodzakelijk is voor meer dan een miljoen mensen. Sinds 3 juli staan de pompen opnieuw stil en dreigt er een humanitaire ramp voor de stad Hesekê.

Als gevolg van de blokkade zijn de mensen afhankelijk van waterleveringen van te weinig tankwagens. De kosten voor dit watertransport van grote afstand zijn hoog. Hierdoor ontstaat er een extra last voor de mensen in de regio en dreigen er aanzienlijke tekorten in de voorziening.

1,5 miljoen mensen zijn afgesneden van water.

Maha Nawaf Derwesh legt uit dat de watervoorziening elke dag slechter wordt

“Zo’n 1,5 miljoen mensen zijn afgesneden van stromend water,” verklaart Maha Nawaf Derwesh uit de wijk Kelase in Hesekê aan persbureau ANHA. “Sinds de Turkse staat en zijn huurlingen het water hebben afgesloten, moeten we water kopen van watertankwagens. Het transport met tankwagens is moeilijk en erg kostbaar. Vijf vaten water kosten 15.000 Syrische lira. Met de toenemende hitte is dit water niet eens genoeg voor drie dagen”, aldus Derwesh. Ze waarschuwt dat de situatie dagelijks verslechtert en roept op: “De internationale gemeenschap moet snel ingrijpen in deze situatie en een oplossing vinden voor het probleem. Ze moeten druk uitoefenen op de Turkse bezettingsstaat om de watervoorziening weer in te schakelen.”

Misdaden tegen de menselijkheid

Het onderbreken van de watervoorziening tijdens oorlogvoering wordt beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid. Het gebruik van water als oorlogswapen is conventioneel verboden, zoals bevestigd door de Verenigde Naties tijdens hun vergadering op 10 juli 2010.

Water of voedsel

Kewser Abdurahman: We kunnen alleen voedsel of water kopen ​

Onder Hesekê zijn er alleen bronnen van schadelijk zoutwater. Kewser Abdurahman en andere vrouwen melden dat zij en hun kinderen zich met dit water moeten wassen, omdat ze geen voedsel kunnen kopen als ze water moeten kopen.

Er zijn 60 watertankwagens beschikbaar

Isa Besar roept op tot internationale interventie om de blokkade op de levering van water door Turkije, op te heffen

De waterafdeling van het kanton Hesekê probeert de bevolking van de stad te voorzien van drinkwater met de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Deze inspanningen kunnen echter niet alle problemen oplossen, omdat er slechts 60 watertankwagens in de stad zijn en deze niet kunnen voldoen aan de behoeften van de mensen die er wonen. Isa Besar meldde dat de situatie dramatisch is en drong aan op dringende internationale interventie.