Romani Godi vraagt om ondersteuning voor de Roma in Turkije

  • Turkije

De Roma zijn een van de gemeenschappen in Turkije die tijdens de coronapandemie het zwaarst verarmd zijn. 😔 Ze worden geconfronteerd met toenemend racisme, armoede en discriminatie. Er leven tussen de drie en zes miljoen Roma in Turkije. Omdat ze niet officieel erkend worden als minderheid, is het exacte aantal niet bekend. 😔

De vereniging Romani Godi (Roma Memory Studies Association) heeft met financiële steun van de EU een rapport opgesteld over de impact van de pandemie op de Roma-gemeenschappen in Turkije. Volgens het rapport is de achterstelling van Roma op gebieden zoals werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid, huisvesting en sociale ondersteuning verder vergroot. Ze worden gediscrimineerd en buitengesloten.

Tijdens de pandemie werden de problemen en behoeften van de Roma-gemeenschappen onvoldoende erkend door de publieke instanties. Gedetailleerde gegevens over etnische, religieuze of taalkundige minderheden worden niet openbaar gemaakt in Turkije. Daardoor kunnen de specifieke behoeften van groepen zoals de Roma tijdens crisistijden zoals de pandemie niet worden vastgesteld.

Het rapport pleit voor overheidssteunmaatregelen voor de Roma-gemeenschappen vanwege de bestaande structurele problemen en de extra behoeften veroorzaakt door de pandemie, om de chronificatie van ongelijkheid tegen te gaan. “Zonder steun kunnen de Roma de schade van de pandemie niet herstellen”, aldus Romani Godi.

“Een van de meest kwetsbare groepen tijdens de pandemie waren de Roma. Hoewel ze een van de grootste minderheidsgroepen in Turkije zijn, hebben de Roma geen officiële minderheidsstatus in het land. De Roma-gemeenschappen behoorden tot de groepen waarvan het armoedeniveau tijdens de pandemie is toegenomen en verdiept. Tijdens de pandemie werden de Roma geconfronteerd met extra uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, toegang tot sociale voorzieningen, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, en werden ze geconfronteerd met veel ongelijkheden, waaronder armoede, discriminatie en stigmatisering”, staat er in het rapport. Voor velen was zelfs de basisvoorziening niet gewaarborgd en hun toegang tot rechten blijft beperkt. Dubbel getroffen zijn vrouwen, kinderen, ouderen, personen met een handicap en LGBTI+ binnen de Roma-gemeenschappen.