Sabine Leidig: het concept van Abdullah Öcalan verdient veel meer aandacht

  • Duitsland

Op de trappen voor het stadhuis van Kassel, tussen de vergulde leeuwenbeelden, is in metershoge letters de slogan van de vrouwenrevolutie te lezen: “Jin, Jiyan, Azadi” (Vrouw, Leven, Vrijheid). Op Wereld Kobane Dag, 1 november, gingen mensen op veel plaatsen de straat op. In Kassel sprak de leider van de linkse factie in het gemeentehuis, Sabine Leidig, duidelijke woorden van solidariteit met Rojava en tegen het PKK-verbod. De toespraak werd aandachtig gevolgd door het publiek van de demonstratie en de mensen in de drukke autovrije winkelstraat.

“Met bewondering in mijn hart”

“Ik spreek als een linkse in solidariteit – met bewondering in mijn hart voor de vele slimme en moedige Koerdische mensen die strijden voor zelfbeschikking en vrede, voor sociale en ecologische rechtvaardigheid en voor feminisme. In Rojava, maar ook in Turkije, in Iran en elders”, aldus Leidig in de inleiding. Om het belang van de demonstratie op 1 november te benadrukken, legde het gemeenteraadslid uit hoe heilig de hoopgevende jongeren in Rojava zijn die de vrijheid verdedigen: “1 november wordt hier in Duitsland ‘Allerheiligen’ genoemd en is de stille herdenking van toegewijd aan de dood. U riep 1 november Rojava-dag uit en wijdde het aan het goede leven in vrijheid. Misschien zijn de heiligen van onze tijd de jonge mensen, de moedige vrouwen en al diegenen die met hart en ziel de hoop op een betere wereld verdedigen.”

“De grote waardering voor de PKK en HDP ervaren”

Op verzoek van de Democratische Volkspartij (HDP) nam het voormalige lid van de Bondsdag deel aan drie delegatiereizen naar Koerdistan. “In 2016 was ik aan de Turks-Syrische grens en zag hoe sterk en zelfverzekerd en vooral hoe behulpzaam en goed georganiseerd tienduizenden vluchtelingen uit Syrië – veel Yezidi’s – werden opgevangen in grote tentenkampen. Zonder staatssteun van de Turkse overheid. Tegelijkertijd lieten ze IS-strijders van wapens voorzien.” Een andere reis bracht Sabine Leidig naar Amed (Tr. Diyarbakir) voor een Newroz-feest. “Ik zag dat Turkse soldaten delen van de historische oude stad beschoten en duizenden inwoners van hun bezittingen beroofden.

En toch moed, wederopbouw, zelforganisatie, gezondheidszorg, een politieke cultuur van empowerment en vrouwen met gelijke rechten overal aan de top. Ik reisde als verkiezingswaarnemer naar Koerdische dorpen en ervoer de verankering en grote waardering voor de PKK en HDP. Ik hoorde dat Erdogan honderden democratisch gekozen burgemeesters en lokale politici van de HDP liet afzetten – velen had hij zonder concrete reden in de gevangenis gegooid. De beschuldiging is ‘steun aan een terroristische organisatie’ – waarmee wordt bedoeld de Koerdische bevrijdingsbeweging.”

Parallellen tussen Duitsland en Turkije

In haar toespraak wees de linkse politicus ook op de parallellen tussen de repressie tegen de Koerdische beweging in Duitsland en Turkije vanwege de nauwe banden tussen de federale regering en de Turkse president Erdogan: “Ik bezocht Ahmed – in de gevangenis van Düsseldorf. Hij heeft daar jarenlang zonder specifieke reden vastgezeten. De beschuldiging van ‘steun aan een terroristische organisatie’ – ook hier wordt de Koerdische bevrijdingsbeweging bedoeld. Ik schaamde me. Onze regering mag niet fungeren als een verlengstuk van Erdogan en zijn despotische regime! Het is hoog tijd dat het verbod op de Koerdische vrijheidsbeweging en haar symbolen in Duitsland wordt opgeheven! Hun criminalisering is een groot onrecht.”

“Beschaamd voor slappe politieke moraal”

In haar toespraak protesteerde de fractievoorzitter van de Kasselse linkse factie tegen de aanvallen op de zelfbesturende regio van Noord- en Oost-Syrië en de dubbele moraal in het omgaan met oorlogsmisdaden: “Zelfs vandaag schaam ik me voor de zwakke politieke moraal die heerst hier in dit land: aan de ene kant de moed van het Geprezen volk in Oekraïne dat terugvecht tegen de criminele aanvallen van Poetin. En ze worden met alle middelen ondersteund. Maar tegelijkertijd is er geen verontwaardiging en geen hulp wanneer NAVO-partner Erdogan de autonome regio Rojava aanvalt en bombardeert in strijd met het internationaal recht. Hij wil een levend alternatief voor keizerlijke heerschappij en uitbuiting vernietigen. En daarom is het belangrijk om goed te kijken en democratisch ingestelde mensen over de hele wereld te winnen voor solidariteit. Ook al is het soms moeilijk om nog meer lijden en onrecht, vernietiging en ontberingen tot ons door te laten dringen.

Rojava en het model van democratische autonomie hebben grote hoop gewekt: dat er ook een democratische gemeenschap kan worden opgebouwd in regio’s die door oorlog en burgeroorlog zijn geschokt. Dit concept, opgesteld door Abdullah Öcalan, verdient veel meer aandacht in de internationale politiek. En Rojava zou een gewaardeerde plaats moeten zijn om te leren etnische of religieuze scheidslijnen te overwinnen; een leerplek voor de emancipatie van vrouwen en ook voor een respectvolle relatie met de natuur.”

Resolutie voor de gemeenteraad

Sabine Leidig meldde ook dat links in Kassel een resolutie voorbereidt voor de gemeenteraad zodat er meer publieke aandacht is: “Ik hoop van harte dat de Groenen en de sociaaldemocraten, maar ook de CDU en FDP, zich bij ons voegen in de aanvallen van het Turkse leger op Rojava veroordelen.”