“Sabotage tegen de vrije Koerdische pers”

  • België

De huiszoekingen die de Belgische federale politie dinsdagavond heeft uitgevoerd bij de Koerdische televisiezenders Stêrk TV en Medya Haber TV waren volgens de medewerkers bedoeld om hen te criminaliseren en te saboteren. Tijdens een gezamenlijke persconferentie georganiseerd door de twee omroepen, legde Heval Aslan uit dat honderden agenten zich met geweld toegang hadden verschaft tot de studio’s en lokalen van de productiemaatschappijen Sterk N.V., Roj N.V. en Hivron N.V. in Denderleeuw toen er bijna niemand in de kantoren aanwezig was en zonder dat de directie of wettelijke vertegenwoordigers aanwezig waren. De presentatrice beschuldigde de autoriteiten ervan de huiszoekingen onrechtmatig te hebben uitgevoerd. Bovendien, zei ze, waren de politieagenten meedogenloos opgetreden en hadden ze stapels technische apparatuur, computers en ander materiaal onbruikbaar gemaakt en deels vernietigd.

“Wij veroordelen deze onwettige, antidemocratische daad in het centrum van Europa, die minder op een inval dan op een piratenaanval leek”, aldus een verklaring die Aslan voorlas. “De invallen in onze gebouwen waren illegaal en vormen een aanval op onze vrije media, die de stem is van het Koerdische volk. Het kan geen toeval zijn dat de Turkse politie op hetzelfde moment invallen deed bij Koerdische mediawerkers in Turkije. Het is ook veelzeggend dat de invallen plaatsvonden op de Dag van de Koerdische Pers, die dit jaar voor de 126e keer werd gevierd.” Aslan herinnerde zich ook de huiszoekingen in maart 2010, toen programma’s voor Roj TV nog geproduceerd werden in de studio’s in Denderleeuw. Ook toen richtten de betrokken politieagenten heel wat vernielingen aan en namen ze computers, harde schijven en ander materiaal in beslag. De actie had echter geen juridische gevolgen voor de productiemaatschappijen.

Aslan beschreef de recente huiszoekingen als een “klap voor het recht van het Koerdische volk op vrijheid van informatie”. “De Turkse staat en zijn internationale bondgenoten hebben tot nu toe honderden aanvallen uitgevoerd op de Koerdische media, maar ze hebben geen enkel resultaat geboekt. Omdat wij, de mediawerkers van de vrije pers, ons beroep onder alle omstandigheden en ondanks alle soorten druk zijn blijven uitoefenen. Piraterij-achtige aanvallen, arrestaties en beperkingen zullen ons niet van ons pad kunnen afbrengen. De Turkse staat probeert dit al jaren en heeft tientallen van onze collega’s vermoord. Het is niet gelukt om de vrije pers te stoppen.”

Er bestond geen twijfel over dat de invallen van gisteravond het “resultaat waren van vuile relaties met het fascistische regime van Erdoğan”, benadrukte Aslan. “Daarom vragen we de Belgische regering: Als gevolg van welke vuile onderhandelingen met het fascistische regime van Erdoğan organiseren jullie een aanval op de Koerdische media? U moet dit uitleggen aan de Koerden, België en het wereldpubliek. Onze boodschap aan de Belgische media, maatschappelijke organisaties en politieke partijen is: wij produceren hier tv-programma’s. Onze studio’s zijn openbaar. Ons werk is openbaar, onze studio’s zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen, vooral de politie, kan onze studio’s en kantoren op elk moment bezoeken en ons werk hier volgen. Niemand zal illegale activiteiten van welke aard dan ook kunnen tegenkomen.”

Aslan zei dat de invallen “100 procent onwettig” waren en kondigde aan dat hij juridische stappen zou ondernemen tegen de Belgische federale politie. “We zullen de juridische procedure tot het einde uitputten en ons werk als makers van de vrije Koerdische pers voortzetten. We zullen de stem van ons volk blijven. Geen enkele macht kan deze stem het zwijgen opleggen. We geven de volgende boodschap aan ons volk, onze vrienden, maar ook aan de fascistische kringen die ons het zwijgen proberen op te leggen: Wij zijn hier. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze mensen te informeren en onze taal en cultuur te verspreiden. We beschouwen deze taak als heilig en waardevoller dan ons leven. Ondanks alle onderdrukking blijven we ons woord schrijven en onze camera richten op de waarheid. Dat deden we toen de dorpen en bossen van Koerdistan werden platgebrand door de Turkse staat, toen vrouwen en kinderen werden afgeslacht en mensen vanuit helikopters de dood in werden geduwd. En het waren ook degenen die verantwoordelijk waren voor de vrije Koerdische pers die verslag deden van de wreedheden begaan door IS toen niemand er iets om gaf. De wereld weet dit. We zullen blijven opkomen voor het goede, de waarheid en de realiteit.”