Sabri Ok aan het woord over de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei in Turkije.

  • Zuid-Koerdistan

Als lid van de uitvoerende raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) sprak Sabri Ok over actuele kwesties in een speciaal programma op Stêrk TV. Centraal in het programma stonden de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei in Turkije.

Ok legde uit dat met de AKP een kliek binnen de staat aan de macht was gekomen: “Ze wilden via Erdoğan een gematigde islam ontwikkelen en veroorzaakten opschudding van het Midden-Oosten tot Afrika. Ze hebben dit doorgezet met de hulp van de VS en Europa. Om het Koerdische volk aan te vallen, werden organisaties als IS en al-Nusra bevoorraad, gefinancierd en bewapend. Ze werkten samen met deze organisaties om de PKK te liquideren en de wil van het Koerdische volk te breken. Tot Ergenekon toe zijn ze allemaal verenigd tegen het Koerdische volk. Hun interesses zijn hetzelfde. De staat onder de AKP en Erdoğan vertegenwoordigt de honderdjarige mentaliteit van de Republiek Turkije. Ofwel zal dit doorgaan, ofwel zal er een breuk komen in de onderdrukkende mentaliteit van de Republiek. De internationale mogendheden hebben hun steun aan de regering ingetrokken. Ze heeft niets meer om haar macht te behouden. Daarom zijn deze verkiezingen erg belangrijk om af te komen van de AKP/MHP-regering en de eeuwenoude repressieve mentaliteit van de Turkse staat.”

Mogelijke provocaties

Ok waarschuwde voor mogelijke provocaties in aanloop naar de verkiezingen. Het is niet duidelijk wat voor soort provocaties de regering zal uitvoeren voor de verkiezingen, maar de kans is groot, zei Ok: “Het is duidelijk dat de AKP/MHP-regering zal verliezen. Dat is waar ze naar op weg is. Ze is bereid alles te doen om een ​​nederlaag te voorkomen.”

De guerrillacommandant Murat Karayilan (PKK) sprak ook over de mogelijkheid “dat de regering voor de verkiezingen een grote oorlog zou beginnen omdat ze niets meer te verliezen had. Ze kunnen de Turkse politiek niet veranderen, ze kunnen het niet democratiseren, ze hebben dezelfde mentaliteit als fascisten, racisten en IS. Ze kunnen de Turkse economie niet repareren, ze hebben honderden miljarden dollars meegenomen naar het buitenland, ze verbergen ze in de wereld, het zijn criminelen. Ze willen maar één ding, namelijk de PKK aanvallen en de wil van het Koerdische volk breken. Dat is hun enige troefkaart. Anders maken ze geen schijn van kans.”

“Natuurlijk geven we onze mening”

Op een vraag over de Groen Linkse Partij (YSP) en de Alliantie voor Werk en Vrijheid, waarin de Democratische Volkspartij (HDP) de grootste partij is, antwoordde Sabri Ok dat op aan de AKP gelieerde tv-zender A Haber een verklaring van Duran Kalkan (PKK) werd genoemd. Het programma benadrukte dat Kalkan de alliantie had gesteund, legde Ok uit en vervolgde: “Wie denk je dat de PKK is? De PKK is een ideologische en politieke beweging. Ons doel is politiek bedrijven. Natuurlijk ondersteunen we bepaalde mensen wel en andere niet. Hoeveel steun we geven aan wie en hoeveel niet hangt af van onze waarden, ideologie, politiek, tactiek, strategie en werk. Dus wat wil de AKP van de PKK? Ze wil dat de PKK helemaal niet over politiek praat. Natuurlijk doen we aan politiek, maar als levensbeschouwelijke beweging hebben we andere taken en verantwoordelijkheden. Politieke, legale, democratische bewegingen zijn iets anders. Hoe ze werken is hun verantwoordelijkheid, maar het is onze taak om onze mening te uiten.”

Het zwaard van Damocles zweeft boven de HDP

De KCK heeft altijd gezegd dat er geen rechten en geen gerechtigheid zijn voor het Koerdische volk, zegt Sabri Ok: “Zelfs dieren hebben internationale namen en rechten, maar het Koerdische volk heeft geen status. Natuurlijk zijn er Koerden en die hebben legitieme rechten, maar de Turkse staat erkent dat niet. Hij nam ze niet op in zijn grondwet. Dit komt ook tot uiting in het repressiebeleid tegen de HDP en andere democratische partijen. Het zwaard van Damocles zweeft boven de HDP. De reden hiervoor is dat het een partij is waarin democratische, liberale en socialistische Turkse en Koerdische krachten vertegenwoordigd zijn. In de HDP zijn veel krachten verenigd en dat is maar goed ook. De sluiting van de HDP staat op de agenda. Op de dag dat de kandidatenlijsten definitief zijn, wordt besloten of de HDP al dan niet wordt ontbonden. Dat weet de hele wereld.”

De beslissing van de Groene Linkse Partij is juist

Sabri Ok legde verder uit: “De HDP en de Koerdische democratische politici hebben ervaring. Sommige partijen zijn al gesloten, sommige partijen zijn ontbonden, maar het Koerdische volk, de democratische wil, de democratische krachten en andere gemeenschappen bestaan ​​nog steeds en groeien zelfs onder deze druk. Het Koerdische volk en zijn vrienden staan ​​verenigd met de democratische en socialistische krachten in Turkije en maken democratische politiek. Er komen verkiezingen aan en de HDP en de democratische krachten geven geen krimp. Zij zullen samen met Groen Links staan ​​tegen deze politieke aanvallen op de verkiezingen. Dit is een zeer juiste beslissing. Wat ons betreft ook een verstandige beslissing. Ze hebben zich waarschijnlijk van tevoren voorbereid. Het Koerdische volk en de democratische politieke beweging hebben lessen uit het verleden. Het veranderen van hun feesten en logo’s is een kwestie van een dag. De HDP zal in deze situatie niets verliezen.”